Guldresan – från nybörjarläsare till bokslukare – Kultainen matka – aloittelevasta lukijasta kirja-ahmijaan
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hangon kaupunginkirjasto - Hangö stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Berggatan 3-5
10900
Kirjaston puhelin : 
019 2203 380
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hanko.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hanko
Y-tunnus : 
0103166-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla Koivisto
Puhelin : 
040 1359388
Sähköposti : 
ulla.koivisto@hanko.fi
Kuvaus : 

Hangö stadsbibliotek har som pilotprojekt ”Tassen i bokklassen” – ”Käpälät kirjakassissa” börjat låna bokkassar med åsiktshäften till en förskolegrupp under läsåret 2012-2013. Kassarna är exakt lika många som det finns barn i gruppen.  I kassarna finns 3 bilderböcker, 1 kapitelbok, 1 fackbok samt ett häfte för reflektioner och kommentarer av familjerna. Projektet börjar med föräldramöte på biblioteket och fortsätter med regelbundna träffar för föräldrar med barn i upplevelserummet. I tamburen i förskolan finns ett stort plakat med barnens namn och de numrerade kassar som familjerna har hemma. Tydligt och synligt för att locka familjer som inte läser. Sammanlagt över 100 kassar som rör sig bra!

Läsåret 2013-2014 har projektet utvidgats till stadens alla förskolor. Tre finskspråkiga avdelningar och två svenskspråkiga har till sitt förfogande ungefär 80 bokkassar från stadsbiblioteket. Åsiktshäftena är en länk mellan familjerna. Föräldramöten och träffar med barn och föräldrar längs hela läsåret håller intresset vid liv.

Inför läsåret 2014-2015 önskar Hangö stadsbibliotek följa upp denna satsning med ett projekt för stadens förstaklassister. Nybörjarläsning, föräldrapåverkan lässtimulans. Samtidigt en undersökning  hur flerårigt lässtimulerande arbete I samma åldergrupp påverkar barn, familjer, dagvårdspersonal och lärare. Hur stor skillnad gör kontinuitet och långsiktighet I det viktiga lässtimulerande arbetet.

Agneta Möller-Salmela

Läsinspiratör, berättare och spec.bibl funkt

Hangö stadsbibliotek

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutvesckling 2014, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/grunderna-för-statsunderstöd-för-de-allmänna-bibliotekens-verksamhetsutveckling-2014

 
okm
avi