Läsefrestaren
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Hangon kaupunginkirjasto/ Kristiina Merilahti
Hangon kaupunginkirjasto - Hangö stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Berggatan 3-5
10900
Kirjaston puhelin : 
(019) 2203 380
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hanko.fi
Y-tunnus : 
0103 166-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla Koivisto
Puhelin : 
040 1359 388
Sähköposti : 
ulla.koivisto@hanko.fi
Kuvaus : 

LÄSEFRESTARE

Vi skulle önska att vi hade pengar att prova att biblioteket skulle ha en LÄSNINSFRESTARE som skulle kunna arbeta heltid med läsningsstimulerande verksamhet. Därför ansöker vi om 12 000 euro för pilotprojekt. Hangö är en tvåspråkig stad, som även tjänar sina kunder på engelska, tidvis på ryska och på tyska. Som en hamnstad jobbar vi i hjärtat av en mångkulturell, internationell miljö, vilket är en utmaning för vår barn- och ungdomsverksamhet i biblioteket. Vi försöker utveckla oss med i det moderna informationssamhället.

Läsefrestaren kommer att vara ett pilotprojekt som noggrant skulle mäta utlåningen och tillgänglighet av barn- och ungdomslitteratur under projektets gång.

Därför bifogar vi även listor av vår omfattande verksamhet som redan har pågått närmare tio år i Hangö. Det har varit en biblioteksfunktionär, Agneta Möller-Salmela som gör allt detta läsefostrande arbete med goda resultat, vid sidan av sitt normala jobb.

Vi planerar bland annat att handleda barn och unga till följande tema:

Min omättliga läsehunger

Förstaklassisternas läseprojekt tillsammans med föräldrar

Det är egentligen fråga om en ny, men en direkt fortsättning på förskolans tema Hundra bästa böcker som vi genomförde 2011 med ett otroligt fint resultat på 95-99 % deltagande familjer (barn och föräldrar).

Det innehåller nybörjarläsning, att hjälpa barnet vars tröskel är ännu hög, att hitta lämpliga böcker, och att använda bibliotekets upplevelserum som miljö för berättelser.

Flickornas böcker och berättelser

Projektet riktar sig till femmornas och sexornas flickor. Det är en motvikt till pojkprojekt som vi hade 2011. Det här projektets goda resultat bevisar att enkönat är bra i detta sammanhang.

Budget för läsefrestaren

9 månad x 2 000 euro/månad (lönekostnader/månad) = 18 000 euro.

Med de här lönepengarna kan man anställa en biblioteksfunktionär i stället för läsefrestaren, så att biblioteket kan ha normal besättning och hållas öppet normalt.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Läsefrestaren förverkligades enligt planerna på Hangö stadsbibliotek. Vi bifogar statistik över grupper som besökte upplevelserummert under året. Barn i alla åldrar och alla klasser blev frestade cirka en gång per månad under året. Vi skickar några bilder där förstklassisterna är på väg till Upplevelserummet och där boken firas med tårta.

Jatkotoimenpiteet: 

Läseinspiratör Agneta Möller-Salmela fortsätter med en ny projekt Den klassiska sagan har någonting att säga dig på hösten 2013 - våren 2014.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 576
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 166
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
20henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
46kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
674henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi