Järjestä:

Löytyi 22 hanketta.

Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa 2017

Hankkeen tavoitteena on Itä-Uudenmaan pienten kirjastojen (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen ja Pukkila) osaamisen lisääminen monilukutaidon ja mediakasvatuksen edistämisessä sekä toimivien työtapojen löytäminen kirjastojen ja koulujen yhteistyöhön.

 

 

 

Innostu lukemaan ja löytämään 2017

Hankkeen tavoite on innostaa aikuisia lukemaan, elvyttämään aikaisempaa lukemisharrastustaan sekä löytämään helpommin itselleen kiinnostavaa luettavaa. Hankkeen avulla aikuisille suunnattu vinkkaus ja muut keinot löytää luettavaa tehdään näkyviksi ja tutummaksi asiakkaille.

Kyläkouluissa kuhisee 2016

Hankkeen tarkoituksena on houkutella lapset, erityisesti alakouluikäiset lukemisen pariin esittelemällä ja vinkkaamalla heille monipuolista luettavaa sekä tarjoamalla heille elämyksiä kirjallisuuden ja tarinoiden parissa. Samalla on tarkoitus esitellä kirjaston palveluita ja kokoelmia alakoululaisille sekä lisätä kyläkoulujen ja kirjaston yhteistyötä eri muodoissa.

Lukemaan innostaminen! : paikallisten kirjailijoiden esiintuominen 2015

Luvian kunnan Seniorineuvoston aloitteesta Luvian kirjastossa on aloitettu syksyllä 2014 uudenlainen kulttuuripainotteinen toiminta, joka on avoin kaikille kuntalaisille.  Kirjasto- ja vapaa-aikatoimen viranhaltijat ovat yhdessä suunnitelleet ja käynnistäneet ko.

Lukutaitoa? Lukutaitoa! 2014

- aikuisten lukuinnostuksen ja -lukuharrastuksen lisääminen

- kirjaston asiakaspalvelun parantaminen

Lukuintoa Lapissa 2014

Hankkeen tavoitteet:
• Edistää lappilaisten lasten ja nuorten lukuharrastusta sekä medialukutaitoa
• Vahvistaa kirjastojen ja koulujen yhteistyötä Lapin alueella
• Testata etäyhteyksien toimivuutta kirjaston ja koulun välisessä yhteistyössä, jotta samaa menetelmää voidaan hyödyntää jatkossa
muussakin toiminnassa esim. kirjastojen ja palvelutalojen tai kirjastojen ja päiväkotien välillä, koulutuksissa jne.
• Tehdä tablettitietokoneen käyttö ja mahdollisuudet tutuksi kirjastojen henkilökunnalle
• Etsiä ja toteuttaa uusia toiminnallisia muotoja kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön

Onko muitakin kirjoja kuin Risto Räppääjiä? - Kolmosten lukutottumusten laajentaminen yhteistoiminnallisesti 2014

Hankkeen tavoitteena on laajentaa 3.-luokkalaisten lukutottumuksia vinkkaamalla heille kirjoja, joissa käsitellään samankaltaisia teemoja kuin suosituimmissa lasten lukemissa kirjoissa, kuten esim. Risto Räppääjissä.

Peukaloisen matkassa Panamaan - Nukketeatteri kirjavinkkausta elävöittämään 2014

Luoda kirjaston henkilökunnalle uskallusta nukketeatterin esittämiseen. Antaa lapsille nukketeatterielämys. Saada kirjoja vinkatuksi nukketeatterin avulla.

Kirjallisuus läheiseksi 2014

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten lukutaitoa ja kirjallisuuden harrastusta. Hankkeessa järjestetään Pukkilan alakoulujen luokille kirjavinkkauksia sekä lasten kirjallisuupiiri kirjastossa. Yhteistyössä Myrskylän kunnankirjaston kanssa järjestetään kirjailijavierailu.

Käsi kädessä median maailmaan 2013

Tarkoituksena on osallistaa eri-ikäisiä lapsia tekemään yhdessä kirjaston kanssa kirjavinkkaus-, pelivinkkaus-, satu- ja kirjastomainosvideoita tai -trailereita. Samalla on luontevaa käydä yhdessä läpi ikäkausille sopivalla tavalla videon tekemiseen ja esittämiseen liittyviä kasvatuksellisia asioita. Videot pääsevät esille kirjastolle hankittavaan info-televisioon sekä kirjaston internet- ja Facebook-sivuille, sen mukaan miten vanhemmat antavat lupia esittämiseen.

Prata böcker! 2013

Bokprat som läsinspiration för kommunens skolelever

Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin - aineistot kiertoon 2013

Kirjasto kuuluu kaikille. Tavoitteena on saada eri asiakasryhmät käyttämään entistä aktiivisemmin kirjastopalveluita elämyksellisten menetelmien avulla sekä houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä palveluiden äärelle. Kunnan asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa myös kirjastonkäyttöön - ryhmien tarpeet ovat erilaisia jo nyt. Kirjasto voi toimia tärkeänä tasa-arvoistavana ja sukupolvien vuorovaikutusta lisäävänä toimijana pienellä paikkakunnalla. Toimintojen monipuolistaminen ennakoi osaltaan kirjaston muuttuvaa roolia tulevaisuudessa ja uudistaa kirjastoa. Riittävän uusi ja toimiva tekninen välineistö auttaa parantamaan kirjaston asiakaspalvelua ja tukee tapahtumien järjestämisessä. Kaikki tapahtumat vaativat kirjastohenkilöstön työpanosta erityisesti suunnittelussa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Henkilökunta osallistuu hankkeen puitteissa sopiviin osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Osa toiminnasta toteutetaan yhdessä Luhangan kunnankirjaston kanssa.

Mitä vinkkaat? 2013

Mitä vinkkaat? -hanke on peruskoulun 7.-9.-luokkalaisille suunnattu lukemisen edistämishanke. Hankkeen tavoite on tutustuttaa nuoret kirjaston eri aineistoihin ja antaa heille uusi kipinä lukemiseen. Hanke toteutetaan järjestämällä alueen kirjastoihin ammattivinkkareiden kiertue. Vinkkausten jälkeen nuoria rohkaistaan kaverivinkkauksiin sekä tuottamaan omia kirjallisuus- ja musiikkiaiheisia tekstejä.

Lukuintoa lapsille ja nuorille 2012

Hankkeen tavoitteena on innostaa Muonion ja Enontekiön lapsia ja nuoria käyttämään kirjastoa sekä perinteisin keinoin että sosiaalisen median avulla. Lisäksi Enontekiön ja Yhteispohjoismaisen kirjaston kautta myös Muonion lapset ja nuoret on tärkeä tutustuttaa saamenkieliseen aineistoon ja saamelaiskirjailiden tuoantoon.

Lukuintoa lapsille - kirjavinkkausta alakoulujen 1-6 luokkalaisille 2012

"Lukuintoa lapsille" -hankkeen tarkoituksena on houkutella lapset, erityisesti alakouluikäiset lukemisen pariin esittelemällä ja vinkkaamalla heille monipuolista luettavaa. Samalla on tarkoitus esitellä kirjaston palveluita ja kokoelmia alakoululaisille.

Loistokirjasto lapsille! 2012

Loisto-kirjastot koostuu pienistä ja pienehköistä kunnankirjastoista. Pienissä kirjastoissa ei ole resursseja kehittää erikseen kirjastonkäytön opetusta, kirjaston käytön edistämistä lapsille ja nuorille sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemisen edistämistä. Loistokirjasto lapsille -projektin avulla luodaan kaikille seutukunnan kirjastoille yhteinen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen suunnitelma sekä yksityiskohtainen opetusmateriaali kaikille peruskoulun luokka-asteille ja esikoululle. Tämä edistää kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta kaikissa seudun kirjastoissa, myös niissä, joissa työskentelee yksi tai kaksi henkilöä, ja takaa laadukkaan opetuksen kaikille seutukunnan koululaisille. Kirjastonkäytön ja lukemisen edistämiseen panostetaan myös niin, että henkilökuntaa koulutetaan kirjavinkkaukseen sekä perehdytetään lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja järjestetään kirjavinkkausta koululaisille, etenkin niille, joille se ei ole ennestään tuttua. Loistokirjasto lapsille! -projektin avulla haluamme edistää seutukunnan lasten- ja nuorten lukuharrastusta sekä kirjaston käyttöä ja myös kirjaston henkilöstön tietoja ja taitoja lasten- ja nuortenkirjastotyöhön.

Sarjakuva haltuun - sarjakuvaklinikalla 2012

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin sarjakuvaa kirjaston aineistona ja ottaa koko genre haltuun käymällä läpi sarjakuvan eri osa-alueita. Sarjakuvaklinikalla sarjakuvataiteilija pitää 3-4 työpajakertaa eri kirjastoissa 3 tuntia kerrallaan.

Sukella seikkailuun - hurahda tarinaan 2012

Sukella seikkailuun - innostu kirjasta -hankkeen avulla pyritään liittämään kirja osaksi lapsen elämää ja kasvua. Kauhavan ja Lapuan kaikissa kirjastoissa järjestetään säännöllisesti satutuokioita alle kouluikäisille lapsille. Esikoulusta yläkouluun saakka järjestetään kirjavinkkausta säännöllisesti kaikille luokille kaksi kertaa lukukaudessa. Lisäksi kirjastokäyntien yhteydessä annetaan lukuvinkkejä sekä opetetaan mediakasvatusta. Kirjavinkkaustuokioita järjestetään myös kirjastojen eri tapahtumien yhteydessä, seurakuntien päiväkerhoissa, MLL:n perhekahviloissa ja eri järjestöjen lapsille suunnatuissa tilaisuuksissa. Mediakasvatuspajoja järjestetään kirjastoissa ja eri foorumeilla kirjastojen ulkopuolella.

Matkalla - kirjoja eri maista ja kulttuureista 2012

Matkalla-hanke on kirjavinkkausta 2. ja 4.-luokkalaisille. Tavoitteena on saada oppilaat innostumaan lukemisesta ja tutustumaan samalla eri kulttuureihin ja aikakausiin. Jokainen matka muuttaa kulkijaansa, kirjat tarjoavat mukavan tavan kokea jotakin uutta ja mielenkiintoista.

Kirjavinkkausta toisella kotimaisella 2012

Kirjavinkkausprojekti Lohjan kaupungin ruotsinkielisille alakouluille.

Sivut

okm
avi