Aapiskukon digitointi
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hattulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 3
13720
Kirjaston puhelin : 
03 6731318
Kirjaston sähköposti : 
hattulan.kirjasto@hattula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hattu
Y-tunnus : 
0145801-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna-Kaisa Sjölund
Puhelin : 
0505522896
Sähköposti : 
anna-kaisa.sjolund@hattula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on digitoida kasvatustieteen  dosentti Kaija Lehmuskallion tutkimusainesto kokonaisuudessaan ja saattaa se Finnan välityksellä tutkijoiden käyttöön. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoitavan aineiston määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on digitoda kasvatustieteen  dosentti Kaija Lehmuskallion tutkimusainesto kokonaisuudessaan ja saattaa se Finnan välityksellä tutkijoiden käyttöön. Tällä hetkellä sen saavutettavuus Hattulan kirjaston hyllyillä on olematonta.

Aineisto valokuvataan ja siirretään Kansalliskirjaston ylläpitämään Finnaan arvoiselleen paikalle. Hankkeeseen palkataan työtä varten yksi henkilö sekä hänen käyttöönsä hankitaan digitoinnissa tarvittava ohjelmisto sekä tietokone.

Aloituspäivämäärä : 
04/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
04/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

Tieteellisen tutkimusaineiston digitointia ei rahoiteta yleisten kirjastojen hankeavustuksilla.