Järjestä:

Löytyi 11 hanketta.

Lukemattomat lukemaan Uuraisilla ja Äänekoskella 2018

Hankkeessa keskitytään teemaan 1. Monipuoliset lukutaidot. Pyrimme edistämään lukemisharrastusta tuorein tavoin yhteistyössä Äänekosken kaupunginkirjaston kanssa. Keskiössä on koululaisten, varsinkin teinien, monilukutaitovalmiuksien kehittäminen sanataiteen keinoin sekä lukuinnon herättäminen positiivisin menetelmin jo varhaisemmassakin vaiheessa. Eri kohderyhmien lukuintoa herätellään mm. laadukkain kirjailija- ja kirjavinkkarivierailuin sekä ohjelmallisin sanataidehetkin. Ikääntyneiden käyttöön tarjotaan muisteluaineistoja.

Eroon ysäristä - kirjastotilan päivitys asiakasavusteisesti 2018

Hankkeessa keskitytään teemaan 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Uuraisten kirjaston tilajärjestelyt eivät vastaa nykyaikaisille kirjastotiloille asetettuja vaatimuksia vaan tarvitaan muutoksia, jotta esimerkiksi esteetön asiointi toteutuisi ja tila palvelisi monenlaisia käyttäjiä tukien kirjaston kaikkia toimintaprosesseja. Omatoimiasiointiaika tuo haasteita, joita ei ole tilankäytön suunnittelussa aiemmin voitu  huomioida. Pyrimme osallistamaan asiakkaita tämän prosessin aikana verkkokyselyn / asiakasraadin avulla / muiden keinojen avullaja toteuttamaan muutokset kestävän kehityksen hengessä vanhaa kunnioittaen ja  taloudellisesti.

Lukuilo Uuraisilla - intoa omatoimikirjastoon 2017

Kehitetään toimintamalleja, joilla edistetään eri-ikäisten lukuvalmiuksia ja- tottumuksia tavoitteena monilukutaitojen ja lukemisharrastuksen kehittäminen sekä elinikäisen oppimisen tukeminen.

Perheet lukemaan, musiikkiaineistot esiin 2016

Edistää lukuharrastusta Uuraisilla erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa, aktivoida elokuvatoimintaa kunnassa. Järjestää lukemisen tärkeyttä käsittelevä koulutuskokonaisuus, joka suunnattaisiin sopivalta osin sekä Keski-kirjastojen että Uuraisten kunnan  henkilöstölle mutta myös  kaikille avoimena.

Hyvinvointia kirjastosta 2014

Kirjastosta hyvinvointia ja lukuintoa: Tarkoituksena on järjestää yhteisöllistä ja aktivoivaa kirjastonkäyttöön houkuttavaa toimintaa kaikenikäisille asiakkaille ryhmätoiminnan ja erilaisten vierailujen muodossa. Tavoitteena on tuoda esille kirjastopalveluiden monipuolisuutta elämyksellisin menetelmin arjessa ja lisätä lukuharrastusta. Tapahtumien ansiosta kirjaston imago kirkastuu ja tieto- ja kaunokirjallisuus tulevat entistä paremmin tutuiksi ja aineisto lähtee käyttöön ja kiertoon. Monipuolisilla toimintatavoilla houkutellaan uusia asiakkaita ja sitoutetaan entisiä. Kirjavinkkarivierailujen osalta yhteistyö toteutus Petäjäveden kunnankirjaston kanssa.

Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin - aineistot kiertoon 2013

Kirjasto kuuluu kaikille. Tavoitteena on saada eri asiakasryhmät käyttämään entistä aktiivisemmin kirjastopalveluita elämyksellisten menetelmien avulla sekä houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä palveluiden äärelle. Kunnan asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa myös kirjastonkäyttöön - ryhmien tarpeet ovat erilaisia jo nyt. Kirjasto voi toimia tärkeänä tasa-arvoistavana ja sukupolvien vuorovaikutusta lisäävänä toimijana pienellä paikkakunnalla. Toimintojen monipuolistaminen ennakoi osaltaan kirjaston muuttuvaa roolia tulevaisuudessa ja uudistaa kirjastoa. Riittävän uusi ja toimiva tekninen välineistö auttaa parantamaan kirjaston asiakaspalvelua ja tukee tapahtumien järjestämisessä. Kaikki tapahtumat vaativat kirjastohenkilöstön työpanosta erityisesti suunnittelussa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Henkilökunta osallistuu hankkeen puitteissa sopiviin osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Osa toiminnasta toteutetaan yhdessä Luhangan kunnankirjaston kanssa.

Sähköä ja säpinää kirjastoon 2012

Tarkoituksena tarjota kirjaston eri kohderyhmille erilaisia ajankohtaisia palveluita ja elämyksellisiä vierailuja lukemisharrastusta edistämään. Henkilöstön ammatillinen kehittäminen tärkeää.

Uuteen tietojärjestelmään Uuraisten kunnankirjastolla 2012

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Uuraisten kirjastolle uuden tietojärjestelmän vaatimat ohjelmat ja laitteet sekä taata henkilöstölle riittävä tekninen tietotaito. Myös markkinointi, henkilötökoulutus ja tiedotus kuuluvat hankkeeseen.

Sarjakuvaa! 2012

Hankkeessa on tarkoitus perehdyttää koululaisia sekä koulun ja kirjaston henkilöstöä ymmärtämään paremmin sarjakuvan kieltä sekä sarjakuvaa mediana elämyksellisin menetelmin. Tarkoituksena on myös tukea ja ylläpitää erityisesti teini-ikäisten lukemisharrastusta. Hanke toteutetaan Uuraisten ja Saarijärven kirjastojen yhteistyönä.

okm
avi