Aakkoset kohtaavat
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 12
37601
Kirjaston puhelin : 
0403357053
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Vaskin
Puhelin : 
0403357052
Sähköposti : 
outi.vaskin@valkeakoski.fi
Kuvaus : 

Huomaamme liian usein, että varhaiskasvatuksen työntekijät eivät osaa hyödyntää kirjastomme henkilökunnan asiantuntemusta, joka meille on vuosien mittaan karttunut kirjojen ja muiden lasten aineistojen sisällöistä. Toisaalta, emme itse tiedä, miten kirjoja ja muuta kirjastosta lainattua aineistoa hyödynnetään eri-ikäisten lasten päivähoitoryhmissä.

Noin kymmenen vuotta sitten Valkeakosken kirjastolla oli koulujen kanssa onnistunut yhteistyöhanke, jossa kirjastonhoitaja kävi kummiluokissaan opettamassa sanataidetta ja tutustui koulun arkeen. Haluaisimme toteuttaa vastaavanlaisen hankeen varhaiskasvatuksen kanssa. Haluaisimme irrottaa yhden työntekijän kirjaston arkirutiineista kahdeksi kuukaudeksi ja mahdollistaa hänen työskentelynsä kummiryhmien kanssa. Kirjastonhoitaja tutustuisi muutamaan päiväkotiryhmään ja vierailisi ryhmissä kartoittaen ryhmien tarpeita ja parantaen omaa tietämystään päiväkodin arjesta. Sama kirjastonhoitaja kävisi samassa ryhmässä useita kertoja. Ryhmät vierailisivat kirjastossa useita kertoja ja saisivat vierailuillaan erityiskohtelun.

Aakkoset kohtaavat –hankkeen tarkoitus on yhdistää osaamista ja tehdä uusia oivalluksia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aakkoset kohtaavat

Valkeakosken kaupunginkirjasto sai keväällä 2012 ELY-keskukselta 4500 euroa Aakkoset kohtaavat –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Rahaa saatiin puolet haetusta ja alkuperäinen suunnitelma pystyttiin toteuttamaan osittain.

Hankkeesta vastasi osastonjohtaja Outi Vaskin. Hänellä oli kummiryhmänään Tallinmäen päiväkodin esiopetusryhmä. Hankkeen aikana toteutui myös koulutustilaisuus varhaiskasvattajille. Lisäksi lastenosaston työntekijät tutustuivat Kärjenniemen esiopetusryhmän työskentelyyn.

 

Kummiryhmä tuotekehittelijänä

Vaahteramäki, Tallinmäen päiväkodin esiopetusryhmä, osallistui syksyllä 2012 kaikille esikoululaisille suunnatun kirjastovierailuohjelman tuotekehittelyyn. Ryhmä vieraili kirjastossa useamman kerran ja kutsui kirjastonhoitaja Outi Vaskinin vieraakseen Tallinmäkeen.

Vaahteramäkeläiset tekivät kirjastosta valokuvatarinan. He kuvasivat paitsi kirjastoa myös kirjaston työtiloja, varastoa ja kirjastoauton tallia.
Satuhuoneessa lapset tapailivat kirjojen päähenkilöiden nimiä ja rakensivat puisista rakennuspalikoista kirjaimia.

Jukka Itkosen runokirja Aakkoslammas loksuhammas tuli lapsille tutuksi. He yrittivät löytää vitriineissä olleiden konkreettisten esineiden joukosta Itkosen aakkosrunoissa mainittuja asioita.
Lapset tutustuivat myös netissä olevaan Kirjatin mediamatkaan ja piirsivät lastenosastolle opasteita kuten kuvia perhosista, kaloista, dinosauruksista ja jalkapalloilijoista.

Kummiryhmä tapasi kirjastossa myös kaksi yllätysvierasta, kun Timo Parvelan lastenkirjahahmot Maukka ja Väykkä tulivat heitä tervehtimään.

Aakkoset esiopetusryhmien tuliaisina

Syksyn aikana lastenosastolle rakentui näyttely kirjaimista. Kaikki esiopetusryhmät ja jotkut päiväkotiryhmät toivat tuliaisina kirjastoon valitsemansa aakkosen. Kirjaimia oli huovutettu, rakennettu kakkupapereista ja yhdistetty paperinukkeihin, jotka edustivat tekijöitään.

Yhteensä noin 250 päivähoidossa olevaa lasta osallistui ohjattuun ja toiminnalliseen kirjastovierailuun.

 

Koulutustilaisuus varhaiskasvattajille 9.8.2012

Myyrä yksin näyttämöllä – Oma tila ja pelon voittaminen

Hankkeen aikana toteutui valkeakoskelaisille varhaiskasvattajille suunnattu tarinat ja kädentaidot yhdistänyt koulutustilaisuus. Tilaisuuden järjesti Valkeakoski-opisto. Tilaisuuden suunnitteluun osallistuivat päiväkodinjohtaja Terhi Sahala keskustan varhaiskasvatusyksiköstä, osastonjohtaja Outi Vaskin Valkeakosken kaupunginkirjastosta ja artenomi, opettaja Pauliina von Bell Valkeakoski-opiston Käsityökoulusta.

Teemana Myyrä yksin näyttämöllä -koulutustilaisuudessa olivat oma tila ja pelon voittaminen. Koulutuspäivään sisältyi lyhyt luento, tutustumista pienryhmissä kuvakirjoihin ja teemojen käsittelyä käsityötaiteen keinoin. Kouluttajina olivat Outi Vaskin ja Pauliina von Bell.

Tilaisuuteen osallistui 30 varhaiskasvattajaa, joista puolet oli aamupäivällä kirjapajassa ja puolet käsityöpajassa. Iltapäivällä ryhmät vaihtoivat osia.
Aamun yhteisessä luennossa Outi puhui lukemisen merkityksestä kielen kehitykselle, vertaistuesta, jonka fiktio mahdollistaa ja rohkaisevista tarinoista. Nuorisotutkimusverkoston julkaisema artikkelikokoelma Missä lapsuutta tehdään? inspiroi Outin ja Pauliinan puhumaan kahdentumisesta, itsen ja roolin samanaikaisesta läsnäolosta, kuinka lapset käyttävät sitä leikeissään suojautumis- ja vaikuttamiskeinona ja vastaiskuna vallalle. Kuulijoilla oli monenlaisia mielipiteitä medialeikeistä, jonka tutkijat kuvaavat kasvatuksen ja kontrollin ulkopuoliseksi tilaksi, koska aikuiset tuntevat huonosti ne pelimaailmat ja tv-sarjat, joista lapset ammentavat aineksia leikkeihinsä.

Kirjapajan parityöskentelyosuudessa toinen luki ja toinen keskittyi kuuntelemaan ja katsomaan kuvakirjaa. Ryhmätyöosuudessa parit kertoivat muulle ryhmälle kokemuksesta olla kuuntelijan roolissa ja niistä havainnoista, joita he lukemistaan kirjoista tekivät.

Kuvakirjojen moninaiset sisällöt ihastuttivat. Keskustelu kuumeni eniten siinä vaiheessa, kun puhuttiin kirjoista, joissa käsiteltiin avioeroa. Jotkut ryhmäläisistä ajattelivat, että kuvakirja avioerosta voi ahdistaa niitä lapsia, joiden vanhemmat eivät ole eronneet. Toisten mielestä puhumattomuus taas olisi lapsen pitoa pumpulissa. Jonkun mielestä Maisa Tonterin ja Virpi Talvitien Okko Oravan kaksi pesää olisi syytä laittaa äitiyspakkaukseen vanhempia varten.
Kiisteltiin vähän siitä, mikä merkitys lapselle on kirjaan valitulla fontilla ja jotkut taipuivat myöntämään, että lapset havainnoivat kirjasintyylit, vaikkeivät osaisi vielä lukea.

Outi oli laatinut esittelevän kirjaluettelon noin 50 kuvakirjasta, joista kummassakin ryhmässä ehdittiin tutustua noin 14 kirjaan.

Käsityöpajassa hyödynnettiin villaa, kierrätyskankaita ja -neuleita. Kurssilaiset tekivät käsinuket. Joku teki Ronja Ryövärintyttären ja toinen halusi tehdä sellaisen nuken, jonka Ronja Ryövärintytär olisi ehkä tehnyt. Tekniikkana oli märkä- ja kuivahuovutus. Yhteisen tarinamaton teossa tuli tutuksi liimaharson käyttö.

Loppukeskustelussa kiitosta sai kummankin pajan mahdollistama heittäytyminen lapsen tai fiktiivisen hahmon rooliin. Arvokeskustelua suhtautumisesta avioeron tapaisiin asioihin kaivattiin. Lastenkirjojen lukupiirejä toivottiin. Idea- tai vihjepankki siitä, miten lastenkirjoja voisi varhaiskasvatusryhmissä leikkiä tai muuten käsitellä, ei olisi kurssilaisten mielestä pahitteeksi.

Koulutuspäivänä oli esillä näyttely Kotoisat kodit pohjoismaisissa kuvakirjoissa, joka oli alun perin koottu kirjastoon Valkeakosken asuntomessujen aikaan.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kesällä 2012 toteutunut varhaiskasvattajille suunnattu Myyrä yksin näyttämöllä -koulutus järjestettiin toiveiden mukaisesti uusintana tammikuussa 2013. Valkeakosken kirjasto suunnittelee syksyksi 2013 uutta koulutustilaisuutta varhaiskasvattajille yhdessä Valkeakoski-opiston ja Käsityökoulun kanssa. Koulutuksessa on tarkoitus yhdistää lasten kertomukset ja kädentaidot ja rohkaista varhaiskasvattajia yhdistämään lapsille luetut tarinat päiväkodin muuhun toimintaan.

Aloituspäivämäärä : 
27/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
27/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 465
Oma rahoitus yhteensä: 
€965
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
56henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
350henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500
 
okm
avi