Järjestä:

Löytyi 8 hanketta.

Meitin Etkot lainakirjastossa 2017

Yhteisöllisyyden lisääminen kertomalla Forssan ja Tammelan kirjastohistoriaa kuntalaisille tuottamalla kirjastojen tarina kahdeksi erilliseksi näyttelyksi, jotka ovat esillä itsenäisyyspäivän Etkoista 5.12.2017 alkaen.

OPS:n tahtiin : toiminta uuden opetussuunnitelman mukaiseksi 2016

OPS:n tahtiin -hankkeen tavoitteena on päivittää kirjaston tarjoamaa mediakasvatussisältöä uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaiseksi sekä kehittää ja kokeilla myös uusia toimintamuotoja päiväkoti- ja kouluyhteistyössä.

 

Forssan 150 kirjastotoiminnan vuotta näkyväksi! 2016

Järjestää Forssan kirjastotoiminnan, Miina Sillanpään, Forssan ystävyyskaupungin Sarpsborgin, LastenForssa-ohjelman ja Suomi100 –juhlavuosien merkeissä kiinnostavia ja vetovoimaisia kirjallisuustapahtumia, jotka tuottavat eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille lukijoillemme iloa sekä edistävät lukuharrastusta.

Konsolipelaaminen osaksi Forssan kaupunginkirjaston tiloja ja kokoelmaa 2015

Hankkeen tarkoituksena on antaa alueen asukkaille mahdollisuus yhteisölliseen pelaamiseen kirjaston tarjoamien laitteiden ja tilojen avulla. Vanhemmat voivat tutustua digitaaliseen pelaamiseen yhdessä lastensa kanssa, ja näin muuttaa mahdollisia pelaamiseen liittyviä ennakkoluuloja.

Osaamisen koko kuva Louna-kirjastoissa 2014

Hankkeessa laaditaan Louna-kirjastojen lähitulevaisuudessa tarvitsemat keskeiset osaamisalueet osaamiskartaksi, jonka avulla laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja suunnitelmat siitä, miten tarvittavaa osaamista hankitaan, ylläpidetään ja kehitetään. Jatkossa osaamiskarttaa on mahdollisuus käyttää myös osaamisen kehittämisen seurannassa, kehityskeskusteluissa sekä mm. perehdyttämisessä.

Ikä ei ole este 2013

Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus Louna-kirjastojen alueella ja uusien toimintojen käynnistäminen.

Editointitila ja kiertävät laitteet 2012

Forssan kirjastoon suunnitellaan editointitilaa, jossa voi muuttaa LP-levyjä, kasetteja ja VHS-videoita digitaaliseen muotoon itsepalveluna. Muita Louna-kirjastokimpan kirjastoja (Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) varten halutaan hankkia yhdet tällaiset editointilaitteet kierrätettäväksi. Forssan editointitilaan halutaan myös mahdollisuus skannata ja tulostaa paperikuvia, dioja ja negatiiveja sekä muokata ja käsitellä kuvia edelleen.

Forssan museon kirjakokoelma näkyväksi 2012

Forssan museon n. 6 000 niteen kirjakokoelma luetteloidaan omana kokonaisuutenaan kaupunginkirjaston tietojärjestelmään kaikkien tarvitsijoiden nähtäväksi täydentämään nykyistä lounaishämäläistä kotiseutuaineistoa. Samassa yhteydessä myös arvioidaan, mitkä kotiseutukokoelman niteet digitoidaan myöhemmin kokonaisuudessaan selailtavaksi asiakasliittymässä. Hanke on Forssan kaupunginkirjaston ja Forssan museon yhteishanke.

okm
avi