Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Ovet auki! Haapamäen kyläkirjaston kehittämishanke 2018

Hankkeen tavoitteena on Haapamäen kirjaston kehittäminen avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan omatoimikäytön ja toiminnan uusien linjausten avulla. Hanke liittyy läheisimmin teemaan 3, Elinikäinen oppiminen.

Muksut ja mummot mobiileiksi 2017

Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjaston omia mediakasvatusvalmiuksia eri-ikäisten parissa, testata uusia käytäntöjä ja tukea olemassaolevia mediakasvatukseen ja digitalisoitumiseen liittyviä toimintatapoja.

 

Artikkelien aarteet : keskisuomalaisten aikakauslehtien digitointihanke 2014

Keuruun, Jyväskylän, Kannonkosken ja Karstulan kirjastot hakevat rahoitusta digitointiprojektille, jossa digitoidaan vanhempaa aikakauslehtiaineistoa, erityisesti Keski-Suomen alueen joululehtiä kirjastojen omista kokoelmista.

Monella Keski-Suomen paikkakunnalla joululehdet ovat ainoa foorumi, jossa julkaistaan laajempia paikallishistoriaa ja paikallista kulttuuria käsitteleviä artikkeleita. Alueellisessa tietopalvelussa ne ovat kullanarvoinen lähde erilaisissa paikallishistoriaa käsittelevissä kysymyksissä. Vaikka aineisto on pääosin luetteloitu Artoon ja Keski-Suomen aluetietokantaan vuodesta 1996 lähtien, sen käytettävyys on kuitenkin huono. Menneiden vuosien lehdet ovat usein vain paikalliskokoelmissa yksittäisinä kappaleina, eikä niitä mielellään lainata. Hankkeen ensi vaiheen tavoitteena on digitoida jo luetteloidut artikkelit sekä linkittää ne luettelointitietoihin. Takautuvaa luettelontia ja vanhempien lehtien digitointia jatketaan sen jälkeen resurssien mukaan. Hankkeessa digitointi tehdään ostopalveluna Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksessa Mikkelissä, ja digitoitu aineisto viedään valtakunnalliselle Kirjastot.fi:n Omeka-alustalle. Aluetietokantaan ja Keski-kirjastojen verkkokirjastoon rakennetaan esittelysivu digitoidulle artikkeliaineistolle, ja aineistoa hyödynnetään paikallisesti erilaisten kotiseutusivustojen yhteydessä.

okm
avi