Älyhylly laajenee - taskuun
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
02 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Luvian kirjastoon toteutettu älyhylly -kehityshanke on tullut vaiheeseen, jossa hankkeen tulosten tulee olla kaikkien Satakirjastojen käyttäjien saavutettavana. Hankkeessa älyhyllyn laajempaa saavutettavuutta edistetään kahdella päälinjalla: julkisen tilan älyhyllyjä monistamalla ja henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn avulla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Älyhyllyjen kehitys, rajapinnat

Kuvaus : 

Luvian kirjastoon toteutettu älyhylly -kehityshanke on tullut vaiheeseen, jossa hankkeen tulosten tulee olla kaikkien Satakirjastojen käyttäjien saavutettavana. Hankkeessa älyhyllyn laajempaa saavutettavuutta edistetään kahdella päälinjalla: julkisen tilan älyhyllyjä monistamalla ja henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn avulla. Näiden lisäksi hankkeen kuluessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kirjallisuusalan muiden toimijoiden mukaan tulon mahdollistamiselle sekä Älyhyllyn rajapintojen avaamiselle myös muiden kehityshankkeiden käytettäväksi.

 Projekti on jaettu neljään vaiheeseen. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii porilainen Learning Fingerprint Oy, joka on ollut alusta asti mukana Luvian älyhyllyhankkeessa.

 Ensimmäisessä vaiheessa älyhylly päivitetään nykytekniikalle. Uudet älyhyllyt suunnitellaan niin, että niitä voidaan kierrättää kirjastoissa Satakirjastojen alueella.

 Suurin älyhyllyn kehittämistä, laajempaa käyttöönottoa ja monistamista hankaloittava tekijä on ollut varsin suljettu kirjastojärjestelmä, johon on ollut hyvin hankalaa saada liitettyä kolmannen osapuolen lisäarvopalveluja. Toisessa vaiheessa kirjastojärjestelmä avataan ulkoisella palvelulla.

 Kolmannessa vaiheessa luodaan henkilökohtainen älyhylly omaan älypuhelimeen. Älypuhelin mahdollistaa samat toiminnallisuudet kuin julkisten tilojen älyhylly, ts. älyhyllyn toiminnallisuus voidaan viedä kirjaston käyttäjän omaan älypuhelimeen. Kun kirjaston asiakas käyttää älyhyllyä oman älypuhelimensa kautta, käyttäjä antaa palautetta lukemistaan kirjoista, jolloin hänen kirjallisuussormenjälkensä muokkautuu kuvaamaan millaisia semanttisista teemoista asiakas pitää tai ei pidä. Tämä mahdollistaa henkilökohtaiset kirjasuositukset, lukupiirisuositukset, uutuustiedotteet, ym. palvelut jotka perustuvat käyttäjien lukutottumuksiin.

 Neljännessä vaiheessa  turvataan jatkuvuus ja kansainvälinen näkyvyys. Älyhylly -hankkeen tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää löytää toimintamalli, joka vakiintuisi osaksi normaalia toimintaa. Älyhyllyn alkuperäinen tarkoitus oli yhdistää perinteiset painetut kirjat käyttäjien tuottamaan verkkosisältöön. Seuraava askel olisi mahdollistaa jotain muuta digitaalisen maailman uusia ilmiöitä osana painetun kirjallisuuden tulevaisuutta. Älyhyllyn tuloksia tullaan mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan IFLA 2014 ja IFLA 2015 konferensseissa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Luvian kirjasto

Satakunnan yleiset kirjastot

Learning Fingerprint Oy

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Aiemmat hankkeet: 

Nyt haettava hanke on viides älyhyllyn kehitykseen tähtäävä hanke.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

Hankkeessa älyhyllyn laajempaa saavutettavuutta edistettiin kahdella päälinjalla: 1) Julkisen tilan älyhyllyjä monistamalla ja 2) henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn avulla. Näiden lisäksi hankkeen kuluessa kiinnitettiin huomiota kirjallisuusalan muiden toimijoiden mukaan tulon mahdollistamiselle.

Saavutetut tulokset

  1. 1.    Julkisen tilan älyhyllyjen monistus edellytti vanhan älyhyllyn teknisen arkkitehtuurin uudelleensuunnittelua, joka piti sisällään myös tehokkaammat tavat päivittää nidetietoja kirjaston tietokannasta älyhyllylle. Tämä osa valmistui aikataulussaan 2014 kesällä. Julkisen tilan älyhyllyyn tehtiin useampia prototyyppikäyttöliittymiä ja lopulta päädyttiin yhdistämään julkisen tilan älyhyllyn ja mobiiliälyhyllyn käyttöliittymät samaan sovellukseen erityisesti tulevan elinkaaren hallinnan näkökulmasta. Toisin sanoen, projektin skaalaus helposti jaeltavaksi tuotteeksi edellytti voimavarojen kohdentamista niin, että yksi sovellus ratkaisin monta ongelmaa. Julkisen tilan älyhyllyn fyysisen rungon (telineen) suunnitteli ja toteutti Porin kaupungin puusepänverstas. Loppuraporttia kirjoitettaessa julkisen tilan älyhyllyn tekninen osuus on saatu valmiiksi, samoin hyllyt, mutta niiden jakelu Satakirjastojen toimipisteisiin on vielä kesken.
  2. 2.    Henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn ja julkisen tilan älyhyllyn yhdistäminen samaan tuotteeseen, yhteen ylläpidettävään koodiin, edellytti merkittävästi odotettua enemmän suunnittelua, mutta jo syksyn testeissä nähtiin, että lopputulos oli onnistunut. Käytännössä kesästä 2015 asti hankkeessa pystyttiin sovelluksen käyttökokemuksen kehittämiseen, koska aika ei kulunut useiden versioiden ylläpitoon. Valmis mobiiliälyhylly onkin mittavasti parempi käytettävyydeltään ja käyttökokemukseltaan kuin projektisuunnitelmaa tehtäessä osattiin odottaa.
  3. 3.    Uusien toimijoiden mukaan saaminen aloitettiin Finna -järjestelmän hyödyntämisestä hakujen tarkentavan materiaalin lähteenä. Finna osoittautui integroinnin näkökulmasta erinomaiseksi järjestelmäksi: vaikka varsinainen rajapinta ei vielä tuolla hetkellä ollut käytössä, oli Finna suunniteltu selvästikin palvelemaan myös muita järjestelmiä. Kirjastojärjestelmien toimittajat olivat kiinnostuneita integraation kehittämisestä, ja tämä osuus pääsikin kokretian tasolle kun mukaan älyhyllyn laajempaan käyttöönottoon tuli myös Vaksi-kirjastot. Vaski-kirjastojen Arena mahdollisti tehokkaamman tavan hyödyntää kirjastojen tietokantoja. Raportin kirjoitushetkellä keskutelut kirjavälittäjien ja kustantajien kanssa on vielä kesken, mutta ne jatkuvat hankkeen loppumisesta huolimatta.

Hanke valmistui tekemisen osalta aikataulussa ja pysyi budjetissa.

 

Hankkeen vaikutukset

Hankkeen aikana muodostui uutta yhteistyötä mm. Vaski-kirjastojen, Finna -palvelun, kirjastojärjestelmien toimittajien välillä. Hankkeesta tehtiin/pidettiin seuraavat julkaisut/esitykset:

  • •    Ketamo, H. (2015). Taking Printed Books into Internet of Things. In proceedings of CENTRIC 2015, The Eighth International Conference on Advances in Human oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services. 15-20.10.2015, Barcelona, Spain, pp. 5-11.
  • •    Ketamo, H. (2105). Kirja internetin tai pelin osana. Presented at Suomen kirjastoseuran valtakunnalliset Kirjastopäivät, 10.-12.6.2015, Seinäjoki, Finland.
  • •    Ketamo, H., Hursti, A. & Kuivasniemi-Lehti, H. (2015). Mobiiliälyhylly. Poster presented at Suomen kirjastoseuran valtakunnalliset Kirjastopäivät, 10.-12.6.2015, Seinäjoki, Finland.
  • •    Ketamo, H. (2015). Älyhylly. Presented at Satakunnan kirjastopäivä 13.5.2015, Rauma.
Jatkotoimenpiteet: 

Hankeen jatko

Hankkeen aikana tehty mobiililälyhylly jää pysyväksi tuotteeksi, jota tarjotaan uusille kirjastoille. Tätä hanketta laajentava ‘Älyhyllyn yhtiesöllinen ulottuvuus’ -hanke on käynnissä ja sen tulokset tulevat suoraan nykyisen sovelluksen käytettäväksi. Lisäksi, Älyhylly -teknologiaa uusille käyttäjäryhmille laajentava ‘Ammattipalapeli’ -hankehakemus on jätetty arviointiin.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€98 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€126 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€90 000


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€90 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.