Järjestä:

Löytyi 13 hanketta.

Tiistenjoen sivukirjasto omatoimikirjastoksi 2018

Tiistenjoen sivukirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi. Kirjastotoiminnalla on pitkä historia, lokakuussa 2017 kirjastossa vietettiin 125-vuotisjuhlia. Tiistenjoen kirjasto sijaitsee 15 km Lapuan keskustasta. Lapua - "perhekoon kaupunkina" - yrittää pitää sivukylienkin asukkaat kirjasto palvelujen ulottuvilla. Kirjasto palvelee etenkin Tiistenjoen laajaa talousaluetta (Tiistenjoki, Paavola, Ylikylä, Lakaluoma, Karhunkylä, Hirvijoki, Männikkö) sekä toimii koulukirjastona.

Kirjaston lainaustoiminta on pysynyt aktiivisena ja vireänä säästösyistä tehdyistä aukioloaikojen supistamisesta huolimatta. Kirjasto sijaitsee alakoulun yhteydessä ja sillä on tärkeä tehtävä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen tukemisessa ja edistämisessä. Tällä hetkellä koulu ja kirjasto tekevät yhteistyötä, esim. koulun opettaja pitää koululaisille kirjakerhoa, kirjavinkkausta ja pienimmille satutuokiota kerran viikossa (mukana lukukaveri koira). Osallistuminen on ollut aktiivista ja suosittua. Kirjaston palvelut nähdään tärkeänä myös varhaiskasvatuksessa. (esim. ryhmäperhepäivähoidon käynnit kirjastossa).

Tiistenjoen kirjastossa on ajan tasalla oleva Eepos-tietokantaohjelma, mikä mahdollistaa kirjojen ja av-aineiston lainaamisen koko Etelä-Pohjanmaan alueelta. Palvelujen turvaamiseksi kirjasto muutettaisiin omatoimikirjastoksi, mikä mahdollistaisi ottaa tilat tehokäyttöön omatoimiaukioloajoin, silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Työssäkäyvienkin kirjastokäynnit helpottuvat aukioloaikojen lisääntyessä.

Muutetaan Tiistenjoen kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/palautusautomaatti, valvontakamerat 6 kpl, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, RFID-lukijoita ja RFID tunnisteita av-aineistoa varten, kaapelointi ja asennukset ym.

Lapuan lukion kirjaston "Tekstitehdas" 2017

Hankkeen tavoite on 2. vuoden lukio-opiskelijoiden taitojen vahvistaminen ja jatko-opinto-  ja työelämävalmiuksien parantaminen

Lapuan kirjastot RFID-aikaan 2017

Lapuan kaupungin pääkirjaston ja uuden lukion kirjaston kokoelmien RFID-järjestelmään siirtäminen.

Lapuan yläkoulun koulukirjaston perustaminen 2016

Tämän hankkeen tavoitteena on perustaa Lapuan yläkoululle toimiva kirjasto, koululla on jo Axiell Arena koulukirjastokirjastojärjestelmä. Hankkeeseen palkataan kirjastoammatillinen henkilö puoleksi vuodeksi viemään rekisteriin ja tarroittamaan koulun jo olemassa oleva aineistokokoelma, pääkirjasto konsultoi tarvittaessa koulukirjaston perustamisessa. Koulu tarjoaa tilat, hankkii hyllyt sekä uuden tietokoneen, joka on ainoastaan kirjastoa hoitavan henkilön käytössä sekä tarrat yms. tarvikkeet. Koulu myös hankkii uutta aineistoa vuosittain lisää. Hankkeen toteusaika on 1.4.2016-31.5.2017

Juhlavuoden aikamatkaväristyksiä lapsille ja alakouluikäisille 2016

V. 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100- juhlavuotta sekä Lapuan kirjaston 20-vuotisjuhlaa Vanhassa Paukussa.

Hankeavustus on tarkoitus käyttää vuosien 2016-2017 aikana siten, että
v. 2016 avustus käytetään enimmäkseen suunnittelupalavereihin, työpajoihin ja juhlavuoden aineistojen valmistamiseen. Syksyllä 2016 satuhahmot valloittavat kirjaston, koululaiset tekevät satuhahmoja, jotka sijoitetaan eri puolille kirjastoa, eniten ääniä saanut hahmo tekijöineen palkitaan. Kaikille Lapuan alakoululaisille järjestetään mahdollisuus tavata kirjailija hankkeen aikana. Täti Taikakynän suosittuja tarinatuokioita jatketaa, tällä kertaa päivähoitolapsille. Väritys- ja puuhakirja toteutetaan Minna Männistön johdolla ja kirjaa jaetaan alakouluille ja päiväkodeille, Satuseikkailuakin on tiedossa ja huipennukseksi toteutetaan v 2017 joulukalenteri kirjaston tiloihin.

'Nettipehtoorit' kylien tukena 2015

Hankkeen tavoite on perustaa ja kouluttaa Alajärven ja Lapuan kaupunkien sekä Kuortaneen kunnan sivukylille, joilla ei kirjastoa ole , vapaaehtoispohjalta toimiva 'nettipehtoori'-verkosto. 

Lakiasta tuulee 2015

Järjestetään Lakia-kirjastojen tapahtumaviikko uudistuvan Lakian kirjastopalveluiden markkinoimiseksi. Jokaisessa Lakia-kirjastossa järjestetään tapahtuma syksyllä 2015 , yhden viikon aikana.

Äijät lukee : miesten lukupiiri livenä ja somessa 2014

Hankkeen tavoitteena on saada keski-ikäiset miehet kiinnostumaan kirjallisuudesta ja toisaalta tarjota jo lukeville miehille mahdollisuus vaihtaa lukukokemuksiaan. Tavoitteena on myös tavoittaa internetin kautta niitä miehiä, jotka kirjastopalveluita eivät ennestään käytä. Lisäksi tavoitteena on saada kokemusta kirjastolle uudesta toimintamuodosta, lukupiiritoiminnasta sekä lukupiirin toteuttamisesta myös sosiaalisen median keinoin.

Innostamme lukemaan ja oppimaan uudenlaisin menetelmin 2014

Hankkeen tavoitteena on innostaa koululaisia lukemisen pariin erilaisin ja myös uudenlaisin menetelmin. Toisena tavoitteena on saada tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus joustavammaksi uusien laitteiden avulla. Molempia tavoitteita toteutetaan ottamalla käyttöön uusia laitteita ja kokeilemalla uusia lukemaan innostamistapoja, kuten draamavinkkausta ja mediatyöpajoja. Tavoitteena on siten myös työmenetelmien nykyaikaistaminen sekä kokemusten saaminen uusista menetelmistä.

Kirjasto lastenkulttuurin näyttämönä 2013

Järjestetään kirjaston toimesta lapsille nukketeatteria, lastenteatteria sekä kirjailijavierailu ja kirjavinkkausta.
Mediakasvatuksen asiantuntijat opastavat sekä päiväkodissa, satutuokiolla, kouluilla ja vanhempain illoissa.
Peliasiantuntija opastaa ja suosittelee hyviä pelejä kirjastossa

Maahanmuuttajat kirjaston ja taiteen käyttäjinä ja kuluttajina 2013

Lapuan kaupun ginkirjaston ja Lapuan taidemuseon yhteinen hanke houkutella lapualaisia maahanmuuttajia käyttämään Lapuan kulttuurikeskus Vanhan Paukun ja etenkin kaupunginkirjaston ja taidmuseon palveluita. Tuottamalla kirjastonkäytönopetus- /esittelyvideo maahanmuuttajien omilla 'pääkielillä' tekstitettynä sekä Antti Ojalan taidenäyttelystä video ja esite maahanmuuttajalasten esittelmänä, miten he näyttelyn kokevat. Kirjaston esitteet käännetään englanniksi, venäjäksi ja unkariksi. Kirjastoon perustetaan kielen-/kieltenopiskelupiste maahanmuuttajille.

ÄIJÄT KIRJAN KIMPPUUN 2013

Hankkeen kohderyhmä on keski-ikäiset (35-55-vuotiaat) miehet Lapuan kaupunginkirjaston ja Keski-Pohjanmaan maakuntakirjaston toiminta-alueilla. Projektin tavoitteena on saada keski-ikäiset miehet käyttämään aktiivisemmin kirjaston palveluja sekä edistää heidän lukemisharrastustaan. Keski-ikäiset miehet käyttävät suhteessa muihin ikä- ja sukupuoliryhmiin kirjastopalveluja keskimääräistä vähemmän. Eri tutkimuksissa on myös havaittu, että heidän lukemisaktiivisuutensa on keskivertoa vähäisempi.
Näin tuetaan kohderyhmän kulttuurisen pääoman kasvattamista sekä tiedollisia pyrkimyksiä. Tavoitteena on löytää ja vinkata miehille mielekästä kirjallisuutta faktasta fiktioon. Lähtökohtana on S. R. Ranganathanin ajatus siitä, että jokaiselle lukijalle löytyy hänen haluamansa kirja ja kirjasto on avoin, kehittyvä organismi, joka tarjoaa informaatiota ja kulttuuria koko kansalle.

Kirjailijat vierailevat lukiossa 2012

Kolme kirjailijaa vierailevat Lapuan lukiossa syyslukukaudella 2012, kevätlukukaudella 2013 ja syyslukukaudella 2013. Tavoitteena on edistää lukiolaisten lukuharrastusta sekä lukudiplomin suorittamista ja samalla edistää lukion kirjaston käyttöä.

okm
avi