Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kristiina Kontiainen, inspektör för bildningsväsendet 
PL 150 (Birger Jaarlin katu 15)
13101 TAVASTEHUS
Tfn. 050 396 9669
kristiina.kontiainen(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Antti Seppänen, inspektör för bildningsväsendet 
PL 150 (Birger Jaarlin katu 15)
13101 HÄMEENLINNA
Puh. 0295 016 354
antti.seppanen(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.etela(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Eeva Hiltunen, inspektör för bildningsväsendet 
PL 50, 50101 S:t Michel
Tfn. 040 724 1299, e-post: eeva.hiltunen(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Pirkko Rusi, inspektör för bildningsväsendet 
PL 50, 50101 S:t Michel
Tfn. 040 717 9380, e-post: pirkko.rusi(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Satu Ihanamäki, inspektör för bildningsväsendet 
PL 8002, 96101 ROVANIEMI
Tfn. 0295 017 395, e-post: satu.ihanamaki(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.lappi(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Päivi Almgren, inspektör för bildningsväsendet 
PL 22 (Itsenäisyydenaukio 2), 20801 Åbo
Tfn. 0295 018 300, e-post: paivi.almgren(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.lounais(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Marjariitta Viiri, inspektör för bildningsväsendet  
PL 200 65101 Vaasa
Tel 050 314 0033
marjariitta.viiri(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Anneli Ketonen, inspektör för bildningsväsendet 
PL 200, 65101 Vasa
Tfn. 040 573 4705, e-post: anneli.ketonen(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska enheten för bildningsväsendet
Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet
PB 110 (Bangårdsvägen 9) , 00521 Helsingfors
Tfn. 0295 018 762, e-post: susanne.ahlroth@avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Merja Kummala-Mustonen, inspektör för bildningsväsendet 
PL 293 (Linnankatu 3), 90101 Uleåborg
Tfn. 0295 017552, e-post: merja.kummala-mustonen(at)avi.fi
Registratorskontoret: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

okm
avi