Järjestä:

Löytyi 1 hanketta.

Lukusilta Ristijärveltä Paltamoon 2014

Hankkeessa Ristijärven ja Paltamon kunnan kirjastot perustavat lukupiirejä kuntien yhtenäiskouluihin. Lukemiseen herättelee ja sitä ruokkii äidinkielen lehtori ja sanataideopettaja Teija Mursula. Tavoitteena on saada eri kuntien lapset ja nuoret keskustelemaan kirjallisuudesta ja bookcrossaamaan. Sosiaalista ulottuvuutta lisätään lukupiireillä, kasvatetaan kiinnostusta lukemista kohtaan ja luetunymmärtämistä tuetaan lukupiirien keskusteluharjoituksissa. Mukaan liitetään nykyiset tvt-välineet.Hankkeessa järjestetään koulutusta kirjaston ja koulujen henkilökunnalle sekä toteutetaan kuntarajat ylittävä kirjallisuusteemapäivä. Pitkäkestoisella työskentelyllä kannustetaan tutustumaan erilaiseen kirjallisuuteen ja tehdään kirjastoista ja niiden palveluista yksi luonteva osa lasten ja nuoten arkipäivää.

okm
avi