ABC-kirjasta e-kirjaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
044-4294271
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
0190557-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hietasaari
Puhelin : 
044-4294454
Sähköposti : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden tuominen lähemmäksi asiakkaita tiedottamalla ja esittelemällä palvelujen käyttöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sähköisten palvelujen esittelytilaisuuksien kävijämäärien seuraaminen. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainamäärien ja ePressin ja Celian käyttäjämäärien seuraaminen.

Kuvaus : 

Työelämän uudistuminen, elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen näkyvät kansalaisten tiedontarpeen lisääntymisenä. Asiakaspalvelussa korostuvat yhä useammin vaativat tiedonhaut, ja asiakkaat kaipaavat yhä enemmän henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtaiseen neuvontaan ja opastukseen ei ole kiireen vuoksi aina riittävästi aikaa. Asiakaspalvelussa huomaa usein, että esimerkiksi verkkokirjaston palvelut, e-kirjat – puhumattakaan ePress-palvelusta – eivät ole tuttuja läheskään kaikille asiakkaille, vaikka niistä on tiedotettu ja niitä on mainostettu. ABC-kirjasta e-kirjaan -hankkeen tarkoitus on kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden tuominen lähemmäksi asiakkaita tiedottamalla ja esittelemällä palvelujen käyttöä. Erilaiset palvelut otetaan käyttöön sitä varmemmin mitä paremmin ne saadaan sidottua osaksi asiakkaan tarpeita eli silloin kun palvelu auttaa konkreettisesti käyttäjää hänen arjessaan. Projektin aikana etsitään uusia ideoita ja keinoja, jolla palvelut ja asiakkaat saataisiin kohtaamaan. Kiinnitämme erityisesti huomiota verkkokirjaston, e-kirjojen, e-äänikirjojen, ePressin sekä Celian palveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Olemme panostaneet Celian palveluiden esittelemiseen hankkimalla kirjastolle Celian CD-äänikirjoja sekä Näkövammaisten liitolta Daisy-soittimen, jota on käytetty muun muassa äänikirjojen esittelyyn kotipalveluasiakkaille. Jonkin verran asiakkaita olemme saaneetkin, mutta tiedottamista tulisi edelleen lisätä eri yhteisöille (palvelutalot, koulut ym.). Projektin aikana järjestetään sekä avoimia että eri ryhmille kohdennettuja esittelytilaisuuksia. Myös henkilökunnan osaamiseen kiinnitetään huomiota, niin että opastus eri palveluihin olisi sujuvaa myös asiakkaan normaalin kirjastossa käynnin yhteydessä. Jotta opastaminen olisi mahdollista myös päivittäin palvelutiskillä, haemme avustusta lainausautomaatin hankintaan. Monet toivovat henkilökohtaista palvelua, vaikka heillä ei olisikaan muuta asiaa kuin lainata tai palauttaa aineistoa, mutta on myös asiakkaita, jotka haluaisivat toimia itsenäisesti, ja viime vuosina myös asiakkailta on tullut toiveita lainausautomaatista. Lainausautomaatti vähentäisi rutiininomaista lainaustoimintaa ja vapauttaisi henkilökunnan resursseja vaativimpiin asiakaspalvelutehtäviin, esimerkiksi tiedonhakuihin, aineiston esittelyyn ja suositteluun sekä tietokannan ja muiden palvelujen käytön opastamiseen. Opastus verkkokirjaston käyttämiseen tai e-kirjojen lainaamiseen tapahtuu usein niin, että kirjastonhoitaja näyttää tietokoneen ja projektorin avulla, miten toimitaan. Uuden oppiminen tapahtuu kuitenkin parhaiten itse harjoittelemalla. Jotta asiakkaat saisivat maksimaalisen hyödyn opetustilanteissa, haemme avustusta taulutietokoneiden hankintaan. Tablettien avulla kuuntelijat voivat heti kokeilla toimintoja. Näin madaltuu kynnys vaikkapa e-kirjojen lukemiseen, eikä uusi teknologiakaan ole enää niin pelottavaa, kun sitä on voinut kokeilla ohjaajan läsnä ollessa. Taulutietokoneita käytettäisiin niin aikuisille kuin nuorille suunnatuissa opetustuokioissa. Tiekkö-kirjastoissa verkkokirjaston tunnusluvun saavat jo 12-vuotiaat. Luokkakäyntien yhteydessä oppilaat voivat tehdä hakuja ja käyttää tunnusluvun avulla saatavia palveluja: uusia lainoja, pisteyttää teoksia, lainata e-kirjoja ym. Yläkoulun ja lukion oppilaat käyttävät usein omia älypuhelimiaan tai tablettejaan. Kaikilla ei kuitenkaan ole laitetta tai se ei ehkä ole mukana, jolloin olisi hyvä, jos kirjastolla olisi lainattavia taulutietokoneita käytettävissä. Hanke toteutetaan 1.5.2017–31.10.2018. Haemme avustusta kirjaston sähköisten palvelujen esittelytilaisuuksien järjestämiseen (2000 €) sekä lainausautomaatin (6000 €) ja kymmenen taulutietokoneen (10 x Apple iPad Air 2 32 Gt Wi-Fi + Cellular ‐tabletti 569€ = 5690 €) sekä synkronointiyksikön (1000€) hankintaan. Hankkeen kokonaiskustannukset 17190 € Oma rahoitus 2500 € Haettava avustus 14690 €

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Työelämän uudistuminen ja elinikäinen oppiminen näkyvät kansalaisten tiedontarpeen lisääntymisenä. Asiakaspalvelussa korostuvat vaativat tiedonhaut. Henkilökohtaiseen opastukseen ei ole aina riittävästi aikaa. esimerkiksi verkkokirjaston palvelut, e-kirjat – puhumattakaan ePress-palvelusta – eivät ole tuttuja kaikille asiakkaille, vaikka niistä on tiedotettu. ABC-kirjasta e-kirjaan -hankkeen tarkoitus oli kirjaston sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden tuominen lähemmäksi asiakkaita tiedottamalla ja esittelemällä palvelujen käyttöä.

Palvelut otetaan käyttöön sitä varmemmin, mitä paremmin ne saadaan sidottua osaksi asiakkaan tarpeita. Projektin aikana etsittiin uusia keinoja, joilla palvelut ja asiakkaat saatiin kohtaamaan. Kiinnitimme erityisesti huomiota verkkokirjaston, e-kirjojen, e-äänikirjojen, ePressin sekä Celian palveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Kirjastossa on aiemminkin panostettu Celian palveluiden esittelemiseen hankkimalla kirjastolle Celian CD-äänikirjoja sekä Näkövammaisten liitolta Daisy-soittin, jota on käytetty muun muassa äänikirjojen esittelyyn kotipalveluasiakkaille. Tiedottamista tarvittiin kuitenkin lisää eri yhteisöille (palvelutalot, koulut ym.). Varsinkin, kun Celian palvelut ovat uudistuneet ja siirtyneet yhä enemmän verkkoon ja myös koulujen käyttöön.

Projektin hanketyöntekijä tarjosi asiakkaille sekä kaikille avoimia että eri ryhmille kohdennettuja esittelytilaisuuksia. Lisäksi hän kävi kertomassa e-aineistoista ja kirjaston tarjoamista erityispalveluista myös kirjaston ulkopuolella, mm. Ikäihmisten iltapäivässä vanhusten viikolla. Myös henkilökunta sai lisää lisäoppia palvelujen sujuvaan opastamiseen asiakkaan normaalin kirjastostoasioinnin yhteydessä. Hanketyöntekijä valmisti henkilökunnalle jatkoa varten tiiviin infopaketin e-aineistojen käytöstä.

E-aineistot eivät ole helpoimmin lähestyttävä aihe, kun opastustilaisuuksia järjestetään, eikä yhteistyökumppaneitakaan ole aivan yksinkertaista löytää. Hanketyöntekijä markkinoi kirjaston e-aineistoja asiakkaiden ja henkilökunnan lisäksi myös medialle ja ehdotti yhteisten asiakastapahtumien järjestämistä aiheen tiimoilta. Nämä eivät saaneet tuulta siipiensä alle. Hän tarjosi kohdennettuja opastuksia myös oppilaitoksille, mutta vaikka kiinnostusta olisi ollutkin, sopivat ajankohdan löytäminen koulun arjessa lyhyellä varoitusajalla ei onnistunut. Hanketyöntekijän some-kampanjat ja opasteet kirjaston tiloissa sen sijaan herättivät asiakkaiden kiinnostuksen. Samoin opastustilaisuudet ikäihmisille. Kirjaston oman henkilökunnan voimin käytiin myös pitämässä kohdennettuja vinkkauksia mm. Celian palveluista näkövammaisten ja afaatikkojen tilaisuuksissa.

Jotta opastaminen olisi mahdollista myös päivittäin palvelutiskillä, hankittiin Ylivieskan kirjastoon ensimmäinen lainausautomaatti. Lainausautomaatti vähentää rutiinityötä lainauksessa ja vapauttaa henkilökunnan resursseja vaativampiin asiakaspalvelutehtäviin, esimerkiksi tiedonhakuihin, aineiston esittelyyn sekä tietokannan ja muiden palvelujen opastamiseen. Osa asiakkaista hyödyntää lainausautomaattia jo nyt, mutta jatkossa pyritään toteuttamaan palvelumuotoilusuunnitelmaa, jolla ohjataan rutiinilainausta yhä enemmän automaatille ja vapautetaan henkilökuntaa opastamiseen.

Opastus verkkokirjaston käyttämiseen tai e-kirjojen lainaamiseen tapahtuu usein niin, että kirjastonhoitaja näyttää tietokoneen ja projektorin avulla, miten toimitaan. Uuden oppiminen tapahtuu kuitenkin parhaiten itse harjoittelemalla. Jotta asiakkaat saisivat maksimaalisen hyödyn opetustilanteissa, hankittiin kirjastoon opastuksissa käytettäviä ja kirjastokortilla lainattavia tablettitietokoneita, dataheitin sekä kannettava tietokone hanketyöntekijän opastuskäyttöön. Tableteilla opastettavat pääsevät helposti kokoilemaan e-lehtiä ja muuta aineistoa. Näin madaltuu kynnys vaikkapa e-kirjojen lukemiseen, eikä uusi teknologiakaan ole enää niin pelottavaa. Taulutietokoneita käytettiiin niin aikuisille kuin nuorille suunnatuissa opetustuokioissa.

Kirjaston e-aineistoja ja tabletteja markkinoitiin hankkeen aikana aukeaman jutulla kaupungin yhteisessä tiedotuslehdessä, joka jaettiin jokaiseen talouteen Ylivieskassa ja ympäristökunnissa. Myös muissa haastatteluissa ja lehtijutuissa pyrittiin hankkeen aikana nostamaan esiin e-aineistoja. Tämä näkyi mm. tablettitietokoneiden lainausmäärissä. Kirjastoon hankittiin laite, josta tabletteja voi lainata kirjastokortilla. Palvelun löysivät hankkeen aikana erityisesti lapset, mutta myös ikäihmiset lueskelevat lehtilukusalissa e-lehtiä tabletilta. Tablettien hallinnointi pilvipalvelussa on helppoa ja niitä on vaivatonta käyttää myös ryhmäopastuksissa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston e-aineistoja ja tabletteja markkinoitiin hankkeen aikana aukeaman jutulla kaupungin yhteisessä tiedotuslehdessä, joka jaettiin jokaiseen talouteen Ylivieskassa ja ympäristökunnissa.

Sosiaalisessa mediassa tehtiin hankkeen aikana e-aineistojen markkinointia kuvallisilla postauksilla.
www.facebook.com/235470409984337/photos/a.653961364801904/90568632629607...">https://www.facebook.com/235470409984337/photos/a.653961364801904/905686..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.facebook.com/235470409984337/photos/a.653961364801904/90568632629607...">https://www.facebook.com/235470409984337/photos/a.653961364801904/905686...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Panostaminen lainausautomaattiin vapautti henkilökunnan käsiä asiakkaiden parempaan opastamiseen. Hanketyöntekijän antama opastus lisäsi henkilökunnan rohkeutta tarjota e-aineistojen käyttöä asiakkaille. Hankkeen kuluessa myös toimintaympäristö muuttui nopeasti. Digitarjonta lisääntyi ja Ylivieskan kirjasto lähti mukaan kehitteillä olevaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelliseen eKirjastoon. Sen kautta hankittiin entistä laajempi valikoma e-lehtiä, musiikkiaineistoja ja sanakirja. Hankkeen aikana näitä markkinoitiin voimakkaasti ja e-aineistot löysivätkin uusia käyttäjiä. Samalla kävi selväksi, että kirjaston e-aineistotarjonta varsinkaan äänikirjojen osalta ei vastaa kasvavaa kysyntää. E-äänikirjojen suosio on lisääntynyt hankkeen aikana huimasti. Myös Celia on markkinoinut palveluitaan kouluille ja sitä kautta myös kirjastoihin on tullut uusia asiakkaita rekisteröitymään Celianet-palveluun. Tarjonta selkeästi lisää kysyntää.

Tilastojen mukaan e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaus on lisääntynyt Ylivieskan kirjastossa reippaasti hankkeen aikana. Vuonna 2016 e-kirjoja lainattiin 212 kertaa, mutta vuonna 2018 hankkeen päättymiseen eli lokakuun loppuun mennessä jo 909 kertaa. Rekisteröityjä Celia-asiakkaita oli vuonna 2016 18, hankkeen päättyessä 35. Celian cd-äänikirjojen lainaus kymmenkertaistui hankkeen aikana.

Kirjastokortilla lainattavat tablettitietokoneet (6 kpl) löysivät käyttäjänsä paitsi ohjatuissa opastuksissa myös yksittäisten asiakkaiden käsissä. Tabletit saapuivat kirjastoon toukokuussa 2018. Tilastojen mukaan syyskuussa tabletteja lainattiin 41 kertaa, lokakuussa 101 kertaa ja marraskuussa 121 kertaa. Tabletteja on käytetty myös kirjastoseikkailussa ja kirjastonkäytön opastuksessa. Niitä käyttävät niin lapset kuin ikäihmisetkin. Kirjastokortilla ja pin-koodilla lainattavat, pilvipalvelussa hallittavat tabletit ovat olleet kirjastolle vaivaton ratkaisu ja asiakkaille helppoja käyttää.

Hankkeen aikana todettiin, että ajanmukainen esitystekniikka on välttämätöntä, jotta ryhmille voi e-aineistoja esitellä. Pelkät tabletit eivät riitä. Uusi dataheitin ja kannettava tietokone olivat välttämättömiä hankintoja sekä hankkeen toteuttamista että jatkoa ajatellen.

Aktiivinen tiedottaminen niin joka kotiin jaettavassa kaupungin tiedotuslehdessä kuin lehtihaastatteluissa sekä sosiaalisessa mediassa ovat tehneet e-aineistoja entistä tutummaksi.

Yhteistyö tapahtumien tai koulutusten järjestämisessä onnistui parhaiten yhdistysten ja kulttuuripalvelujen kanssa. Sen sijaan koulut ja lehdistö eivät innostuneet yhteistyöstä opastusten tiimoilta toivotulla tavalla. Hanketyöntekijä lähestyi opettajia sähköpostilla tarjoten e-aineisto-opastuksia, mutta ei saanut vastakaikua oppilaitoksista tai maahanmuuttajakouluttajilta. Ehkä ajankohta ei ollut sopiva tai aika ei ollut vielä kypsä asialle. Kirjasto olisi myös halunnut järjestää yhdessä paikallislehtien kanssa e-aineistopäivän, mutta tähänkään ei löytynyt kiinnostusta. Ehkäpä ei koeta, että asiakkaat tarvitsisivat opastusta paikan päällä, vaan uskotaan verkko-opastuksen riittävän. Kirjastossa on kuitenkin havaittu, että erityisesti ikäihmisillä on edelleen tarvitta rohkaisuun ja kädestä pitäen opastamiseen digitaitojen osalta. Yhteistyökumppaneita täytyy etsiä muilta tahoilta, esimerkiksi vertaustuesta. Toisaalta asiakkaille mieluisin tapa näyttävät olevan henkilökohtaiset opastukset.

Jatkotoimenpiteet: 

Jotta kirjaston henkilöstöresurssit jatkossa riittävät e-aineistojen esittelyyn ja digitaitojen opastamiseen, kirjastossa aiotaan toteuttaa opiskelijatyönä tehty palvelumuotoilusuunnitelma. Sen tarkoituksena on ohjata asiakkaita käyttämään lainausautomaattia nykyistä enemmän ja automatisoidan myös palautusten käsittelyä uudella tiskiratkaisulla.

Ylivieska on edelleen mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisessä alueellisessa eKirjastossa, jonka myötä vuoden 2019 alussa alueen kirjastojen e-aineistot yhdistetään ja tarjotaan kaikille alueen asukkaille. Tämän toivotaan laajentavan myös ylivieskalaisten kirjastonkäyttäjien e-aineistovalikoimaa ja lisäävän sen käyttöä. Aktiivista markkinointia jatketaan, jotta uudet käyttäjäryhmät löytävät kirjaston e-aineistot. Tablettitietokoneita hyödynnetään asiakasopastuksissa luovasti ja e-aineistoja hyödynnetään myös niissä eri-ikäisille asiakkaille. Oppilaitosyhteistyötä tiivistetään ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin myös kirjaston ulkopuolella entistä enemmän. Maahanmuuttajat huomioidaan jatkossa e-aineistojen markkinoinnissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 690
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 161
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 161
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
37henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi