Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Viisaasti verkossa 2013

Suunnitellaan ja toteutetaan uusi Vaski-verkkokirjasto. Tavoitteena on käyttäjäystävällinen sivusto, jossa nykyisten toimintojen lisäksi tutkitaan uusien, innovatiivisten palvelujen toteutusta ja käyttöönottoa. Pyritään toteuttamaan verkkomaksaminen. Ensisijaisesti verkkokirjasto pyritään toteuttamaan Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymällä ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä.

Lukki-kirjastojen uusi asiakasliittymä 2012

Luoda Lukki-kirjastojen yhteinen asiakasliittymä sekä yhteinen verkkosivusto.

Kansallinen metatietovaranto (ent.Yhteisluettelo) ja yleiset kirjastot 2010

Kansalliskirjaston vetämä, kaikki kirjastosektorit kattava yhteisluettelo on kehitteillä. Yleisiltä kirjastoilta pyydettiin asiasta selvitys, mitä vaatimuksia yleiset kirjastot edellyttävät kansalliselta yhteisluettelolta.

okm
avi