Lässidan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
ISIL-Korsa
Y-tunnus : 
0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Målsättningen är att väcka läsintresse hos barn under skolåldern, i samarbete med den kommunala småbarnspedagogikens personal och föräldrar.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uppföljning sker genom en förväntat högre utlåning av barnböcker, bilderböcker och större antal besök av små barn och deras föräldrar. Ökad efterfrågan och diskussion om barnlitteratur.

Kuvaus : 

Biblioteket bjuder in författare eller andra experter på barnlitteratur. Författare som skrivit bland annat rim och ramsor, sagoberättare, högläsare. Förhoppningsvis kan även Wasa teater i fortsättningen erbjuda sagoläsare, så som under detta år. Biblioteket skapar fem sagolådor enligt modell från Folkhälsans sagolådor, dessa kan sedan cirkulera mellan daghemmen. Föreläsning för personal och andra intresserade, av inspiratörer på berättande och sagoläsning för små barn. Evenemang i det grundrenoverade biblioteket och barnsidan med sagomatta och sagotak, gungfåglar och böcker som inspirerande omgivning.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi