Läsfrämjande åtgärder för ”läsovana” vuxna
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.pargas.fi
Pargas stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
040 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Kuvaus : 

Läsandet fyller många olika slags behov hos människan och frågan varför vi läser ger garanterat många svar beroende på vem du frågar. Några av oss läser mycket och ofta medan andra kanske ägnar sig åt läsning mera sporadiskt. Sedan finns det också många som aldrig läser. Varför de inte gör det ger också garanterat lika många svar beroende på vem du frågar. Varför är det då viktigt att man läser också som vuxen och går det föra fram läsningens betydelse till vuxna? Pargas stadsbibliotek har satsat och satsar mycket på läsfrämjande åtgärder för barn och unga medan kanske åtgärder som enbart tar fasta på vuxnas läsning och speciellt de vuxna som inte läser, inte varit lika många.

Biblioteken vill nu genom detta projekt satsa på läsfrämjande åtgärder för vuxna som inte läser. Projektet kommer att planeras av bibliotekspersonal och satsningarna som görs är t.ex. bokcirklar, bokprat, utställningar, marknadsföringskampanjer, författarbesök m.m. Syftet med projektet är att främja allas lika möjlighet till läsning

En ”läsovana” kan också bero på en lässvårighet därför kommer projektet också att satsa på marknadsföring av den litteratur och de hjälpmedel som biblioteket har tillgång till för vuxna med olika sorters lässvårigheter.

Nyckelordet i projektet är lättillgänglighet och satsningarna skall därför göras både i och utanför biblioteken.

Understöd söks för vikariekostnader för den personal som ansvarar för projektet och kostnader för de evenemang som ordnas inom projektet.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pargas vuxeninstitut, övriga enheter inom Pargas stad, Kårkulla samkommun, Åbolands litteraturförening
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi