Mångkulturella bibliotek i Mellersta Österbotten
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Joni Virtanen
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Storgatan 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044 7809 564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Kartläggning och strategi av mångkulturella behov i biblioteken i Mellersta Österbotten.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Färdig strategi, antalet konkreta metoder för mångkulturell verksamhet, antalet utbildningsdagar, antalet deltagare i utbildningarna

Projektbeskrivning : 

För att kunna vara en aktiv och möjlighetsskapande del av ett mångkulturellt samhälle finns det ett behov inom biblioteken i Mellersta Österbotten att den mångkulturella verksamheten kartläggs. Vad för slags tjänster och material finns tillgängliga? Hur arbetar man med integrationsfrågor och finns det samarbete med andra organisationer angående integrerande verksamhet? Vad har biblioteken redan nu för idéer och planer inom mångkulturell verksamhet som de vill utveckla? Vilka samarbetspartners i form av organisationer, frivilligorganisationer och föreningar kan biblioteket samarbeta med? Särskilt viktigt är att involvera nyfinländare i kartläggningen och ta reda på vad de verkligen önskar sig för verksamhet på biblioteken och hur biblioteket kan nå och engagera de som kommer för att skapa sig ett nytt liv i våra trakter. Hur vi kan underlätta för dem i vardagen och involvera dem i både det finländska samhället i stort, liksom också i lokala sammanhang. Utgående från detta kan biblioteken gemensamt utarbeta riktlinjer och strategier för sin verksamhet, både genom att bygga upp ett kontaktnät och en struktur och genom att ta fram konkreta verksamhetsmodeller och evenemang, som biblioteken gemensamt kan dra nytta av. Vi vill ge personalen konkreta verktyg att arbeta med, stöd och utbildning, material på flera språk samt inspiration till nya initiativ.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 400
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€8 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Biblioteket i Karleby kan rekommenderas att ta del av den kartläggning av mångkulturell verksamhet som de närliggande biblioteken i Fredrika-nätverket gjort och den rapport som publiceras inom kort. Det har också gjorts andra kartläggningar som kan vara till hjälp, som den nationella utredning Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för de allmänna biblioteken gjort: http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/selvitys-turvapaikanhakijoiden-palvelutarpeista-%E2%80%93-l%C3%A4ht%C3%B6kohtia-kirjastopalveluiden .