”Liian kaunis häpeemään” – Voimaannuttavaa vertaistukea kirjallisuusterapian kautta
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kouvolan kirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Niskapohja
Puhelin : 
0206157843
Sähköposti : 
marko.niskapohja@kouvola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa haetaan uutta toimintamallia siihen, kuinka kirjasto voisi olla kokonaisvaltaisemmin osana hyvinvointia ja henkistä kasvua. Tässä hankkeessa tarjotaan työikäisille naisille suunnattu kasvuryhmä, jossa hyödynnetään kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä ja yhteistyöverkostoja. Henkilöstön kirjallisuusterapeuttista osaamista hyödynnetään aineistojen avaamisessa uudella tavalla, ja samalla myös osaamista lisätään. Hankkeessa rakennetaan uusia paikallisia yhteistyöverkostoja, jotka yhdessä haluavat edistää hyvinvointiteemojen toteutumista. Hanke kuuluu teemaan 3: elinikäinen oppiminen ja limittyy  myös teemoihin 1 monipuoliset lukutaidot ja 2 aktiivinen kansalaisuus. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden saavuttamista seurataan ryhmäläisten loppuhaastattelulla.
Hankkeen tapahtumiin osallistuneiden määrä.
Kirjastossa arvioidaan hankkeen jälkeen, kuinka menetelmät ovat hyödynnettävissä jatkossa.

Kuvaus : 

Hankkeen toteutus alkaa syksyllä 2018 ja päättyy 2019. Haemme rahoitusta 31.12.2019 asti.
Hankkeessa perustetaan kahteen kirjastoon työikäisille naisille suunnattu kasvuryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti yhteensä n. 15 kertaa. Ryhmä sopii asiakkaillemme, jotka ovat valmiita kirjoittamaan, keskustelemaan, jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan sekä olemaan vertaistukena ryhmän muille jäsenille.
Vetovastuu ryhmästä olisi ryhmänohjaaja- ja kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen käyneellä kirjastonhoitajalla, mutta eri teemoille pyydetään mukaan myös muita ohjaajia.
Kokoontumiskerrat on jaettu teemoihin ja niissä hyödynnetään uusia ja olemassa olevia yhteistyöverkostoja.
- Ryhmäläisille raotetaan kirjaston kokoelmien aarrearkkua ja vinkataan kokoontumisteemoihin liittyvää aineistoa. Osallistetaan ryhmäläiset tuomaan heille itselleen tärkeitä aineistoja vertaisryhmän työkaluksi.

- Sydämellisin silmin -valokuvaustapahtuma yhteistyössä kameraseuran ja paikallisten kauneudenhoitoalan yrittäjien kanssa. Järjestetään ikimuistoinen kuvaustapahtuma, jossa osallistujat pääsevät näkemään omat kauniit piirteensä. Jo kuvaussession suunnitteleminen on matka itseen: mistä iloitsen naiseudessani.

- Muistoista voimaa –työpajat, joissa valmistetaan taulu Sydämellisin silmin -valokuvasta ja ryhmäläisten tärkeiksi kokemista teksteistä. Taulu muistuttaa ja voimaannuttaa arjessa kurssin jälkeen.

- ”Otit sitten toisen palan kakkua.” ”Kyllä tommoisen lehmän pitää olla tyytyväinen, kun mä tässä vähän kourin sua.” Läheiset ihmiset ovat toisilleen pelottavan julmia. Miten selvitä niistä tilanteista? Kun ne parhaat repliikit tulevat mieleen vasta kotona lohtupeiton alla itkiessä. Draamakouluttajan johdolla ryhmä harjoittelee erilaisia tilanteita.

- Käytetään unelmakarttaa työmenetelmänä henkisen kasvun prosessissa. Unelmakartat työstetään yhteistyökumppanin johdolla.

- Ryhmän aikana pidetään päiväkirjaa ja ryhmätapaamisissa työstetään omaan hyvinvointiin liittyvien tekijöiden löytymistä kirjallisuusterapeuttisilla menetelmillä.

Projektiin kuuluu oleellisena osana yleisöluennot pääkirjastossa. Aiheina esimerkiksi hyvä uni, rentoutuminen, mindfulness, positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Hyvinvointiryhmäläiset osallistuvat niihin myös, kirjoittavat ajatuksiaan päiväkirjaansa ja seuraavalla kokoontumiskerralla teemaa käsitellään yhdessä. Hyvinvointi-teemaan sisällytetään myös kirjailija/artisti/taiteilijavieraita pääkirjastossa ja Kuusankoskella.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paikalliset luovien alojen osaajat, esimerkiksi valokuvaus, draama.
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.

 
okm
avi