Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Tulevaesuus om meijän - Kuusamon nuorten kirjasto 2018

Kuusamossa aktivoidaan nuoria kirjaston käyttöön ja lukemisharrastuksen pariin. Kohderyhmänä ovat pääosin yläkoululaiset ja lukiolaiset, joille järjestetään pitkin vuotta eri teemoilla erityyppisiä tapahtumia, tempauksia ja työpajoja kirjastolla ja kirjastoautossa. 

Tilat haltuun asiakkaille 2015

Hankkeen tavoite luoda ryhmä- ja kokoontumistiloja kirjaston, asiakkaiden ja yhdistysten käyttöön ja sitä kautta tuottaa uusia palveluita, helpottaa tapahtumien järjestelyä ja kirjaston omatoimikäyttöä.

 

Luontokuvalainaamo Kuusamon kirjastoon 2013

Käynnistetään kehystettyjen luonnonvalokuvien lainaustoiminta Kuusamon kaupunginkirjastossa. Kun käytännöt on luotu, voidaan lainaus laajentaa myös naapurikirjastoihin.

Mereltä tuntureille - Pohjois-Pohjanmaan aluetiedon löytyvyyden parantaminen verkkotiedonhauissa 2013

Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan aluetietokantoja ja kohennetaan paikallisen tiedon löytyvyyttä mm. päivittämällä KirjastoVirma.net-sivustoa ja kuvailemalla sen sisältö. Samalla pyritään kartuttamaan Ostrobotnian kokotekstiaineistoa.

Kirjailijakiertue Koillismaalle 2012

Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Posion kirjastojen yhteishanke saada kirjailijoita vierailemaan Koillismaan kirjastoissa ja kouluilla

okm
avi