DigIT Nykarleby
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nykarleby stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Topeliusesplanaden 7 / PB 13
66900
Kirjaston puhelin : 
06-7856104
Kirjaston sähköposti : 
nykarleby.bibliotek@nykarleby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nykle
Y-tunnus : 
FI-0183077-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Margit Westerlund
Puhelin : 
06-7856101
Sähköposti : 
margit.westerlund@nykarleby.fi
Kuvaus : 

Nykarleby stad övergick år 2010 till ett nytt verktyg för stadens hemsidor, ett verktyg som dessvärre lämpar sig dåligt för bibliotekets behov. Till följd av övergången miste biblioteket bl.a. barnspelen ”Milles äventyr i biblioteket” och ”Boktårtan” samt en sida om Zacharias Topelius för barn. Biblioteket publicerade dessutom årligen ett register över juldikter, som under den tid det var möjligt att publicera på vår hemsida kunde ha upp till 500 besökare per dag under december månad. I biblioteket finns dessutom ett register över dikter som ingår i antologier och som aldrig varit publicerat på nätet.

Önskvärt vore att allt detta kunde publiceras! Spelen skall nås från bibliotekets hemsida och registren publiceras i egen databas eller Boksampo. Till Boksampo kunde vi också överföra bibliotekets sidor över Nykarlebyförfattare, som nu finns under stadens hemsida men är svåra att uppdatera där. Också spelen behöver en uppdatering. För att kunna genomföra detta behövs en plats i ett webbhotell samt program men framför allt en person som kunde uppdatera spelen och sätta in materialet på nätet. Dessutom behövs en grafikers tjänster.

Nykarleby stadsbibliotek har också material för biblioteksundervisning och bokprat för skolklasser samt presentationer för specialgrupper. Materialet kunde vi publicera på nätet men också lokalt i en s.k. kioskstand med surfplatta. En sådan multimediakiosk kunde också användas för spel som lockar barn och ungdomar till biblioteket och är väl lämpad för våra trånga ytor. Multimediakiosken kompletteras med en digital infotavla i bibliotekets fönster där inte bara t.ex. bibliotekets evenemang utan också annan information kan snurra kontinuerligt. Vi önskar också en läsplatta för e-tidningar (Press Display) i tidningsläsesalen.

Också våra kunder har material som kunde digitaliseras! För att möjliggöra detta vill vi anskaffa utrustning och program för att digitalisera vhs-videokassetter, c-kassetter, lp-skivor, fotografier, negativ och diabilder. Som en del i den fortbildning som behövs för att använda denna utrustning kunde vi själva digitalisera en del av det material som finns bl.a. i vår hembygdssamling. Fortbildning behövs också angående copyrighträtten. Fortbildningen kunde erbjudas också andra (Fredrika)bibliotek..

Aiemmat hankkeet: 

- Läsfärdighet och litteraturkännedom 2001
- Tidig språkstimulans i Nykarleby 2002
- Bokvågen 2003-2004
- Biblioteket - din resurs 2005-2006
- Från Hallonmasken till boklarven Mille 2006-2007 (Länsstyrelsen i Västra Finlands län)
- Barnbibliotekets verktygslåda 2007-2008 (Länsstyrelsen)
- Funktionshindrade i biblioteket 2009-2010

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Bibliotekets register över dikter i antologier, juldikter i olika diktsamlingar samt julberättelser har publicerats i Boksampo. Genom projektet har uppemot 300 författare som inte tidigare funnits med i Boksampo registrerats där. Nykarlebyförfattare, som tidigare hade egna sidor under bibliotekets hemsida, registrerades också i Boksampo i den mån de inte redan fanns där. Totalt har 4500 poster lagts in i Boksampo under projektets gång. Dessvärre finns f.n. ingen genväg till lyriken eller rikssvenska författare på Boksampo, men om man söker på resp. författare finns materialet nog där.
Juldikterna och julberättelserna publicerades också i Boksampo. Dikter som finns som fulltext i t.ex. Projekt Runeberg har länkats dit. I övriga fall har första versen eller de inledande raderna av juldikterna registrerats. Layouten och illustrationerna har gjorts inom ramen för projektet av Linnea Ekstrand, Lin-Art.
Barnsidan om Zacharias Topelius har publicerats direkt på webben under adress https://www.fredrikabiblioteken.fi/105221.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

S.k kioskstand med surfplatta, läsplatta för e-tidningar samt digital info-tavla i bibliotekets fönster skaffades som planerat inom ramen för projektet. Bordsställningen med surfplatta har också använts tillsammans med bibliotekets bärbara dator som pop up-bibliotek på friskvårdsdagar för både seniorer och handikappade.Evenemangen, som arrangerades av äldrerådet resp. handikapprådet i Nykarleby, ägde rum 8.11.2014 och 22.11.2014. Dagarna samlade ca 100 resp. 50 deltagare.
Till ”digistudion” skaffades skanner för foton, diabilder och negativ samt program och utrustning för att föra över LP-skivor, c-kassetter, cd-skivor och videokassetter till fil eller minnessticka. Det är självklart också möjligt att bränna över materialet till cd- eller DVD-skiva. Biblioteket säljer cd- och DVD-skivor samt minnesstickor vid behov. Vår ”digistudio” för våra kunder har blivit en succé. Fyra fullbokade kurser för våra användare (8 deltagare per kurs) har dragits av bibliotekspersonalen, som har varit tvungna att noga sätta sig in i hur utrustningen fungerar och därför digitaliserat en del eget material från vår hembygdssamling. Många kunder har omsatt erfarenheterna från kurserna i praktiken och digitaliserat eget material i vår digistudio och fler har bokat in sig under sommaren.

Jatkotoimenpiteet: 

Juldikterna och –berättelserna kompletteras efterhand som nya tillkommer och publiceras också i pdf-format på bibliotekets hemsida i december varje år. Nya verk av Nykarleby-författarna och ev. nya lokala författare strävar vi också till att fortsätta föra in i Boksampo, men nya diktprojekt är inte aktuella.
För projektet hade sökts 22 430 € och genom att 15 000 € beviljades lämnades barnspelen Boktårtan och Milles äventyr i biblioteket utanför projektet, delvis också p.g.a de extra månadskostnaderna för ett webbhotell. Däremot är det möjligt att en uppdaterad version av Milles äventyr i biblioteket kommer att publiceras åtminstone lokalt på surfplatta i biblioteket.
Läsplattan för e-tidning visade sig vara något för liten för läsning av dagstidningar. Därför leasar biblioteket fr.o.m. 1.6.2015 inom ramen för egen driftsbudget en större touch screen med inbyggd dator för e-tidningarna. Våra lokala dagstidningar finns numera också som e-tidningar och finns lättillgängliga via ikoner på skärmen. Av kostnadsskäl har vi inte kunnat köpa licenser för Press Display, men f.n. finns det egentligen ingen efterfrågan. Däremot kommer vi troligen att skaffa licens för enskilda efterfrågade e-tidningar i den mån e-tidningen inte redan ingår i kostnaderna för prenumerationen.
Eftersom kurserna i användningen av digistudion har blivit så efterfrågade kommer vi att hålla ytterligare en kurs i Arbis’ regi i höst. Självklart får de kunder som önskar hjälp att komma igång också personlig handledning om det finns möjlighet.

Aloituspäivämäärä : 
05/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 430
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 360
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 430
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 065
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 059

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
43henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi