Järjestä:

Löytyi 23 hanketta.

SUOMI 100 -luentosarja Lappeenrannan maakuntakirjastossa 2017

Lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, tuoda esiin karjalaisuutta, alueen omaa historiaa ja kulttuuria, mutta myös katsoa tulevaisuuteen. 

E-kirjojen käytön mallintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa sekä Porvoon Pääskytien yläkoulussa 2017

Lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa tuomalla sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle suomen- ja ruotsinkielinen sähköinen kaunokirjallisuus.

Höpsökärpäsen pörinää! Aikamatka Suomi100 –lastenkirjallisuuteen sanataiteen keinoin 2017

Tutkia100-vuotiaan Suomen lastenkirjallisuuden ja lastenrunouden sielunmaisemaa nykylapsen silmin, innostaa heitä etsimään tarttumapintoja nykyaikaan uutta tekstiä tuottamalla, esittämällä ja kuvittamalla. 

Finna Etelä-Karjalaan 2016

Tavoitteena on tehdä Etelä-Karjalan kirjastojen toimintaa tunnetuksi myös niiden kuntalaisten keskuudessa, jotka eivät vielä käytä kirjastopalveluja sekä toteuttaa Finnan avulla kirjastojen tarpeisiin sopiva asiakasystävällinen, ajantasainen ja luotettavasti toimiva verkkokirjasto.

Asiakastyötiloja ja vertaisohjaajia Lappeenrannan maakuntakirjastoon 2016

Lappeenrannan maakuntakirjastoon perustetaan asiakastyötila, jossa tarjotaan hiljaisia työpisteitä opiskeluun tai muuhun työskentelyyn. Tilassa voi käyttää omaa tai kirjaston kannettavaa tietokonetta tai tablettia langattoman verkon avulla. Tarjolla on myös itsepalvelukopiointi- ja tulostusmahdollisuus. Makerspace-tilassa voi tutustua 3D-skannaukseen ja -tulostukseen ohjaajan avulla. Erillisessä studiotilassa voi varata käyttöönsä sähkökitaran tai sähköpianon ja tehdä musiikkidemoja. Kokous- tai ryhmätyötilassa on käytössä nykyaikaista kokoustekniikkaa.

Satukapsäkki kiertoon! - Suomalaisia satuja Etelä-Karjalan kirjastoihin Suomi 100-juhlavuoden alla 2016 2016

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 alla halutaan Lappeenrannan maakuntakirjastossa nostaa esille suomalaisia kansansatuja kiertävän nukketeatterilaukun avulla. Matkalaukkuteatteri kiertää maakunnan kirjastoissa lainassa, jolloin kirjaston henkilökunta pystyy valmistamaan matkalaukun materiaalin avulla itsenäisesti alle kouluikäisille lapsille esityksen päiväkoteja, kouluja ja maahanmuuttajaryhmiä varten.

Omatoimikirjastoja Lappeenrantaan 2015

Omatoimikirjastoja Lappeenrantaan

Korvenkylän taajamaan valmistui uusi lähipalvelupiste alakoulun yhteyteen vuonna 2014.

Tabletista monitoimityökalu Lappeenrannan maakuntakirjastoon 2015

Hankkeen tausta

Eteläkarjalaiset kirjoittajat esiin - leipää sanataiteesta 2015

Nostetaan esiin eteläkarjalaisia sanataiteilijoita. Sanataiteen ammattilaiset kouluttavat eri kohderyhmiä: seniorikirjoittajia elämäkertakirjoittamiseen, harrastajakirjoittajia runon ja proosan tekemiseen, nuoria räp-tekstien tekemiseen ja lapsia loruiluun.

Osataanko etelän kirjastoissa - Kirjastohenkilöstön osaamiskartoitus 2015

Kouvolan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto, Lappeenrannan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto ja Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjasto hakevat hankerahoitusta alueidensa kirjastohenkilöstön osaamiskartoituksen laatimiseksi. Etelä-Suomen maakuntakirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä kirjastohenkilöstön jatkokoulutuksien suunnittelussa niin keskenään kuin Aluehallintovirastonkin kanssa.

Tosi siistii - kirjastovirkailija toimimaan nuorten kanssa 2015

Lappeenrannan maakuntakirjasto jatkaa Tosi siistii -hankentta, mutta tällä kertaa palkkaamalla kirjastoammattilaisen, joka tekisi työtä nuorten kanssa ja mahdollisesti kouluttautuisi nuoriso-ohjaajaksi myöhemmin. Kuten Kontulan ja Jakomäen mallit osoittavat, tällaisia moniammattilaisia tarvitaan kirjastoissa.

Heili Kakkonen 2014

Etelä-Karjalan Heili-kirjastot hakevat tietokantojen yhdistämiseen liittyviin kustannuksiin hankerahaa, jolla palkataan hanketyöntekijä tekemään sekä Heili-kirjastojen yhteisen tietokannan siivoustyötä että jatkamaan kokoelmien arviointityötä vuoden 2014 - 2015 aikana. Hankkeessa tehdään asiakkaille tutuksi uusi kirjastojärjestelmä ja Heili-kirjastojen palvelut. Jatkossa Etelä-Karjalan kirjastoilla on elävät, laadukkaat ja ajantasaiset kokoelmat, joita asiakkaat käyttävät tehokkaasti käyttäjäystävällisen ja luotettavan verkkokirjaston avulla.

POJAT PÄÄOSASSA: Yläkoulun ja lukion pojat lukemaan! 2014

Hankkeessa kannustetaan yläkoulun ja lukion poikia lukemaan. Kirjaston henkilökuntaa koulutetaan vinkkaamaan poikia kiinnostavaa kirjallisuutta heitä kiinnostavilla keinoilla, esim. KU-MU-KI-vinkkauksella. Hankkeen aikana kouluilla vierailee useita kiinnostavia kirjailijoita kertomassa kirjoistaan.

HEILIT KIERTOON: TYÖKIERTOA ETELÄ-KARJALASSA 2014

Etelä-Karjalan kirjastot muodostavat vuonna 2013 kirjastokimpan. Työkiertohankkeessa pyritään saamaan Etelä-Karjalan kirjastojen henkilökunta tutustumaan toisiinsa, vertailemaan erilaisia työtapoja ja -menetelmiä, jakamaan hyviä käytäntöjä ja osaamista sekä verkostoitumaan ja ylläpitämään ammatillista yhteyttä kollegoihin. Pyrimme uusiin oivalluksiin ja muutospelon voittamiseen sekä vaikuttamaan positiivisesti henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Sanataide koukuttaa lukemaan! 2014

Sanataide koukuttaa lukemaan! –hanke vie osana Lukuinto-hanketta mediakasvatusta ja sanataidetta alkuopetusikäisille lapsille yhteistyökouluille Lappeen ja Myllymäen koulut) sekä kirjastoon iltapäivätoimintana alakouluikäisille lapsille 2014-15. Työpajasarjaa varten palkataan avustuksella sanataideohjaaja vetämään mm. loru-, animaatio-, tarina-, käsikirjoitus- ja lukuvinkkipajoja 6-8 –vuotiaille lapsille. Sanataideohjaaja ohjaa myös kirjastossa iltapäivätoimintana sanataidekerhoa alakoululaisille samantyyppisillä sisällöillä. Lukuinto-hankkeessa valmistuu Lappeenrantaan uusi alkavan lukijan diplomi koulujen ja perheiden käyttöön. Kirjastosta käydään kouluilla vinkkaamassa lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja kerätään aineistoa kouluille myös kirjastoauton kautta.

Avustuksella hankitaan työpajojen käyttöön tablettitietokoneita sekä maksetaan vierailevien ohjaajien kustannuksia. Maakuntakirjasto ja koulut järjestävät työpajoille tilat ja huolehtivat tiedottamisesta. Tavoitteena ovat kuvaa ja sanaa yhdistelevät lasten tuotokset näyttelyinä sekä koulun ja kirjaston kotisivuille Lappeenrannan Lukuinto –otsikon alle. Alkavan lukijan AL-KU- diplomi on tarkoitus vakinaistaa pilottivaiheen jälkeen hyväksi käytännöksi kaikkiin kouluihin ja jatkaa sanataidekerhotoimintaa myöhemmin kirjaston omin voimin.

Hengaa kirjastossa! Nuorille tilaa ja tekemistä Lappeenrannan maakuntakirjastoon 2014

Lappeenrannan maakuntakirjaston pääkirjasto saavuttaa 2014 neljänkymmenen vuoden iän, mutta peruskorjaus on siirtynyt eteenpäin. Lasten- ja nuortenosaston palvelutiskin uudistus muuttaa osaston hyllyjärjestystä, jolloin osastolle kaivataan suunnitteluapua nykyaikaisen ja toimivan ilmeen luomiseksi.

Suunnittelun tavoitteena on järkevä aineiston sijoittelu ja osaston kalustus sekä nuoria aktivoiva nurkkaus, joka palvelisi myös mediakasvatusta ja kirjastonkäytön opetusta.

Tavoitteena on teettää vuonna 2014 ammattikorkeakouluopiskelijalla tai sisustussuunnittelijalla pohjatyö osaston ilmeeseen, aineistosijoitteluun ja värimaailmaan. Hyvä suunnittelu lisäisi nuorten viihtyvyyttä osastolla ja parantaisi asiakaspalvelua, koska aineisto löytyisi paremman esillepanon vuoksi helpommin. Nuoria osallistetaan osaston suunnittelussa: ajanmukaistettu tila tuo kirjastoon uusia aktiivisia käyttäjiä.
Avustusta haetaan tilasuunnittelun kuluihin ja tilan varustamiseen.

DigiCarelica 2013

DigiCarelica eli Etelä-Karjalan kirjastojen vanhan ja harvinaisen aineiston ja maakunnan asukkaiden aineistojen itsepalveludigitointi
Hanke on jatkoa hankkeelle Karjalan kunnaat biteiksi (2012-2013)

VUOSI 2013 – YHTÄ JUHLAA MONTUN REUNALLA 2013

Lappeenrannan kaupunginkirjasto on toiminut ensi vuonna kaupungin kustantamana palveluna kuntalaisille 130 vuotta. Maakuntakirjasto-oikeudet Lappeenranta sai 40 vuotta sitten vuonna 1973. Kirjasto haluaa juhlia pyöreitä vuosikymmeniä yhdessä asiakkaiden kanssa ja tarjota tapahtumia koko maakuntaan.

TOSI SIISTII - NUORISO-OHJAAJA LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTOON 2013

Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa kirjasto haluaa toteuttaa hankkeen, jossa kirjastoon palkattaisiin nuorisotyön ammattilainen toimimaan nuorten kanssa ja suunnittelemaan heille sopivaa toimintaa kaupungin eri kirjastoissa. Kirjastoa kiinnostaa ensisijaisesti nuorten lukemisharrastuksen ylläpitäminen, mutta sen aktivoimiseksi ja kirjaston tekemisessä tutuksi ja helposti lähestyttäväksi – myös lukemisen suhteen - joudumme todennäköisesti käyttämään erilaisia keinoja kuin lasten kanssa.

Sivut

okm
avi