Järjestä:

Löytyi 9 hanketta.

Ammattikirjallisuuspalapeli 2016

Ammattikirjallisuuspalapeli on tarkoitettu perusopetuksen 6-9 luokille aktiivisen kirjaston käytön opettamiseen. Kirjastojen näkökulmasta ammattikirjallisuuspalapeli tarjoaa motivoivan tavan tutustua kirjaston kokoelmiin ja tiedohakuun pelillisessä kontekstissa. Perusopetuksen tulevan (1.8.2016 alkaen) opetusssuunnitelman näkökulmasta peli yhdistää kaksi läpileikkaavaa teemaa: 1) kirjastojen roolin opetuksessa sekä 2) työelämätiedot ja -taidot.

Ammattikirjallisuuspalapeli yhdistää nämä teemat niin, että peliä voidaan pelta useiden kouluvuosien aikana käytännössä millä tahansa oppitunnilla ja opettaja/rehtori/vanhemmat voivat olla varmoja, että oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta. Pelissä käytetään kirjaston kirjoja ja oppilaan omaa älypuhelinta pelivälineinä. Oppilas valitsee tutstuttavan ammattialan ja saa siihen liittyvän osaamiskartan. Osaamiskartta on aluksi tyhjä ja oppilas täydentää sitä kirja-arviointien avulla niin, että lopulta kartta/palapeli näyttää oppilaan kiinnostuksen kyseistä ammattia kohtaan.

Sovelluksen tarkoituksena onkin tehdä näkyväksi laajemmat kokonaisuudet: Jos oppilas on kiinnostunut sairaanhoitajan ammatista fiktiivisetn kirjojen vuoksi, on hyvä nähdä millä osaamiskartan alueilla oppilaalla ei olekaan kiinnostusta ammattiin. Esim. sairaanhoitajan ammatista haavelileva oppilas saattaa pitää ihmisten kanssa työskentelstä, mutta lääkehoito tuntuu pahalta useasta syystä. Pelissä saa arvioida sekä tieto- että kaunokirjallisia teoksia, myös oppikirjoja, yleislehtiä ja tiedelehtiä. Ajatuksena onkin kannustaa kriittiseen ajatteluun mahdollistamalla erilaisten aineistojen arviointi samalla kartalla.

Ammattikirjallisuuspalapeli -hanke on Satakirjastojen ja Vaski-kirjastojen yhteishanke, jonka hakijana toimii Luvian kunta. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa HeadAI oy. Hankkeessa hyödynnetään Älyhylly -hankkeissa rakennettua teknistä runkoa, joka mahdollistaa pelin käyttöönoton Satakirjastoissa ja Vaski-kirjastoissa hankkeen aikana ilman uusia teknisiä taustaratkaisuja.

Lukemaan innostaminen! : paikallisten kirjailijoiden esiintuominen 2015

Luvian kunnan Seniorineuvoston aloitteesta Luvian kirjastossa on aloitettu syksyllä 2014 uudenlainen kulttuuripainotteinen toiminta, joka on avoin kaikille kuntalaisille.  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat yhdessä suunnitelleet ja käynnistäneet ko.

Luvialaiset digitoimaan! : digitointitila Luvian pääkirjastoon 2015

Asiakkaat ovat kyselleet ja toivoneet analogisten tallenteiden digitointimahdollisuutta Luvian kunnankirjastossa.

Älyhyllyn yhteisöllinen ulottuvuus 2015

Älyhyllyn yhteisöllinen ulottuvuus -hanke keskittyy henkilökohtaisen lukemisen sormenjäljen ja kirjallisuusblogien yhdistämiseen.

Luvia lukemaan! kaikenikäisten lukemaan innostaminen 2013

Tarkoitus järjestää nuorille, aikuisille ja ikäihmisille eli kaikenikäisille kirjailijatapahtumia ja kirjavinkkausta. Aikuisille ja ikäihmisille suunnattu kirjavinkkaus ja kirjailijavierailut antaisivat uusia virikkeitä lukupiiritoimintaan.

LINUXILLA LENTOON! Asiakaspäätteiden uudistaminen 2013

Kirjastossa on monitoimitila, jota käytetään erilaisten koulutustilaisuuksien pitämiseen. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää langatonta verkkoa. Haluamme tarjota heidän käyttöönsä nykyaikaiset ja tehokkaat pöytä- ja kannettavat tietokoneet, joilta voidaan lukea sähköisessä muodossa olevia lehtiä (ePress-sanomalehtipalvelu), laatia asiakirjoja tai hakea tietoa.

Smartshelf Extended 2013

Luvian kirjaston Älyhyllyy on kahden aikaisemman, ja nykyisen käynnissä olevan hankkeen kuluessa kasvanut prototyypistä kirjaston fyysiseksi elementiksi ja mobiililaitteessa toimivaksi applikaatioksi. Lisää älyä hyllyyn -hankkeen loppuraportissa Turun yliopiston tutkijat summaavat käyttäjien toiveita, joista älyhyllyn sisällöllisen laajuuden ja semanttisen kohdennuksen kehittäminen nousee keskeisimmäksi kehitystarpeeksi älyhylly -konseptissa.

NFC KIRJASTOISSA 2012

Älyhylly goes NFC on jatkoa Luvian kirjaston, Prizztech Oy:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vuosina 2009-2011 toteuttamalle Älyhylly –konseptille. Älyhylly yhdistää RFID teknologian avulla kirjaston fyysiset kirjat internetin käyttäjien tuottamaan sisältöön, kuten esimerkiksi kirja-arvosteluihin, kuviin, videoleikkeisiin, blogiteksteihin, jne. Uusin Älyhylly toteutettiin verkkopalveluna niin, että uusien sovellusten liittäminen ilman teknologisia muutoksia saatiin mahdollistettua. Fyysinen Älyhylly -laite on tällä hetkellä Luvian kirjastossa ja Älyhylly palvelin sijaitsee Webhoteli.fi:n palvelimilla.

Near Field Communication (NFC) on RFID:hen pohjautuva radiotaajuisen etätunnistuksen hyvin lyhyillä, korkeintaan muutamien senttimetrien, etäisyyksillä mahdollistava tekniikka. Suurin ero RFID:hen on se, että NFC -laite voi toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena, toisin kuin perinteiset RFID -laitteet. NFC on vasta yleistymässä oleva tekniikka, mutta sitä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti matkapuhelinten yhteydessä liittämällä puhelimiin NFC -ominaisuudet.

NFC on nouseva teknologia ja sen leviämiseen panostavat tällä hetkellä internet- ja viihdealan johtavat yritykset, kuten Google ja Rovio Mobile. Google Android käyttöjärjestelmän avoimen rajapinnan kehityksellä ja esimerkiksi Rovio pelaamista ja mikromaksuja yhdistelevillä Magic -konsepteilla.

NFC mahdollistaa älyhyllyn siirron jokiaseen NFC -standardia tukevaan matkapuhelimeen. NFC:n läpimurto tullee tapahtumaan vuoden 2012 kuluessa ja nyt on mahdollisuus olla kehityksen kansainvälisessä kärjessä.

Lisäsisältöä älyhyllyyn 2012

Hankkeessa testataan ja rakennetaan uusia sisältöpalveluja aiemmissa hankkeissa toteutetun älyhyllykonseptin päälle.

okm
avi