Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

”Ota kirjasto omaksi” – omatoimikirjastot käyttöön Sonkajärvellä ja Vieremällä 2017

Hankkeen tavoitteena on laajentaa kirjastopalvelujen saavutettavuutta Sonkajärven ja Vieremän kunnissa ottamalla käyttöön omatoimikirjastopalvelut vuonna 2017 Sukevan lähikirjastossa ja Vieremän pääkirjastossa sekä vuonna 2018 Sonkajärven pääkirjastossa.

Lukuintoa! - nuorten lukuharrastuksen edistämistä Sonkajärvellä ja Vieremällä 2016

Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot hakevat avustusta nuorten lukuharrastuksen tukemiseen yhteistyössä kuntien peruskoulun ja lukion kanssa.

Rutakon rundi: kirjailijat kiertueella Ylä-Savossa 2014

Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakon yhteisen aktiivi- ja aikuisväestön tavoittamiseksi tarkoitettun kirjailijavierailuhankkeen tavoitteena on edistää ja innostaa aktiivi- ja aikuisväestöä kaunokirjallisuuden lukemiseen ja kirjastonkäytön jatkamiseen sekä hankkia kirjastoille uutta asiakaskuntaa ja uudenlaista näkyvyyttä. Tähän pyritään Rutakko-kirjastojen yhteisillä aktiivi- ja aikuisväestölle suunnatuille kirjailijakiertueilla vuosien 2014-2015 aikana. Hankkeeseen osallistuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastot, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastot.

Virkeä lähikirjasto - Sukevan kirjasto 2014

Sonkajärven kunnankirjaston Sukevan lähikirjaston toiminnan kartoittaminen, kehittämiskohteiden ja niistä johdettavien toimenpiteiden määrätteleminen. Alueen asukkaille tehtävän kyselyn tavoitteina on kartoittaa asukkaiden toiveita ja tarpeita sekä saada ideoita ja kehittämisehdotuksia kirjaston toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Kehittämisehdotuksista johdettujen toimenpiteiden käynnistäminen.

Houkutteleva kirjasto 2013

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjaston käytettävyyttä uusimalla kirjastotilassa olevat opasteet sekä parantamalla lasten- ja nuortenosaston hyllyjärjestystä sekä aineiston esille asettelua. Kirjastotilasta laaditaan myös hyllykartta, jonka avulla asiakas voi löytää haluamansa aineiston vaivattomasti ja omatoimisesti. Tehdyistä uudistuksista tiedotetaan aktiivisesti.

Kirjastonkäytön opetuksen kehittämishanke 2012

Iisalmen kaupunginkirjaston sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnankirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen kehittämällä toimintamalli opetuksen toteuttamiseksi kirjastoissa.

okm
avi