3D-skannausta kirjastoon
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Koivumäentie 2
33470
Bibliotekets telefonnummer : 
040 133 1431
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ylo
FO-nummer : 
0158221-7
Ansvarsperson : 
Marko Ojala; 1.1.2018 alkaen Liisa Nikkilä
Telefonnummer : 
050 390 4619
E-post : 
liisa.nikkkila@ylojarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tuoda uusi palvelu asiakkaiden käyttöön hankkimalla 3D-skanneri.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

 3D-skannerin käyttäjämäärät. Opastettujen asiakkaiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Ylöjärven pääkirjastossa on Prenta Duo 3D-tulostin. Se on ollut asiakkaiden käytössä syyskuusta 2016 alkaen ja hankittiin osana DigiYlöjärvi-hanketta. Tämän kirjaston uuden hankkeen tarkoituksena on laajentaa 3D-tulostimen käytön mahdollisuuksia hankkimalla 3D-skanneri. Tämä toisi laajemmat tulostusmahdollisuudet niille, joilla osaaminen ei riitä yksityiskohtaiseen mallintamiseen. Hanke on kokeilutoimintaa, sillä 3D-skannauksen hyödyntämisen laajuutta on etukäteen vaikea arvioida, eikä 3D-skannereita juurikaan ole vielä kirjastoissa tarjolla.

Avustusta haetaan tasokkaan 3D-skannerin hankintaan (4500 €). Omarahoitusosuus koostuu tarvikkeista (300 €) sekä laitteen käyttöönottoon ja opastamiseen tarvittavasta työstä (1000 €)

Kirjastossa järjestetään keväällä 2017 Tampereen seudun työväenopiston kurssi 3D-tulostamisesta ja mallinnuksesta. Ylöjärvellä on myös aloittanut teolliseen metallien 3D-tulostamiseen erikoistunut yritys 3D Step Oy.

3D-skanneri hankittaisiin keväällä 2017 ja se olisi asiakkaiden käytössä viimeistään syyskuussa 2017.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hankkeen alkupeäinen allekirjoittaja, kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala, vaihtoi työpaikkaa 1.9.2017.
Nykyinen Ylöjärven kirjastotoimenjohtaja on Liisa Nikkilä.

Kirjastonhoitaja Jussi Lehtinen, hankkeen pääasiallinen toteuttaja ja tekninen asiantuntija
jussi.lehtinen@ylojarvi.fi

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Ylöjärven pääkirjastossa on Prenta Duo 3D-tulostin. Se on ollut asiakkaiden käytössä syyskuusta 2016 alkaen, ja se hankittiin osana DigiYlöjärvi-hanketta. Tämän uuden hankkeen tarkoituksena oli laajentaa 3D-tulostimen käytön mahdollisuuksia hankkimalla 3D-skanneri. Se toisi laajemmat tulostusmahdollisuudet niille, joiden osaaminen ei riitä yksityiskohtaiseen mallintamiseen. Hanke on kokeilutoimintaa, sillä 3D-skannauksen hyödyntämisen laajuutta on etukäteen vaikea arvioida, eikä 3D-skannereita ole vielä monessa kirjastoissa tarjolla. 

Avustusta haettiin tasokkaan 3D-skannerin hankintaan (4500 €). Omarahoitusosuus koostuisi tarvikkeista (300 €) sekä laitteen käyttöönottoon ja opastamiseen tarvittavasta työstä (1000 €). Käytännössä työn osuus on ollut suunniteltua suurempi, ja käyttöönottotyö jatkuu edelleen.  Tästä syystä suunniteltuja mittareita (3D-skannerin käyttäjämäärä sekä opastettujen asiakkaiden määrä) ei ole vielä päästy käyttämään. 

3D-skanneri oli tarkoitus hankkia keväällä 2017 siten, että se olisi asiakkaiden käytettävissä viimeistään syyskuussa 2017. Hankinta kuitenkin viivästyi lähinnä kirjastossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi, ja Shining Einscan SP -skanneri hankittiin keväällä 2018.

3D-skannereiden tekniikka kehittyy jatkuvasti, joten skanneri olikin huomattavasti arvioitua edullisempi. Koska hankerahaa jäi jäljelle, päätimme hankkia lisäksi Reflecta Super 8+
-kaitafilmiskannerin täydentämään Ylöjärven kirjaston olemassa olevia digitointimahdollisuuksia. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä myös kaupungin muu vapaa-aikatoimi koki kaitafilmiskannerin hankinnan mielekkääksi. Pirkanmaan kirjastoissa ei Pirkkalaa lukuun ottamatta tiettävästi vielä ole kaitafilmien digitointimahdollisuutta, ja sielläkin laitteisto on tekniikaltaan vanhempaa kuin Ylöjärvellä.

Webbsidor, publikationer och material: 

Ylöjärven pääkirjaston sivuilla kerrotaan sekä 3D-skannaus- että digitointimahdollisuuksista. Viimeisimmistä hankinnoista sivuilla on vasta maininnat, mutta sivuja täydennetään. Lisäksi on suunnitteilla YouTubeen ladattavat opastusvideot eri laitteiden käytöstä - näistä on olemassa vasta 3D-skannerivideon ensimmäinen versio, kokeilupainos.

3D-tulostus (ja -skannaus):
https://www.ylojarvi.fi/kirjasto/paakirjasto-leija/3d-tulostus/

Digitointi:
https://www.ylojarvi.fi/kirjasto/paakirjasto-leija/digitointi/

YouTube-video 3D-skannerin toiminnasta (video on harjoitelma, mm. ääni puuttuu):
https://youtu.be/SCitckJ-o50

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Laitteistotarjonnan kartoitus ja hankittavien laitteiden valinta vaativat kunnollista perehtymistä. Koska kyseessä on kokeilutoiminta, vertaistukea ei juuri ollut kirjastoista saatavissa. Oli tutkittava saatavissa olevien laitteiden soveltuvuutta kirjastokäyttöön, niiden yhteensopivuutta olemassa olevan digitointivälineistömme kanssa sekä laitteiden mahdollisia hankintapaikkoja. Hankintapäätöksen jälkeenkin skannerin hankinta kesti käytännössä vielä pitkään eikä ollut aivan yksinkertaista, koska sopivimmaksi katsottu 3D-skanneri oli tilattava Ruotsista.

Skannerin saavuttua oli harkittava jäljellä olevan hankerahan tarkoituksenmukaisin käyttö. Tässä kohdin yhtenä vaihtoehtona oli myös vinyylileikkurin hankinta. Kävimme tutustumassa sellaiseen Tampereella Sampolan kirjaston Tekomossa. Kävi selväksi, että leikkurin käyttö oli melko mutkikasta ja että sen oheen olisi ollut hankittava myös kuumaprässi. Tällöin tulivat vastaan digitointitilan seinät eli tilanpuute, kun vinyylileikkurikin olisi pitänyt voida sijoittaa olemassa olevan digitointilaitteiston yhteyteen. Tuumaustauon jälkeen kallistuimme kaitafilmiskannerin hankintaan, sillä sellainen istuu paremmin digitointivälineistöömme ja jokunen asiakas oli tätä mahdollisuutta kysellyt. Kaitafilmiskannerin hankinta onnistuikin mutkattomammin.

3D-skannerin ja kaitafilmien digitointilaitteen käyttöönotto on ollut teknisesti vaativaa, ja se on vienyt paljon työaikaa asiaan perehtyneeltä henkilöltä. 

Fortsatta åtgärder: 

Tekninen varustuksemme nyt alkaa olla kunnossa. Ryhdymme tästä syksystä lähtien markkinoimaan 3D-laitteiston lisäksi myös kaitafilmien digitointilaitetta ja entistä tehokkaammin myös muita, jo aiemmin hankittuja digitointilaitteitamme sekä opastamaan asiakkaita niiden käytössä. Tarkoituksenamme on jatkossa laajentaa henkilökunnan teknistä osaamista koulutuksen ja toivottavasti myös rekrytoinnin avulla.

Ylöjärven kaupunki täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Osana juhlavuotta kaupunki on myöntänyt kotiseutuyhdistykselle, Ylöjärvi-Seuralle, tuntuvan avustuksen Ylöjärven muisti -hankkeeseen. Sen tavoitteena on ylöjärveläisen valokuva-, ääni- ja filmitallenteiden digitointi ja tallennus alustalle, jossa se on vapaasti asukkaiden käytettävissä. Iloksemme kirjastolla on nyt tarjota monipuolinen välineistö myös tämän aineiston digitointiin. 

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/05/2018
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€1 300
Budget sammanlagt: 
€5 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 800
Egen finansiering: 
€1 764
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017