Yleisten kirjastojen hankerekisteri on suljettu

Yleisten kirjastojen hankerekisteri on suljettu 30.11.2020 alkaen. Hankehakemukset jätetään Aviavustukset.fi-palveluun (https://aviavustukset.fi/), josta löytyy myös avustusvisualisointi-näkymät.

Hankerekisteriin tallennetuista hanketiedoista voi kysyä Kirjastot.fi-toimitukselta (https://www.kirjastot.fi/palaute).

Projektregistret för de allmänna biblioteken är stängt fr.om. 30.11.2020. Ansökningar om projektunderstöd lämnas in via tjänsten https://aviavustukset.fi/sv/. I tjänsten Aviavustukset.fi finns också en visualisering av projektunderstöden.

Information om projekt som har lagrats i Projektregistret kan du få av redaktionen för Biblioteken.fi-redaktionen (https://www.biblioteken.fi/feedback).

The public library project register is closed as of November 30, 2020. Aviavustukset service (https://aviavustukset.fi/) contains the project visualizations.

You can send inquiries about the information stored in the project register to Kirjastot.fi staff (https://www.kirjastot.fi/palaute).