Järjestä:

Löytyi 5 hanketta.

Biblioteksutveckling i Larsmo 2016-2017 2016

Larsmo kommunbibliotek kommer att satsa på ett ännu mera öppet och tillgängligt
bibliotek i nya utrymmen 2016-2017

Läsutvecklande verksamhet 2015

Projekt 1. Bokarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågesportsform baserad på olika skönlitterära bokserier. 

Projekt 2. Diskussioner har förts med Cronhjelmskolan om att arrangera ett författarbesök med dem. I första hand kommer en aktuell finlandssvensk författare att kontaktas. Biblioteket strävar även efter att kunna utforma författarbesök för årskurserna 3-6 i Risö, Holm, Näs och Bosund skola.

Läsfrämjande verksamhet 2014

Läsfrämjande verksamhet
Författarbesök i Larsmo och barnteater

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Fredrika-nätverket 2012-2013
Med Fredrika mot nya övergripande och öppna tvåspråkiga lösningar för bibliotekswebben och för de biblioteks- och informationstjänster som efterfrågas i lokalsamhället.

Bokkarneval 2012

Bokkarnevalen är en kunskapstävling där samtliga elever från Larsmos fyra
skolor för elever i årskurs 1-6 deltar. Bokkarnevalen är en tävling i frågsports-form baserad på olika skönlitterära bokserier.

okm
avi