150 vuotta kirjastotoimintaa Ruovedellä
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruoveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
34600
Kirjaston puhelin : 
03 4861382
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ruove
Y-tunnus : 
0152842-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
03-4861380
Sähköposti : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Kuvaus : 

Ruovesi on perinteikäs kulttuuripitäjä, jossa kirjastolla on vahvat ja pitkät juuret: vuonna 2013 tulee täyteen 150 vuotta kirjastotoimintaa Ruovedellä. Juhlavuoden tavoitteena on vahvistaa kirjaston asemaa, lisätä vaikuttavuutta ja tehdä kirjasto entistä näkyvämmäksi järjestämällä koko vuoden aikana tapahtumia ja tilaisuuksia kaikenikäisille.

Tapahtumien pääpaino on lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämisessä ja aineistojen avaamisessa: tarkoituksena on järjestää kirjailijavierailuita, runotuokioita, lukupiiritoimintaa, kirjavinkkausta, sanataidepajoja, aineistonäyttelyitä. Yhteistyössä eri tahojen kanssa on tarkoitus toteuttaa myös taidenäyttelyitä, musiikkihetkiä, teemailtoja ja työpajoja.

Paitsi tapahtumatoimintaan, panostamme juhlavuonna myös tiedottamiseen ja markkinointiin sekä kirjaston palvelujen tekemiseen entistä tunnetummaksi. Vuoden lopussa on tarkoituksena lisäksi toteuttaa asiakaskysely, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.

Kehityskaari kirkon sakastissa 1860-luvulla toimineesta kirjastosta 2010-luvulle on monivaiheinen ja värikäs. Juuri nyt on taakse jäänyt työläs valmistautumisaika kirjastojärjestelmän vaihtumiseen ja edelleen meneillään on suuri muutosvaihe liityttyämme Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään tammikuussa 2012. Juhlavuonna on tarkoitus myös katsoa taaksepäin ja koota kirjaston historia sekä järjestää kirjaston toimintaa ja sen muuttumista eri vuosikymmeninä valottava näyttely.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Poimintoja juhlavuoden tapahtumista: http://www.ruovesi.fi/kirjasto/vanhtapaht.htm

Kirjaston historia pähkinänkuoressa: http://www.ruovesi.fi/kirjasto/historia.htm

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suunnitelman mukaan järjestimme juhlavuoden aikana tapahtumia ja tilaisuuksia lähes viikoittain. Isoimmat tapahtumat olivat neljä kirjailijavierailua ja kirjavinkkarin vierailut sekä ohjelmallinen syntymäpäivä. Valtaosa tilaisuuksista liittyi kirjallisuuteen tai lukemiseen, mutta lisäksi järjestimme mm. kahdeksan taidenäyttelyä yhteistyössä paikallisten taiteenharrastajien, oppilaitosten, päivähoidon tai Pirkanmaan aluetaidemuseon kanssa, kaksi konserttia sekä lukuisia pienimuotoisempia tapahtumia omin voimavaroin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa. Juhlavuoden merkeissä jalkauduimme Äksöniä Ruovesi -messuille sekä perinteiseen Ruoveden Noitakäräjien kesätoritapahtumaan. Painatimme myös juhlavuoden kangaskassin ja kirjanmerkin, jonka suunnitteli paikallinen graafikko talkootyönä. Juhlavuoden päätteeksi järjestimme ohjelmallisen syntymäpäivän ja kokosimme näyttelyn kirjaston historiasta sekä leikekirjan toiminnasta vuodesta 1921 vuoteen 2013.

Vuoden aikana tiedotimme aktiivisesti toiminnastamme ilmoitustauluilla, paikallislehdessä sekä kunnan ja kirjaston verkkosivuilla. Paikallislehti uutisoi tapahtumistamme hyvin; laajin juttu ja katsaus juhlavuoteen oli Ruovesi-lehdessä kirjaston syntymäpäivänä 4.12.2013 otsikolla Kirjasto on kaikkien tila.

Tavoitteenamme oli vahvistaa kirjaston asemaa ja tehdä kirjasto entistä näkyvämmäksi sekä välittää  tietämystä, että kirjasto tilana tarjoaa hyvät puitteet monenlaiseen toimintaan. Uusin kalusteratkaisuin kehitimme tilojamme entistä paremmin tapahtumiin soveltuviksi.

Arvioimme saavuttaneemme tavoitteet hyvin. Saimme myös paljon hyvää palautetta; asiakaskyselyssä vastaajat antoivat juhlavuodesta kiitettävän arvosanan. Tapahtumamme tavoittivat kohderyhmänsä ja kävijämäärät olivat ennakoitua suuremmat. Monenlaisten tilaisuuksien järjestämisestä henkilökunnalle karttui paljon kokemusta ja osaamista. Teimme lisäksi uusia avauksia ja saimme uusia yhteistyökumppaneita.

Jatkotoimenpiteet: 

Tapahtumatoiminnan jatkaminen myös uusia yhteistyöverkostoja ja karttunutta osaamista hyödyntäen.

Asiakaskyselyvastausten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana tähän mennessä kootun kirjaston historian jatkotyöstäminen.

Lisätietoa: 

Tapahtumien luku- ja kävijämääriin on laskettu mukaan vain avustusvaroin toteutetut tapahtumat.

Liitteenä oleva toteutumaerittely sisältää vain avustusvaroista maksetut kulut liittyen eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan juhlavuoden tapahtumiin liittyvästä työpanoksesta;  yhteensä noin yhden kuukauden palkka sivukuluineen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 976
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
41kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 014henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013