Järjestä:

Löytyi 10 hanketta.

Kiteeläistä elämänmenoa ja perinnettä 2018

Kirjaston roolia paikallishistorian kokoajana, tallentajana ja levittäjänä vahvistetaan järjestämällä ikääntyneille muistelupiiri, jossa on mahdollisuus muistojen jakamiseen, yhteiseen tekemiseen ja oppimiseen. Piirissä koostetaan paikalliset muistelulaukut, järjestetään näyttelyitä ja tallennetaan kiteeläistä perinnetietoa digitaaliseen muotoon.
Liittyy teemaan 3. Elinikäinen oppiminen

Kirjasto, koulun kaveri 2018

Kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan uuden opetussuunnitelman pohjalta, ja kirjaston tarjoamien mahdollisuuksien ja resurssien käyttöä oppimisen tukena pyritään edistämään. Hanke liittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot

Kirjaston digitalkkari 2017

Kirjaston digitalkkari -hankkeen tavoitteena on parantaa kirjaston valmiuksia palvella asiakkaita ja asiakasryhmiä digitaalisessa ympäristössä.

Kirjasto kumppanina 2017

Kirjasto kumppanina -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kiteen kirjaston yhteisöllistä roolia ja näkyvyyttä.

Ota kirjavinkistä vaari 2016

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja syventäminen tuomalla kirjallisuuden sisältöjä esiin eri keinoin. Kiteen kirjastossa ei ole aikaisemmin järjestetty aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia, mutta nyt on tarkoitus laajentaa vinkkaus koskemaan myös heitä.

Nuoret takaisin kirjastoon 2016

Kiteen kirjastossa on havahduttu siihen, että nuoria näkyy entistä harvemmin kirjastossa muutoin kuin luokkakäyntien yhteydessä. Kirjastoa ei koeta niin kiinnostavaksi, että sinne vapaa-aikana tultaisiin.

Kotoudu kirjastossa 2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kirjastopalveluita.

Luetaan yhdessä 2015

Hankkeen tavoitteena on edistää lukuharrastusta ja yhteisöllisyyttä lukupiirin avulla. Palkataan lukupiirin vetäjä kerran kuussa Kiteen ja Kesälahden kirjastoissa kokoontuvalle lukupiirille. Järjestetään kaksi kirjailijavierailua.

Digitointipaja 2014

Kiteen kaupunginkirjastoon hankitaan laitteisto, jolla asiakkaat voivat digitoida  vhs-kasetteja, c-kasetteja ja valokuvia. Palkataan hankkeen alkuvaiheessa henkilö opastamaan asiakkaita ja henkilökuntaan laitteiden käyttöön.

Kokoelman inventointi 2013

Keski-Karjalan kirjastojen Kirkas-kimpan kokoelmia ei ole milloinkaan inventoitu. Kirkas-kimppa on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä kirjastojärjestelmähankkeessa ja ennen tietokantojen konvertointia on tarpeen päivittää aineistorekisteri ja poistaa kadonnut aineisto tietokannasta.

okm
avi