Järjestä:

Löytyi 8 hanketta.

Tarinasta tilaksi: Lahden pääkirjaston aikuisten kirjallisuus- ja tietopalvelualueen uudistaminen tarinallistamisen kautta 2015

Hankkeen tavoitteena on tarinalähtöisen palvelumuotoilun avulla luoda Lahden pääkirjaston aikuisten kirjallisuus- ja tietopalveluista tila, joka on käyttäjille merkityksellinen, inhimillinen ja elämyksellinen. Kaiken lähtökohta on tarina ja tarinallisten kokemusten luominen asiakkaille henkilöstön toiveet huomioiden. Tulosten perusteella suunnitellaan ja uudistetaan aikuisten kirjallisuus- ja tietopalveluosasto.

Reality check! - Lisättyä todellisuutta kirjastoihin 2015

Vuosi (Pakollinen kenttä) *
2011201220132014201520162017
.
Oletusarvona on se vuosi, jolloin hanke saa rahoituspäätöksen.

Teemat (Pakollinen kenttä) - Ei mikään -DigitointiKirjastohenkilöstön osaamisen kehittäminenKirjasto oppimisympäristönä ja yhteisöllisenä toimijanaKirjastotilat, tilasuunnittelu, opasteetKokoelmien kehittäminen, e-aineistotLaitehankinnatLukemisen edistäminen: kirjailijavierailut, kirjavinkkaus, lukupiirit, satutunnit ym.Mediakasvatus: pelit, tiedonhakinnan ohjaus, lähdekriittisyys, monimedialukutaito jne.Palvelujen kehittäminenStrateginen kehittäminenVerkkopalvelut ja tietojärjestelmät
Valitse vaihtoehdoista se teema, joka parhaiten kuvaa hankettasi. Hankerekisterin Info-sivulta löytyy teemoista tarkempaa tietoa, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/teman

Hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida lisätyn todellisuuden sovelluksia kirjaston palvelutuotantossa, edistää henkilöstön osaamista lisätyn todellisuuden palvelusovellusten tuottamisessa sekä edistää lisätyn todellisuuden tunnettuutta asiakkaille.
Tavoitteena on markkinoida ja avata kirjastopalveluita, -tiloja ja –aineistoa lisätyn todellisuuden avulla Lahden kaupungin kirjaston toimipisteissä ja Päijät-Hämeen kirjastoissa (LASTU-kirjastot). Osa hankkeessa tuotetusta materiaalista on myös valtakunnallisesti käytettävissä esim. kirjavinkkaukset.
Kirjastot tarjoavat kuntalaisille helposti lähestyttävän ja maksuttoman kanavan omaksua uutta tekniikkaa ja taitoja. Samalla kirjastokäynneistä tulee elämyksellisempiä ja seikkailullisempia.

Mediakasvatuksen opetuspaketit kohderyhmille 2013

Tavoitteena on tuottaa mediakasvatukseen liittyvistä aiheista esityspaketteja, joita voi käyttää opettajille, vanhemmille sekä lapsille ja nuorille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa 2013

Hankkeen tavoitteena on saattaa kirjastojen henkilöstön osaaminen ajantasalle ja parantaa kirjastojen mahdollisuuksia työssäoppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hankkeen kohderyhmänä on Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen koko henkilöstö.

Kansainvälisiä kohtaamisia kirjastossa: monikulttuurisuustapahtumien sarja 2013

Kirjasto järjestää 2013-2014 monikulttuurisuustapahtumien sarjan yhteistyössä Wellamo-opiston, Lahden lukioiden, Lahden Kaupunginteatterin ja kansainväliseen toimintaan suuntautuneiden järjestöjen kanssa.

Vellamon vinkkeihin verkoston ja yhteisön vetovoimaa 2012

Vellamon vinkit -verkkopalvelun laajentaminen ja uudistaminen vuorovaikutteiseksi ja yhteisölliseksi paikallisen tiedon ja kulttuurin palveluksi.

Kansalaisen helpdesk kirjastossa 2012

Kokoeillaan ja luodaan kansalaisen matalan kynnyksen palvelukonsepti yhteistyössä paikallisten hyvinvointipalvelujen tuottajien kanssa sekä edistetään asukkaan hyvinvointia koskevan tiedon esille tuomista, löytyvyyttä ja saatavuutta.

Multimedian luonti hallintaan 2012

Hankkeella edistetään kirjaston henkilöstön ja asiakkaiden multimedian sisällöntuotanto-osaamista, kehitetään multimedia-aineiston sisällöntuotannon toimintamalli ja multimediastudio.

okm
avi