Hitta till - och på biblioteket
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Karleby bibliotek
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Storgatan 3
67100
Kirjaston puhelin : 
040 806 5124
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044 7809 564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Med hjälp av utomstående krafter, som kan ge nya perspektiv på vår verksamhet, vill vi bygga upp skolbesöken på ett nytt sätt, där elever i olika årskurser får en positiv upplevelse av besöket samtidigt som de bekantar sig med alla möjligheter som finns att använda biblioteket på.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Antalet författarbesök, antalet deltagare

Kuvaus : 

Vi strävar efter ett tätare samarbete med de svenskspråkiga skolorna i Karleby kring olika läsinspirerande projekt. I och med den nya läroplanen ställs både skolorna och biblioteken inför nya utmaningar som kräver nytänkande och förnyat samarbete. Som en del i projekten som utformas med skolorna vill vi erbjuda möten med läsinspiratörerer, både från Finland och Sverige. Evenemangen hålls i främsta hand på biblioteket och för att kunna erbjuda lika villkor för alla elever att delta behöver skjuts ordnas för skolor belägna långt bort från biblioteket. På grund av det geografiska läget sker samarbete kring läsprojekt och författarbesök oftast med finskspråkiga bibliotek och skolor och de svenskspråkiga skolorna får därmed inte tillgång till service i samma utsträckning, något som vi vill åtgärda med det här projektet. För att fånga upp barnfamiljerna och göra biblioteksbesöken till en del av vardagen skapar vi verksamhet och evenemang där de riktigt små barnen får rimma och ramsa och undersöka böcker.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000