ÄIJÄT KIRJAN KIMPPUUN
Vuoden 2013 Hyvä käytänne   (Ei saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiitun tie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
044-438 4570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
044-438 4570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Kuvaus : 

Projektin tavoite:

Projektin tavoitteena on saada keski-ikäiset miehet käyttämään aktiivisemmin kirjaston palveluja sekä edistää heidän lukemisharrastustaan.

Keski-ikäiset miehet käyttävät suhteessa muihin ikä- ja sukupuoliryhmiin kirjastopalveluja keskimääräistä vähemmän. Eri tutkimuksissa on myös havaittu, että heidän lukemisaktiivisuutensa on keskivertoa vähäisempi.

Näin tuetaan kohderyhmän kulttuurisen pääoman kasvattamista sekä tiedollisia pyrkimyksiä. Tavoitteena on löytää ja vinkata miehille mielekästä kirjallisuutta faktasta fiktioon. Lähtökohtana on S. R. Ranganathanin ajatus siitä, että jokaiselle lukijalle löytyy hänen haluamansa kirja ja kirjasto on avoin, kehittyvä organismi, joka tarjoaa informaatiota ja kulttuuria koko kansalle.

Projektin toteutus ja työmenetelmät:

Projektin metodi perustuu hakeutuvan kirjastotyön periaatteeseen, jota on kokeiltu mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Verkko haltuun! –projektissa menestyksekkäästi syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien (työttömät, vangit jne.) osalta.

Projektin aikana verkostoidutaan eri alueellisten toimijoiden kanssa (esim. metsästysseurat, Rotaryt, Lions clubit yms.), joissa toimii runsaasti miehiä. Keskeiseen rooliin projektin toteutuksessa nousee vertaistoiminta, jossa kirjallisuutta ja kirjastoa markkinoivat keski-ikäiset miehet. Tämä ”vertaisvinkkaus” madaltaa kynnystä ja edistää aihepiiriin sekä kirjastoon tutustumista. Lisäksi projekti hyödyntää valikoiden maakuntatason vaikuttajia, jotka pyritään saamaan julkisesti kertomaan omasta lukemisharrastuksestaan.

Vain miehille kohdistetut yleisötilaisuudet ja kirjallisuusillat ovat yksi toimintamuoto. Tämän lisäksi internetiin perustetaan miesten oma kirjallisuussivusto ”Äijät lukee” foorumiksi, jossa miehet voivat vertaisperiaatteella jakaa lukukokemuksiaan. Myös sosiaalisen median välineitä (mm. Facebook, Twitter) hyödynnetään hankkeen tiedotuksessa ja kohderyhmän ryhmäyttämisessä.

Projekti toteutetaan kaksikielisenä niin, että Kokkolan seudulla kohderyhmälle tapahtuvaa toimintaa järjestetään myös ruotsiksi. Hankkeeseen palkataan projektisihteeri 1.8.2013-31.12.2013 väliseksi ajaksi. Ruotsinkieliset palvelut hankitaan tarvittaessa ulkopuolisena palveluna. Hankkeen verkkosivusto suunnitellaan alihankinta-työnä, sivusto vaatii arviolta 500 työtuntia. Palvelintilan hankkimiseen varataan resursseja. Projektisihteeri tarvitsee myös tietokoneen ja puhelimen. Lukupiirien markkinointiin ja viestintään varataan rahaa.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kokkolan kaupunginkirjasto

Seamk , kulttuuri (Ari Haasio)

 

Aloituspäivämäärä : 
29/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€55 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 930
Budjetti euroissa yhteensä: 
€69 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Määrärahan vähäisyyden ja hakemusten runsaan määrän takia Pohjanmaan ELY-keskus priorisoi Lapuan kaupunginkirjaston muita hankkeita.

Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013