Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Pelastakaa lapset kirjastolle 2016

Tavoitteena on saada 6-7 vuotiaiden lasten lukuhalu heräämään lähikirjaston puuttumisesta huolimatta yhteistyössä kirjaston, esiopetuksen, 1. luokan opettajan sekä vanhempien kanssa Pyhtään kunnassa ja Kotkan kaupungissa.

Mediataikuri – mediakasvatusta esikouluikäisille ja varhaiskasvattajille 2014

Mediataikuri-hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä esikouluikäisten lasten mahdollisuuksia medialukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymiseen sekä vahvistaa lasten osallisuuden kokemuksia näiden taitojen oppimisessa. Pienten lasten nopeasti muuttuva mediamaailma luo tarvetta uudenlaiselle pedagogiselle yhteistyölle. Hankkeessa luotava yhteistyömalli mahdollistaa vakituisen kumppanuuden syntymisen kirjastojen ja varhaiskasvatuksen välille.

okm
avi