Aineistot talteen ja käyttöön - digitointipiste Ranuan kirjastolle
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ranuan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 7
97700
Kirjaston puhelin : 
0400-949319
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ranua.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ranua
Y-tunnus : 
0191974-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Vesa Sarajärvi
Puhelin : 
040-8670220
Sähköposti : 
vesa.sarajarvi@ranua.fi
Kuvaus : 

Ranualla ei ole yritystä tai julkista tilaa, jossa olisi mahdollista kopioida tai digitoida erilaisia tallenteita. Kirjaston asiakkaat ovat toivoneet, että kirjasto hankkisi laitteet, joilla asiakkaat voisivat digitoida vanhoja VHS –filmejään, äänikasettejaan ja valokuviaan. Lisäksi kirjaston kotiseutukokoelmassa on aineistoa, joka pitää digitoida ja siten saada myös lainauskäyttöön. Myös  vanhat lp-levyt saadaan käyttöön ja lainattavaksi digitoimalla. Asiakkaat voivat lainata levyn ja tallentaa sen lainattavalle MP3-soittimelle. Ranualla sijaitsevan Japanitalon kirjaston aineisto on luetteloitu kunnankirjaston tietokantaan ja kunnankirjasto hallinnoi Japanitalon kirjastoa. Aineistossa on paljon vanhoja videofilmejä, joita ei enää voi käyttää, koska ei ole toimivia laitteita. Digitoimalla filmit saavat uuden elämän. Japanitalon digitoituja aineistoja on mahdollista käyttää myös markkinoinnissa ja toiminnan esittelyssä. Hankkeeseen liittyy myös Japanitalon aineistojen luettelointia tietokantaan.

Kirjastolla on tutkijanhuone, joka voidaan muuttaa digitointikäyttöön sopivaksi. Käytettävissä on tietokone, mutta kaikki muut laitteet pitää hankkia. Entinen kalustus pääosin kelpaa.

Hanke on kolmen tahon yhteishanke. Ranuan kunnankirjasto on hankkeen pääasiallinen toimija ja digitointipiste tulee kirjaston asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Hankkeen toteutusvaiheessa mukana on Ranuan kansalaisopisto ja Japanitalo (http://www.japanitalo.fi ). Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä vähintään neljän kuukauden ajaksi. Kansalaisopisto ja Japanitalo rahoittavat itse osuutensa hankkeesta. Hankkeeseen palkattava työntekijä käy tutustumassa digitointipisteeseen Rovaniemellä ja opettelee kaikkien laitteiden käytön sekä kouluttaa kaikki kirjaston työntekijät sekä muita kunnan viran- ja toimenhaltijoita digitointilaitteiden käyttöön. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden opastaminen ja avustaminen laitteiden käytössä. Lisäksi hanketyöntekijä digitoi hankkeen aikana kotiseutukokoelman ja Japanitalon aineistoja. Kansalaisopisto järjestää kurssin aineistojen digitoinnista ja hanketyöntekijä toimii kurssin opettajana. Kansalaisopisto maksaa opettajan palkan ja kurssi järjestetään syksyllä 2013 kun hanketyöntekijän työsopimus hankkeessa on päättynyt.

Hankkeen aikataulut

-          Laitehankinnat: tammikuu 2013 – kesäkuu 2013

-          Hankkeen aloitus huhtikuussa 2013

-          Hanketyöntekijä aloittaa toukokuun 2013 alussa tai sopimuksen mukaan

-          Hanke päättyy joulukuussa 2013

-          Digitointipiste jatkaa toimintaa kirjaston työntekijöiden hoitamana

Hankittava laitteisto:

-          VHS / DVD –yhdistelmälaite               200,00 €

-          C-kasetti / MP3 –soitin                         100,00 €

-          LP / MP3 -tallennin                                 300,00 €

-          MP3 –soittimia 3 kpl                              240,00 €

-          LP / CD –soitin / tallennin                    500,00 €

-          Valokuvaskanneri                                   200,00 €

-          Diaskanneri                                               130,00 €

-          TV / Näyttö                                                500,00 €

-          Kaapelit, adapterit ym. tarvikkeet   300,00 €

-          Kuvankäsittely- ym. ohjelmat            500,00 €

Muut menot:

 • Hanketyöntekijän palkkaus (4 kk) 10000,00 €
 • Palvelujen ostot (Kansalaisopisto) 800,00 €
 • Matkakulut 250,00 €
 • Toimisto- ja pientarvikkeet 100,00 €

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ranuan kansalaisopisto, outi.lohi@ranua.fi 

Japanitalo, japanitalo@ranua.fi 

Sivistystoimenjohtaja Outi Lohi, outi.lohi@ranua.fi 

Aiemmat hankkeet: 

Useisiin kirjastoihin on perustettu digitointipisteitä, mutta yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tai koulutusta on hankkeisiin sisältynyt harvoin tai ei ollenkaan.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana hanketyöntekijä teki ohjeet kaikkien digitointilaitteiden käyttöön. Digitointipisteelle tehtiin oma Internet-sivu, jolle tallennettiin kaikki ohjeet PDF-muodossa. Internet-sivun osoite on http://www.ranua.fi/Etusivu/Palveluhakemisto/Kirjasto/Palvelut-ja-ohjeet/Digitointi . Sivulla esitellään digitointipisteen käyttöä ja ajanvarausta. Ajanvarauksen digitointipisteeseen voi tehdä osoitteessa  http://www.eb2.dpg.fi/ranua (eBooking). Lisäksi sivulla annetaan ohjeita ja kerrotaan käyttäjän vastuusta aineistojen digitoinnissa ja digitointitilan sekä laitteiden käyttämisessä. Digitointipisteen käyttöönsä varaava asiakas voi tutustua ohjeisiin jo etukäteen ja tarvittaessa tulostaa ohjeet itselleen. Kaikki ohjeet ovat painettuna kansiossa myös digitointipisteessä.

                                           

                                            Digitointipisteen ohjeet:  

 1. Ohje tallennuskansioiden käytöstä
 2. Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle
 3. Digitointi videokamerasta DVD-levylle
 4. Digitointi LP-levyltä CD-levylle Stanton t92 –soittimella
 5. Digitointi LP-levyltä suoraan CD-levylle (ION)
 6. Vinkkejä digitoimiseen (ION)
 7. C-kasetin digitointi (ION CD Direct)
 8. C-kasetin digitointi (ION Tape Express)
 9. Skannerin pikaohje (HP Scanjet)
 10. Kuvien, diojen ja negatiivien skannaus (ION)
 11. Kuvien ja asiakirjojen skannaus (HP)
 12.  CD-levyn kopiointi MP3-soittimeen

(Kaikki ohjeet tulostettavissa kirjaston Internet-sivulta em. osoitteesta)

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Ennakoimaton asia oli hanketyöntekijän vaihtuminen hankkeen puolivälissä. Se ei kuitenkaan juurikaan vaikuttanut itse hankkeen onnistumiseen. Kaikki suunnitellut laitehankinnat toteutuivat. Ainoastaan C-kasettien digitointiin soveltuvaa laitetta ei löydetty sen tasoista kuin olisi haluttu. Jouduttiin tyytymään halpaan ja vaatimattomaan laitteeseen, jonka kestävyys arveluttaa. Kirjasto otti kesäkuussa käyttöön asiakastietokoneiden sähköisen ajanvarausjärjestelmän. Digitointipisteen ajanvaraus liitettiin samaan järjestelmään. 

Ranuan kirjaston digitointipiste sijoitettiin entiseen tutkijanhuoneeseen. Samassa tilassa on myös käsikirjasto, kirjaston koululaissarjat ja C-äänikirjat. Digitointitilaa varten jouduttiin digitointilaitteiden lisäksi hankkimaan muutamia seinähyllyjä ja työpistevalaisin. Pöydät ja tuolit ovat vanhoja, mutta käyttökelpoisia. Tila on pienehkö, mutta kokemusten mukaan riittävä.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Ranuan kuntaan saatiin tila, jossa kuntalaiset voivat digitoida omia aineistojaan. Laitteet ja ohjelmistot ovat monipuoliset ja selkeiden ohjeiden ansioista myös käyttö on suhteellisen nopea oppia. Selkeäksi kehittämiskohteeksi jäi vielä asiakkaiden omien videoiden siirtäminen miniDV-kaseteilta DVD-levylle. Soveltuvaa laitetta ei ollut saatavilla. Digitointi onnistuu asiakkaan omalta videokameralta, mutta kameroiden liittimet ovat vaihtelevia, joten yhtenäistä kaikille sopivaa kaapelia ei ole. 

Hankkeeseen liittyvät omien aineistojen digitoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kotiseutukokoelman aineistot saatiin paremmin käytettävään muotoon. Hankesuunnitelmassa mainittu Japanitalon aineistojen luettelointi tietokantaan on vielä kesken, koska aika ei riittänyt. Japaninkielisen aineiston luettelointi on omalle henkilökunnalle haastavaa tai lähes mahdotonta. Sen vuoksi elokuussa 2013 palkattiin japanilainen henkilö viikoksi translitteroimaan aineistojen kuvailutiedot. Ylimääräisen projektityöntekijän palkkaaminen Japanitaloon viikoksi oli erittäin arvokas apu luettelointityöhön ja siten paikallaan. Luettelointia on tarkoitus jatkaa keväällä 2014 kirjaston oman henkilökunnan voimin. Hankkeen aikainen yhteistyö Japanitalon kanssa toteutui myös aineistojen digitoinnin osalta suunnitellusti. Japanitalon vanhat vhs-filmit digitoitiin DVD-levyille.  Kansalaisopiston kanssa suunniteltu yhteistyö digitointikurssien pitämisestä ei vielä ole toteutunut, mutta suunnitelmankin mukaan tarkoitus on järjestää kursseja varsinaisen hankkeen loputtua. 

Digitointipistettä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Joka päivä tilaa ei ole varattu, mutta tiedotuksen avulla digitointitilaa tehdään tunnetummaksi ja siten käyttöä saadaan lisää.

Jatkotoimenpiteet: 

Yhtenä yhteistyötahona on ollut Ranuan kansalaisopisto. Hankesuunnitelman mukaisesti on tarkoitus järjestää lyhytkursseja aineistojen digitoinnista varsinaisen hankkeen päätyttyä. Ranuan kansalaisopisto on myös lupautunut kurssien järjestämiseen. Hanketyöntekijä on lupautunut kurssien opettajaksi. Kansalaisopisto maksaa opettajan palkan. Kurssit pidetään kirjastolla digitointitilassa. Ensimmäisen kerran kurssia tarjotaan Ranuan kansalaisopistossa tammikuussa 2014. 

Laite kaitafilmien digitoimiseen? Taiteiden yössä muutama asiakas kyseli voiko laitteilla digitoida kaitafilmejä ja harmittelivat kun ei voi. Voisiko mahdollisesti kunnanviraston kaitafilmien digitoimiseen tarkoitetut laitteet siirtää kirjastolle, jotta ne olisivat helpommin myös asiakkaiden käytettävissä? 

Videokameroiden MiniDV-kaseteille oma digitointilaite, mikäli sellaisen jostain saa hankittua.

Parempi C-kasettisoitin digitoimiseen, jos sellainen löytyy. Nykyinen tuntuisi olevan melko heikkoa tekoa, eikä varmaankaan tule kestämään käytössä ehjänä kovin pitkään.

Lisätietoa: 

Hanketyöntekijöinä toimivat Kimmo Kauhanen (15.4. - 16.6.2013)  ja Tiina Saarijärvi (2.9. - 31.10.2013). 

Hankkeeseen liittyvät koulutukset olivat kirjaston työntekijöiden kouluttamista sekä kirjaston asiakkaiden kouluttamista. Tapahtumia oli yksi. Ranuan Taiteiden yönä 21.9.2013 hanketyöntekijä esitteli digitointipistettä. Illan aikana kirjastossa kävi 691 asiakasta, joista 6 henkilöä halusi enemmän opastusta digitointilaitteiden käytössä. 

Projektin alkuvaiheessa (26.4.2013) Ranuan kirjaston henkilökunta ja hanketyöntekijä kävivät Rovaniemellä tutustumassa Rovaniemen kirjaston digitointitilaan ja laitteisiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 

Teemat

Asiasanat

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 120
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 310
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
17henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
6henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 720
 
okm
avi