150 vuotta kirjastotoimintaa Ruovedellä
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ruoveden kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 4
34600
Bibliotekets telefonnummer : 
03 4861382
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ruove
FO-nummer : 
0152842-1
Ansvarsperson : 
Outi Ylinen
Telefonnummer : 
03-4861380
E-post : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Projektbeskrivning : 

Ruovesi on perinteikäs kulttuuripitäjä, jossa kirjastolla on vahvat ja pitkät juuret: vuonna 2013 tulee täyteen 150 vuotta kirjastotoimintaa Ruovedellä. Juhlavuoden tavoitteena on vahvistaa kirjaston asemaa, lisätä vaikuttavuutta ja tehdä kirjasto entistä näkyvämmäksi järjestämällä koko vuoden aikana tapahtumia ja tilaisuuksia kaikenikäisille.

Tapahtumien pääpaino on lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämisessä ja aineistojen avaamisessa: tarkoituksena on järjestää kirjailijavierailuita, runotuokioita, lukupiiritoimintaa, kirjavinkkausta, sanataidepajoja, aineistonäyttelyitä. Yhteistyössä eri tahojen kanssa on tarkoitus toteuttaa myös taidenäyttelyitä, musiikkihetkiä, teemailtoja ja työpajoja.

Paitsi tapahtumatoimintaan, panostamme juhlavuonna myös tiedottamiseen ja markkinointiin sekä kirjaston palvelujen tekemiseen entistä tunnetummaksi. Vuoden lopussa on tarkoituksena lisäksi toteuttaa asiakaskysely, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.

Kehityskaari kirkon sakastissa 1860-luvulla toimineesta kirjastosta 2010-luvulle on monivaiheinen ja värikäs. Juuri nyt on taakse jäänyt työläs valmistautumisaika kirjastojärjestelmän vaihtumiseen ja edelleen meneillään on suuri muutosvaihe liityttyämme Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään tammikuussa 2012. Juhlavuonna on tarkoitus myös katsoa taaksepäin ja koota kirjaston historia sekä järjestää kirjaston toimintaa ja sen muuttumista eri vuosikymmeninä valottava näyttely.

Webbsidor, publikationer och material: 

Poimintoja juhlavuoden tapahtumista: http://www.ruovesi.fi/kirjasto/vanhtapaht.htm

Kirjaston historia pähkinänkuoressa: http://www.ruovesi.fi/kirjasto/historia.htm

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Suunnitelman mukaan järjestimme juhlavuoden aikana tapahtumia ja tilaisuuksia lähes viikoittain. Isoimmat tapahtumat olivat neljä kirjailijavierailua ja kirjavinkkarin vierailut sekä ohjelmallinen syntymäpäivä. Valtaosa tilaisuuksista liittyi kirjallisuuteen tai lukemiseen, mutta lisäksi järjestimme mm. kahdeksan taidenäyttelyä yhteistyössä paikallisten taiteenharrastajien, oppilaitosten, päivähoidon tai Pirkanmaan aluetaidemuseon kanssa, kaksi konserttia sekä lukuisia pienimuotoisempia tapahtumia omin voimavaroin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa. Juhlavuoden merkeissä jalkauduimme Äksöniä Ruovesi -messuille sekä perinteiseen Ruoveden Noitakäräjien kesätoritapahtumaan. Painatimme myös juhlavuoden kangaskassin ja kirjanmerkin, jonka suunnitteli paikallinen graafikko talkootyönä. Juhlavuoden päätteeksi järjestimme ohjelmallisen syntymäpäivän ja kokosimme näyttelyn kirjaston historiasta sekä leikekirjan toiminnasta vuodesta 1921 vuoteen 2013.

Vuoden aikana tiedotimme aktiivisesti toiminnastamme ilmoitustauluilla, paikallislehdessä sekä kunnan ja kirjaston verkkosivuilla. Paikallislehti uutisoi tapahtumistamme hyvin; laajin juttu ja katsaus juhlavuoteen oli Ruovesi-lehdessä kirjaston syntymäpäivänä 4.12.2013 otsikolla Kirjasto on kaikkien tila.

Tavoitteenamme oli vahvistaa kirjaston asemaa ja tehdä kirjasto entistä näkyvämmäksi sekä välittää  tietämystä, että kirjasto tilana tarjoaa hyvät puitteet monenlaiseen toimintaan. Uusin kalusteratkaisuin kehitimme tilojamme entistä paremmin tapahtumiin soveltuviksi.

Arvioimme saavuttaneemme tavoitteet hyvin. Saimme myös paljon hyvää palautetta; asiakaskyselyssä vastaajat antoivat juhlavuodesta kiitettävän arvosanan. Tapahtumamme tavoittivat kohderyhmänsä ja kävijämäärät olivat ennakoitua suuremmat. Monenlaisten tilaisuuksien järjestämisestä henkilökunnalle karttui paljon kokemusta ja osaamista. Teimme lisäksi uusia avauksia ja saimme uusia yhteistyökumppaneita.

Fortsatta åtgärder: 

Tapahtumatoiminnan jatkaminen myös uusia yhteistyöverkostoja ja karttunutta osaamista hyödyntäen.

Asiakaskyselyvastausten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana tähän mennessä kootun kirjaston historian jatkotyöstäminen.

Ytterligare information: 

Tapahtumien luku- ja kävijämääriin on laskettu mukaan vain avustusvaroin toteutetut tapahtumat.

Liitteenä oleva toteutumaerittely sisältää vain avustusvaroista maksetut kulut liittyen eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan juhlavuoden tapahtumiin liittyvästä työpanoksesta;  yhteensä noin yhden kuukauden palkka sivukuluineen.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€10 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 976
Egen finansiering: 
€2 500
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
41kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 014henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013