Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Kirjasto on kunnan sydän 2017

Valtimon kirjasto muuntuu kunnan matalankynnyksen palvelukeskukseksi ja olohuoneeksi, Kylätaloksi.

Kirjasto nyt! 2016

Hanke jatkaa Mikä kirjasto? -hanketta, jonka tarkoituksena oli tarjota asiakkaille elämyksiä ja olla opiskelijan ja tiedonhakijan paras kaveri. Nuorten lukeminen on hiipunut huomattavasti viime vuosina. Harrastukset ja erilaiset median tarjoamat ajanvietemahdollisuudet vievät suurimman osan lasten ja nuorten vapaa-ajasta, joten kirjojen lukeminen on jäänyt vähäiseksi. Kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä kirjastokäytönopetuksessa on tehty aktiivisesti kakkosluokkalaisten kanssa, mutta toiset ala- ja yläkoululaiset ovat jääneet vähemmälle. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan vuonna 2016 ja niissä korostuu tiedon etsiminen erilaisista tiedonlähteistä ja tiedon todenperäinen arviointi. Hankkeella pyrimme uudistamaan nykyistä tiedonhaun opetusta ja edistämään lukuharrastusta. Siirryimme uuteen kirjastojärjestelmään viime vuoden lopulla ja asiakkailla on ollut vaikeuksia tottua uuteen järjestelmään. Vaara-kirjastoihin hankittujen e-kirjojen lukeminen omilta koneilta vaatii kirjaston henkilökunnalta osaamista neuvoa asiakkaita. Kirjaston järjestämät kirjailijavierailut ovat tervetulleita vaihteluita tavanomaiseen kirjaston arkeen. Samoin koululaisille järjestetyt kirjailijavierailijat antavat vaihtelua koululaisten arkiseen aherrukseen.

Mikä kirjasto? 2014

Kirjaston markkinointihanke.
Kaksitasoinen hanke, jossa perinteisiä kirjastopalveluja markkinoidaan sekä kirjaston unohtaneille tai vähän käyttäville kuntalaisille, ja kaikille kirjastonkäyttäjille kirjaston uusia palvelumuotoja.

Elämyksiä kirjastonkäyttäjille 2013

Kirjailijavierailuja Valtimon kirjastoon.

Päivittäen paremmaksi - kirjastojärjestelmä 2010-luvulle 2013

Uuteen kirjastojärjestelmään valmistautuminen ja siirtymiseen liittyvä suunnittelu.

Mistä noita kirjoja oikein tippuu? 2011

Kirjallisuuden tunnettavuuden ja kirjastonkäytön edistäminen. Ensi vuonna panostamme Valtimolla kirjastonkäytön edistämiseen ja erityisesti suomalaisen kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseen. Järjestämme vuoden aikana elämyksellisiä täsmäiskuja kirjaston käyttäjille. Yritämme näin houkutella myös sellaisia kuntalaisia kirjastoon, jotka eivät vielä ole tietään tänne löytäneet.

okm
avi