Älyhyllyn yhteisöllinen ulottuvuus
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Harri Ketamo
Luvian kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukkarilantie 4
29100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-7127 721
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@luvia.fi
ISIL-kod : 
FI-Luvia
FO-nummer : 
0135032-8
Ansvarsperson : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Telefonnummer : 
050-3879 123
E-post : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
Projektets målsättning: 

Älyhyllyn yhteisöllinen ulottuvuus -hanke keskittyy henkilökohtaisen lukemisen sormenjäljen ja kirjallisuusblogien yhdistämiseen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Blogihaun käyttäjämäärä.

Projektbeskrivning : 

Luvian Kirjaston, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja PrizzTech Oy:n 2009 aloittama Älyhylly -kehityshanke on edennyt vaiheeseen, jossa kaikkien Satakirjastojen asiakkailla on halutessaan keväällä 2015 älyhylly omassa mobiililaitteessaan. Nyt haettavan hankkeen tarkoituksena on tuoda tähän Satakirjastojen sovellukseen yhteisöllinen ulottuvuus niin, että käyttäjät voivat tutkia toistensa lukuprofiileja (käyttäjän suostumuksella), muodostaa lukupiirejä mielenkiinnon mukaan, tai vain esimerkiksi jakaa Facebookissa kavereilleen millainen lukemisen sormenjälki hänellä on. Yleisenä tavoitteena on kannustaa lukemiseen ja tehdä uusiin teoksiin tutustuminen mielenkiintoisemmaksi. Nyt haettava hanke jatkaa suoraan edellistä “Älyhylly laajenee taskuun” -hanketta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan edellisen “Älyhylly laajenee taskuun” -hankkeen tulosten päälle uusi käyttöliittymäkerros, joka mahdollistaa lukemisen sormenjälkien analysoinnin ja vertailun siinä laajuudessa kuin käyttäjä antaa luvan omaan profiiliin.

  1. Ystävät voivat jakaa keskenään lukemisen sormenjälkiä, jolloin he näkevät, millainen lukija toinen on, mitkä ovat yhteiset kiinnostuksen kohteet, tai mitä mielenkiintoista toinen on löytänyt.

  2. Käyttäjä voi asettaan profiilinsa ‘lukupiiri’ -tilaan, jolloin hän näkee samoista asioista kiinnostuneiden lukupiiriläisten profiileja. Yhteystietoja ei jaeta sovelluksen välityksellä, vaan tarkoituksena on sopia lukupiirejä kirjaston tiloihin kirjaston aukioloaikoina. Tällä varmistetaan käyttäjien identiteetin anonyymius, estetään väärinkäyttömahdollisuudet sekä lisätään kirjaston käyttöä.

  3. Lukemisen sormenjäljen voi jakaa suoraan Facebookiin, jolloin käyttäjä voi viestiä ystävilleen laajasti lukukokemuksistaan. Tämä toivottavasti rohkaisee muitakin lukijoita tulemaan kirjastoon.

  4. Ennustamattomat käyttötavat: käyttäjät ovat yleesä parhaita ideoiden kehittäjiä. Hankkeessa pyritään toteuttamaan (mahdollisuuksien rajoissa) käyttäjien toiveita, miten he haluaisivat lukuharrastustaan rikastuttaa yhteisöllisen ulottuvuuden kautta.

 Hankkeen budjetointi ja aikataulu:

Hankkeen kokonaisbudjetti ilman kirjastojen oman työn osuutta on 25000 euroa. Alla hankkeen menoerät työpaketeittain, kaikki kustannukset on ilmoitettu ilman ALV:a.

Pääosa hankkeesta suoritetaan vuoden 2015 kuluessa. Pilotointi ja raportointi tapahtuu osin vuoden 2016 puolella.

1.  Tuotanto:

1.1 Lukemisen sormenjälkien vertailu 

1.2 Lukemisen sormenjälkien vienti Facebookiin

1.3 Lukupiiri -ominaisuus

1.4 Pilotointi osana Älyhyllyn muuta kehitystoimintaa

 

2. Tiedottaminen

2.1. IFLA 2016 tai muua alan kv-konferenssi

2.2. Muut matkakustannukset

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Learning Fingerprint, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakirjastot

Tidigare projekt: 

Aikaisemmat hankkeet ja niiden sidos nyt haettavaan

Nyt haettava hanke on kuudes älyhyllyn kehitykseen tähtäävä hankehakemus. Aikaisemmissa vaiheissa on kehitetty: 1) älyhyllyn ensimmäinen prototyyppi ja sen käyttäjäkeskeinen arviointi, 2) Uudistettu julkisen tilan älyhylly ja sen arviointi, 3) Tehty NFC pohjainen älyhyllyn mobiili-client ja sen päälle kirjastopeli alakoulun 5-6 -luokkalaisille kirjastoon ja kirjallisuuteen tutustumista varten, 4) Tuotu semanttisen mallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia osaksi älyhyllyä, 5) Toteutettu mobiililaitteille suunnattu älyhylly ja laajennettu se koko Satakirjastojen käyttäjien ulottuville.

Nyt haettava hanke jatkaa suoraan edellisiä hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen työsuunnitelmaa tarkennettiin aloituspalaverissa 10.6.2015 seuraavasti: Perinteisiä sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook:ia on kokeilut lukupiirien muodostamiseen ja lukukekemusten jakamiseen. Näistä ei kuitenkaan ollut yksikäsitteisen positiivisia kokemuksia. Aloituspalaverissa päätettiin keskittyä Suomalaisten kirjallisuusblogien hyödyntämiseen lukukokemuksen kehittämisessä ja uuden kiinnostavan kirjallisuuden haussa. Hankkeen tavoitetaso nousi merkittävästi, mutta aikataulu sekä kustannusarvio pystyttiin pitämään alkuperäisenä.

Kehitystyön tuloksena Älyhyllyyn rakennettiin ns. Blogihaku -toiminto. Blogihaku louhii noin 400:sta kotimaisesta kirjallisuusblogista haetun teeman mukaiset tekstit. Haku on semanttinen, ts. haku huomioi myös sanojen merkitystä, ei pelkästään sanaa merkkijonona. Sovelluksen osoitteessa http://optimus.headai.com/blogAI.html voi linkittää www- tai mobiilisovellukseen ns. iFramen kautta. Käytännössä tämä hakuominaisuus on upotettu esim. Satakirjastojen sivuille: https://www.satakirjastot.fi/web/arena/kirjallisuus (sivun alaosassa) Kirjastot voivat ottaa Blogihaun korvauksetta käyttöönsä.

Webbsidor, publikationer och material: 

1) Integroitava verkkosovellus

Blogihaku louhii noin 400:sta kotimaisesta kirjallisuusblogista haetun teeman mukaiset tekstit. Haku on semanttinen, ts. haku huomioi myös sanojen merkitystä, ei pelkästään sanaa merkkijonona. Sovelluksen osoitteessa http://optimus.headai.com/blogAI.html voi linkittää www- tai mobiilisovellukseen ns. iFramen kautta. Käytännössä tämä hakuominaisuus on upotettu esim. Satakirjastojen sivuille: https://www.satakirjastot.fi/web/arena/kirjallisuus (sivun alaosassa) Kirjastot voivat ottaa Blogihaun korvauksetta käyttöönsä.

 

2) Julkaisu tieteellisessä kokoomateoksessa ja esitys ko. konfernessissa:

Ketamo, H. (2015). Taking Printed Books into Internet of Things. In Berntzen & Böhm (eds.), CENTRIC 2015, The Eighth International Conference on Advances in Human oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services. November 15 - 20, 2015, Barcelona, Spain, pp. 5-11.

 

3) Esitykset alan kotimaisissa tapahtumissa:

Ketamo, H. (2105). Kirja internetin tai pelin osana. Presented at Suomen kirjastoseuran valtakunnalliset Kirjastopäivät, 10.-12.6.2015, Seinäjoki, Finland. Ketamo, H. (2015). Älyhylly. Presented at Satakunnan kirjastopäivä 13.5.2015, Rauma, Finland.

Ketamo, H. (2016) Miten pelit muuttavat käsitystämme lukutaidosta? Nordic e-stories, 7.–8.11.2016, Tampere, Finland. 4) Muut esitykset Esitys Eurajoen kunnanvaltuustolle 21.3.2016: "Vapaan sivistystyön tulevaisuus"

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen toimenpiteet tukivat tavoitteen saavuttamista ja tavoitteet saavutettiin täysimääräisesti. Hankkeen lopullinen vaikuttavuus alkaa hahmottua vasta lähivuosina kun Blogihaku saadaan laajemmin/kansallisella tasolla kirjastojen käyttöön. 

Fortsatta åtgärder: 

Blogihakua ylläpidetään ja kehitetään toistaiseksi Headai:n toimesta ilman erillistä budjettia.

Projektet börjar : 
01/01/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€27 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€23 842
Egen finansiering: 
€3 892
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
60henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
25henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€19 950

Hakemus täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Älyhyllyhankkeen jatkoa.