Aina voi oppia uutta - Henkilökunnan osaamisen kehittäminen
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
09 4258 3181
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
FI-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen (2016-2017), Iina Merjankari (2018)
Telefonnummer : 
044 042 1149
E-post : 
merja.lonkainen@vihti.fi, iina.merjankari@vihti.fi
Projektets målsättning: 

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja ja Vihti) sekä Siuntion kunnankirjasto hakevat avustusta henkilöstön kouluttamiseen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan. Kirjastovierailuiden avulla henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja palveluihin ja saada uusia näkökulmia kirjastopalveluiden toteuttamiseen. 

Projektbeskrivning : 

Lukki-kirjastot (Karkkila, Lohja ja Vihti) sekä Siuntion kunnankirjasto hakevat avustusta henkilöstön kouluttamiseen. Koulutustarpeita on kartoitettu viimeisen vuoden aikana ja esille on nousut useita teemoja, joihin ei ole ollut sopivaa koulutusta tarjolla. Käytettävissä olevilla koulutusmäärärahojen puitteissa vain osa henkilökunnasta on päässyt osallistumaan maakunnan alueella järjestettäviin koulutuksiin, vaikka tarve olisi ollut suurempi.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan. Kirjastovierailuiden avulla henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin toimintatapoihin ja palveluihin ja saada uusia näkökulmia kirjastopalveluiden toteuttamiseen. Verkostoituminen eri kirjastojen henkilökunnan kanssa edistää ideoiden jakamista sekä myös osaltaan työssä jaksamista.

Alustava koulutussuunnitelma ja kustannusarvio:

Voimaannuttava osallistuminen, vuorovaikutus ja viestintä 2pv, 2000€                                                                             

Markkinointi ja esillepano 2pv, 2000€

Palvelumuotoilu 2pv, 2000€

Maahanmuuttajien kohtaaminen 2pv, 2000€

Lasten ja nuorten kirjastotyö 2pv, 2000€

Kirjallisuuspäivä 3pv, 3000€

Uudistuvat kirjastopalvelut 3pv, 3000€
(koulutukseen toivotaan osallistuvan kirjastojen henkilökunnan lisäksi kuntapäättäjiä)

Muu tarvittava koulutus 4000€

Vierailut muihin kirjastoihin 6krt, 4000€

Omarahoitusosuus 4000€
Omarahoitusosuus sisältää koulutuspäivien suunnittelusta ja järjestelystä sekä Lukki-kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston sisäisesti järjestämistä koulutuksista aiheutuneet kulut.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lohjan ja Karkkilan kaupunginkirjastot

Siuntion kunnankirjasto

Tidigare projekt: 

Lukki-kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutosten keskellä, 2011 AVI-hanke   

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tarkoituksena oli järjestää koulutusta sellaisista teemoista, jotka ovat ajankohtaisia ja tärkeitä kirjastotyön kannalta. Olennaista oli, että mahdollisimman moni henkilökunnasta pääsisi osallistumaan koulutuksiin ja tutustumiskäynteihin, ja siten saamaan uusia näkökulmia kirjastopalveluiden toteuttamiseen. Myös verkostojen luominen muiden alalla toimijoiden kanssa koettiin tärkeäksi. Nämä tavoitteet mielessä hanke polkaistiin käyntiin Lukki-kimpan ja Siuntion kunnankirjaston yhteisessä suunnittelukokouksessa Vihdin Päivölässä 15.9.2016. Päivä alkoi tervetulosanoilla, silloisen maakuntakirjastonhoitajan esittelyllä ja erilaisilla kimpan toimintaan liittyvillä informaatiotietoiskuilla. Sen jälkeen kartoitettiin osallistujien (35 henkilöä) koulutustarpeet ja mielenkiintoiset kirjastovierailukohteet.

Heti vuoden 2017 alusta päästiin järjestämään ensimmäinen koulutus Vihdin pääkirjastolla: 25.1.2017 Opinsys Oy koulutti henkilökuntaa kuinka koodausta, loogista ajattelua ja ohjelmointia kannattaa aiheina käsitellä asiakkaiden kanssa, ja mitkä sovellukset ovat sopivia käyttää. Koulutuksessa huomioitiin koulujen uusi opetussuunnitelma ja sen tuomat velvollisuudet kirjastoille. Osallistujia oli 9.

9.3.2017 vuorossa oli Lohjan pääkirjastossa järjestetty asiakaspalvelun vuorovaikutuskoulutus. Jutta Laino-Tabell Ohjaamosta keskittyi esityksessään erityisesti ryhmien ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen, koska osallistujien (22) joukossa oli niin paljon ryhmien kanssa työskenteleviä henkilöitä. Tämä sama koulutus järjestettiin toistamiseen henkilökunnan pyynnöstä myöhemmin samana vuonna (31.10.2017, osallistujia 15).

25.4.2017 Lohjan kaupunginkirjastossa työskentelevä kirjastonhoitaja Merja-Liisa Karhu piti Lohjan pääkirjastossa kirjallisuusesittelyn. Hän oli lukenut uusimpia kirjoja sekä tieto- että kaunokirjallisuudesta ja vinkkasi niitä henkilökunnalle (13 osallistujaa).

Vihdin ja Lohjan pääkirjastoissa pidettiin 8.5.2017 ja 22.5.2017 maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvät samasisältöiset koulutukset. Ensin käytiin läpi erilaiset kulttuurit ja maahanmuuttajaryhmät, ja kuinka kirjatoista niissä ajatellaan. Tämän jälkeen pohdittiin, miten lähestyä ja puhua maahanmuuttajalle. Selkokielen merkitystä korostettiin ja huomiota kiinnitettiin omaan ulosantiin ja puheen rytmiin. Osallistujia oli tilaisuuksissa yhteensä 44 henkilöä.

Henkilökunta oli erityisesti toivonut äänenkäyttökoulutusta ja sellaiset samasisältöiset koulutukset järjesti äänenkäytönkouluttaja ja laulaja Jutta Annala Lohjan pääkirjastossa 23.5.2017 (12 osallistujaa) ja Karkkilassa 15.11.2017 (12 osallistujaa). Päivä alkoi lämmittelyllä, jossa koko kroppa otettiin huomioon äänenmuodostuksessa ja rentouttamisessa. Sitten käytiin läpi, mikä on hyvä ääni ja kuinka sitä voi huoltaa. Äänenkäytön tekniikassa huomioitiin hengitystekniikka ja ilmanpaineen muodostus lihasten avustuksella äänentuoton aikaansaamiseksi. Ääniväylän osat ja niiden liikkeet tulivat tutuiksi. Lopuksi käytiin läpi vielä esiintymisjännitystä ja kuinka sen voi kääntää hyödykseen.

22.11.2017 keskityttiin muutoksen johtamiseen Kisskonsulting Oy:n Maarika Mauryn kanssa Lohjan pääkirjastossa (osallistujia 7 henkilöä). Koulutuksessa käytiin läpi muutoksen läpivienti aina henkilökunnan vastarinnasta asiakkaiden toiveisiin. Tosielämän tilanteet eri kunnista ja kaupungeista auttoivat konkreettisten toimien ymmärtämisessä.

Vuoden viimeinen koulutuspäivä pidettiin Lohjan pääkirjastossa (osallistujia 10) kirjastolain parissa. 11.12.2017 Kuntaliiton asiantuntija Johanna Selkee avasi pykälä pykälältä uutta kirjastolakia. Samasisältöinen koulutus pidettiin myös 4.5.2018 Vihdin pääkirjastossa, jossa osallistujia oli 22 henkilöä.

Keväällä 2018 järjestettiin kirjastovierailupäivä (kaksi samansisältöistä 20.3.2018 ja 13.4.2018, osallistujia yhteensä 44). Tutustumispäivä aloitettiin Celiasta, jossa kuultiin lukemisesteisten palveluista. Kierroksella Celian tuotantotiloissa pääsi katsomaan, kuinka erilaiset oppimis- ja lukuaineistot valmistetaan. Iltapäivä kului Ison Omenan palvelutoriin tutustuessa.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 

Tämä hanke oli Lukki-kirjastojen (Vihti, Karkkila, Lohja) ja Siuntion kunnankirjaston yhteinen hanke. Sillä tavoitettiin neljän kunnan kirjastohenkilökunta tehokkaasti, mikä oli parasta antia hankkeessa. Henkilökunta sai toivoa ja suunnitella koulutuksien sisältöjä, ja siksi osallistuminen oli aktiivista ja innostunutta. Hankeraha mahdollisti koulutukset sellaisista aiheista, joita ei muuten olisi ollut mahdollista järjestää.

 

Äänenkäyttökoulutus nousi pidetyimmäksi koulutukseksi, josta sai erittäin konkreettisia neuvoja; kirjastolaiset kun joutuvat koko ajan olemaan ohjaamassa ja esittämässä mitä erilaisimpia asioita eikä ääni riitä, jos oikeat tekniikat eivät ole käytössä.

 

Tutustuminen Ison Omenan kirjastoon ja palvelutoriin sai ajatusmyllyn pyörimään, mitä kaikkea voisi omassa kirjastossakin toteuttaa. On erittäin tärkeää päästä tutustumaan muihin kirjastoihin ja niiden työskentelykulttuuriin. Aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan voi kopioida hyväksi havaittuja käytänteitä.

Hankkeen yksi isoimmista hyödyistä oli verkostoituminen. Vaikka Lukki-kirjastot ja Siuntion kunnankirjasto sijaitsevat samalla alueella Länsi-Uusimaalla, henkilökunta näkee toisiaan aika vähän. Normaalisti arjessa joutuu olemaan kimpan henkilökunnan kanssa jatkuvasti tekemisissä puhelimitse tai sähköpostitse. On ihan eri asia hoitaa asioita, kun tietää kasvot kenen kanssa puhuu ja hoitaa asioita. Asioinnista tulee inhimillisempää kiireisen arjen keskelle.

Fortsatta åtgärder: 

Hankevaiheen jälkeen pyritään luomaan lisää mahdollisuuksia henkilökunnalle verkostoitua keskenään. Tämä tapahtuisi jatkossa luontevasti juuri tällaisten koulutushankkeiden muodossa. Lisärahalla pystyttäisiin muokkaamaan juuri omalle alueelle tarvittavia koulutuksia.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€28 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 000
Egen finansiering: 
€2 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
245henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000