Ajanmukainen kirjastoautopalvelu
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
0401864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Hankkeen tavoite: 

Orimattilan kaupunki sai uuden kirjastoauton 2016. Uusi autovirkailija- kuljettaja aloitti eläkkeelle jääneen virkailijan tehtävissä kesällä 2017. Valtuuston puheenjohtaja on tehnyt aloitteen autopalvelun monipuolistamisesta ja uudelleenarvioinnista. Myös kirjasto kokee välttämättömäksi pureutua autopalvelun ajanmukaistamiseen: millaisia muutoksia reitit ja pysäkit vaativat uusien asuinalueiden myötä (mm. Henna, joka rakentuu rautatien ääreen). Auton opastus on ollut puutteellista. Millaisia keinoja voidaan käyttää, jotta asiakkaat oppisivat hyödyntämään alueensa pysäkkejä? Orimattila on laaja kunta, joten autopalvelulla on vahva sijansa. Voisiko auto kiertää toisen reitin iltaisin, jos saisimme apuvoimaa? Millaista monimuotokäyttöä auto voisi tarjota?

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaskyselyn tulokset, saatu palaute. Pysäkkien käyttöaste ja lainausluvut. 

Kuvaus : 

Asiakaskysely ja selvitys pysäkkitoiveista. Kaupungin asuinalueiden tarpeiden päivitys ja pysäkkipaikkojen uudelleenarviointi.
Osa-aikaisen työntekijän hakeminen niin, että autoa voisi käyttää kahdessa vuorossa. Yhteistyön suunnittelu terveydenhoidon ja kolmannen sektorin kanssa sekä kunnan sisällä: mitä muuta kyläasukkaita tukevaa toimintaa voidaan äänestystilana toimimisen lisäksi järjestää? Opasteiden uusiminen (ovat 1990-luvulta) ja tiedottamisen parantaminen. Hankkeelle palkataan paikallinen projektityöntekijä, jolle kunta ja kirjasto ovat tuttuja.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
terveyskeskus, neuvola, kulttuuri- ja nuorisotoimi, liikuntatoimi, tekninen toimi, erilaiset järjestöt ja yhdistykset.
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi