Äijät lukee : miesten lukupiiri livenä ja somessa
Vuoden 2014 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiituntie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
(06) 4384571
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hakala
Puhelin : 
044 4384570
Sähköposti : 
marita.hakala@lapua.fi
Kuvaus : 

Kohderyhmä:

Keski-ikäiset (35-55-vuotiaat) miehet Lapuan kaupunginkirjaston toiminta-alueella.

Hankkeen tavoite:

Hankkeen tavoitteena on saada keski-ikäiset miehet kiinnostumaan kirjallisuudesta ja toisaalta tarjota jo lukeville miehille mahdollisuus vaihtaa lukukokemuksiaan. Tavoitteena on myös tavoittaa internetin kautta niitä miehiä, jotka kirjastopalveluita eivät ennestään käytä. Lisäksi tavoitteena on saada kokemusta kirjastolle uudesta toimintamuodosta, lukupiiritoiminnasta sekä lukupiirin toteuttamisesta myös sosiaalisen median keinoin. Kirjaston aiemmat lukemiseen liittyvät hankkeet ovat kohdistuneet lapsiin ja nuoriin. Tämä olisi ensimmäinen aikuisille suunnattu lukemishanke.

Keski-ikäiset miehet käyttävät suhteessa muihin ikä- ja sukupuoliryhmiin kirjastopalveluja keskimääräistä vähemmän. Eri tutkimuksissa on myös havaittu, että heidän lukemisaktiivisuutensa on keskivertoa pienempi.

Hankkeen avulla tuetaan kohderyhmän kulttuurisen pääoman kasvattamista sekä tiedollisia pyrkimyksiä. Tavoitteena on löytää ja vinkata miehille mielekästä kirjallisuutta faktasta fiktioon. Lähtökohtana on S. R. Ranganathanin ajatus siitä, että jokaiselle lukijalle löytyy hänen haluamansa kirja ja kirjasto on avoin, kehittyvä organismi, joka tarjoaa tietoa ja kulttuuria koko kansalle.

Hankkeen toteutus ja työmenetelmät:

Hankkeen metodi perustuu hakeutuvan kirjastotyön periaatteeseen, jossa aktiivisesti hakeudutaan potentiaalisten asiakkaiden luokse. Toimintamuotoja ovat lukupiiri, ensisijaisesti miehille kohdistetut kirjallisuusillat ja internetissä oleva Äijät lukee –foorumi , joka toteutetaan sosiaalista mediaa hyödyntäen..

Hankkeen aikana verkostoidutaan sellaisten  toimijoiden kanssa (esim. metsästysseurat, Laupuan tuomiokirkkoseurakunta, Rotaryt, Lions clubit yms.), joiden parissa toimii runsaasti miehiä. Keskeiseen rooliin hankkeen toteutuksessa nousee vertaistoiminta, jossa kirjallisuutta ja kirjastoa markkinoivat keski-ikäiset miehet. Tämä ”vertaisvinkkaus” madaltaa kynnystä ja edistää aihepiiriin sekä kirjastoon tutustumista. Lisäksi hanke hyödyntää valikoiden tunnettuja vaikuttajia, jotka pyritään saamaan julkisesti kertomaan omasta lukemisharrastuksestaan. Miehille järjestetään lukupiirin ohella ensisijaisesti heille suunnattuja iltoja, joissa tunnetut lapualaislähtöiset tai edelleen Lapualla vaikuttavat miehet kertovat lukumieltymyksistään.

Hanke toteutetaan siten, että lukupiirien, kirjallisuustapahtumien ja verkossa tehtävän työn osuus hankitaan kirjaston ulkopuoliselta taholta. Kirjasto hankkii lukupiirien tarvitseman aineiston ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan tapahtumien järjestämiseen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tavoitteena oli perustaa lukupiiri keski-ikäisille miehille. Tavoite toteutui sikäli, että lukupiiri perustettiin, mutta osallistujien keski-ikä on lähinnä 55 ikävuodesta ylöspäin. Osallistujia on ollut ja on edelleen 6-10 henkilöä. Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Osallistujat eivät juuri somea käytä, joten kirjallisuusblogi kyllä perustettiin, mutta se jäi lähinnä kuriositeetiksi. Niinpä pääasiallinen kokoontumisten ja tapahtumien tiedotuskanava on ollut ja on edelleenkin Lapuan paikallislehti Lapuan Sanomat ja kirjaston facebook sekä jaettavat tiedotteet kirjaston lainaustiskillä. Kirjailijavierailuja toteutettiin kaksi, kirjailijat Petri Pietiläinen ja Markku Ropponen vierailivat kirjastossa, järjestettiin myös kirjallisuusseminaari, jossa Lapuan  kaupunginjohtaja, kulttuurijohtaja ja kristillisen opiston rehtori kertoivat omasta lukemisestaan. Yleisömäärä joka tilaisuudessa jäi vaisuhkoksi, 10-20 osallistujaa / tapahtuma. Tapahtumista ja lukupiirin kokouksista tiedotettiin varsin runsaasti, varsinkin paikallislehdessä.  Lukupiirin kokoontumisessa osallistujat itse valitsevat seuraavan luettavan kirjan muutamasta ehdokkaasta. Lukupiirin toteuttamisessa yhteistyökumppanina on ollut Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijat ja heidän yliopettajansa. Koska lukupiirin someosuus jäi vaisuksi, lukupiirin vetäminen jäi pääasiallisesti opettajan tehtäväksi. Hän kuitenkin piti tehtävästä niin, että jatkaa lukupiirin vetäjänä edelleenkin. Toiminta jäi siis pysyväksi käytännöksi. Kirjaston omat kustannukset muodostuivat henkilökunnan työtunneista, arviolta 15 tuntia,  tapahtumien tarjoilun järjestämisistä ja kaukolainojen lähetyskustannuksista (n.80 kpl) Lukupiirin osallistujien lukumäärä on  pysynyt samalla tasolla (8-10) myös syksyllä 2015.

Jatkotoimenpiteet: 

Äijien lukupiiri jatkuu myös keväällä 2016. Jatkossa kirjasto perustaa toisenkin lukupiirin, joka kulkee epävirallisesti nimellä 'Jokanaisen kirjaklubi'. Ei ole tarkoitus rajata sukupuolittain, mutta äijien lukupiirin valitsemat kirjat ovat olleet sotaa, politiikkaa ja yhteiskunnallista kirjallisuutta jne. Toinen  lukupiiri keskittyisi ehkä enemmän kaunokirjallisuuteen. Molempia lukupiirejä varten perustetaan yhteinen blogi, jossa jatketaan keskustelua kirjallisuudesta.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 780
Oma rahoitus yhteensä: 
€724
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
104henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
45henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014