Fixa läsningen!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
0407142175
Kirjaston sähköposti : 
bibl.kronoby@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tove Knutar Sjöblom / Mikaela Byskata-Ahlskog
Puhelin : 
0400980111
Sähköposti : 
bibl.terjarv@kronoby.fi
Hankkeen tavoite: 

Inspirera barn och unga till läsning, genom att ordna olika evenemang och workshops i bibliotekens utrymmen. Stöda skolans arbete med den nya läroplanen. 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Feedback från både elever och lärare. 

Kuvaus : 

Genom olika evenemang och work shops, som utgår från kreativt skapande och där skolans nya läroplan kan beaktas, vill vi väcka lusten att läsa hos barn och unga i Kronoby kommun. För detta ändamål krävs det att vi anlitar personer med rätt kunskaper som kan leda verkstäderna. Möjliga verkstäder kunde vara kodning, drama, bild- och ordkonst.

Under de tidigare åren har vi byggt upp ett välfungerande samarbete med skolorna i kommunen, där en grupp med representanter från skolorna och biblioteket samlas och organiserar läskampanjer av olika slag, som sedan alla lågstadieskolor i kommunen kan delta i. Vi vill arbeta vidare med hjälp av gruppen och använda de planer på läslustverksamhet vi tidigare inte hunnit använda.  I samband med läslustprojekten, vill vi gärna erbjuda skolorna besök av olika läsinspiratörer, både inhemska och svenska. Genom läsprojekt, workshops och andra evenemang vill vi stöda läsningen inom alla skolämnen.

Vi strävar efter att boka läsinspiratörer i samarbete med bibliotek i närliggande kommuner.

Eftersom vi vill att biblioteken ska vara händelsernas centrum, ordnar vi så långt som möjligt evenemang och övrig verksamhet i kommunens bibliotek. Det betyder att de skolor som är belägna längre bort från biblioteken behöver få skjuts ordnad för att kunna delta i aktiviteterna.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kommunens skolor, grannkommunernas bibliotek
Aiemmat hankkeet: 

Läsduellen

Läs- och upplev

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 350
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Kronoby kommunbibliotek kan med fördel beviljas understld för verksmheten inom läsprojketet. Däremot enser RFV inte att statsunderstöd för bibliotekens verksamhetsutvecklings kan användas till finansiering av bussresor. Se motiveringspromemoria, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2017.

 
okm
avi