Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

RFID-teknologian käyttöönotto Laitilan kaupunginkirjastossa 2016

Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Vaski-kirjastojen tavoitteena on, että jossain vaiheessa kaikki kirjastot siirtyvät käyttämään RFID-teknologiaa. Tämä mahdollistaisi Vaskin yhteisen kokoelman.
RFID-teknologian käyttönotto antaa Laitilan kaupunginkirjastolle mahdollisuuden ylläpitää palvelutasoa henkilökunnan vähentyessä. Uuden
teknologian avulla voimme sijoittaa lehtisaliin pienen kokoelman ”ensiapukaapiksi”. Lehtisali toimisi omatoimikirjastona esim. klo 7–12.

Somea ja Celiaa senioreille 2016

Laitilan kaupunginkirjasto on laatimassa senioripalvelusuunnitelmaa. Osana tätä suunnitelmaa ovat netin, somen ja Celian verkkopalveluiden opastushetket. Käyttämällä tabletteja henkilökunnan on helpompi hakeutua asiakkaan kanssa rauhalliseen paikkaan kirjastossa. Käynnistetään palvelu hankkimalla 10 uutta tablet-tietokonetta jo olemassa olevien tablettien lisäksi. Myöhemmin tabletteja voidaan käyttää myös lasten ja nuorten mediataito-opastuksissa.

okm
avi