Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015 2014

Utveckling av Fredrika-nätverket 2014-2015, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland. Fredrika-nätverket som har funnits sedan början av 1990-talet är redo för nya utmaningar. www.fredrika.net Ny portallösning ger nya möjligheter. Viktigt med e-material på både svenska och finska i Finland. Samarbetet sker regionalt och landsomfattande. Boksampo, Blanka, Vasa, Åbo. Nätverkskoordinator och It-bibliotekarie behövs. Fortbildning mycket viktig.

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014 2013

Utveckling av Fredrika-nätverket 2013-2014, med fokus på det lokala och regionala, och med ambitionen att ge biblioteksservice även på svenska i Finland. Den gemensamma databasen går mot 2.0 lösningar. Deltagande bibliotek skapar förutsättningar för tätare samarbete och för koordinerad innehållsproduktion. Arbetet med Boksampo fortsätter, i samarbete med andra deltagande bibliotek. Kompetensnivån inom nätverket höjs genom fortbildningstillfällen.

okm
avi