Ajanmukainen kirjastoautopalvelu
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Orimattilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lahdentie 65
16300
Ansvarsperson : 
Kirsi Lähde
Telefonnummer : 
0401864840
E-post : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Projektets målsättning: 

Orimattilan kaupunki sai uuden kirjastoauton 2016. Uusi autovirkailija- kuljettaja aloitti eläkkeelle jääneen virkailijan tehtävissä kesällä 2017. Valtuuston puheenjohtaja on tehnyt aloitteen autopalvelun monipuolistamisesta ja uudelleenarvioinnista. Myös kirjasto kokee välttämättömäksi pureutua autopalvelun ajanmukaistamiseen: millaisia muutoksia reitit ja pysäkit vaativat uusien asuinalueiden myötä (mm. Henna, joka rakentuu rautatien ääreen). Auton opastus on ollut puutteellista. Millaisia keinoja voidaan käyttää, jotta asiakkaat oppisivat hyödyntämään alueensa pysäkkejä? Orimattila on laaja kunta, joten autopalvelulla on vahva sijansa. Voisiko auto kiertää toisen reitin iltaisin, jos saisimme apuvoimaa? Millaista monimuotokäyttöä auto voisi tarjota?

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Asiakaskyselyn tulokset, saatu palaute. Pysäkkien käyttöaste ja lainausluvut. 

Projektbeskrivning : 

Asiakaskysely ja selvitys pysäkkitoiveista. Kaupungin asuinalueiden tarpeiden päivitys ja pysäkkipaikkojen uudelleenarviointi.
Osa-aikaisen työntekijän hakeminen niin, että autoa voisi käyttää kahdessa vuorossa. Yhteistyön suunnittelu terveydenhoidon ja kolmannen sektorin kanssa sekä kunnan sisällä: mitä muuta kyläasukkaita tukevaa toimintaa voidaan äänestystilana toimimisen lisäksi järjestää? Opasteiden uusiminen (ovat 1990-luvulta) ja tiedottamisen parantaminen. Hankkeelle palkataan paikallinen projektityöntekijä, jolle kunta ja kirjasto ovat tuttuja.

Samarbetspartner/s: 
terveyskeskus, neuvola, kulttuuri- ja nuorisotoimi, liikuntatoimi, tekninen toimi, erilaiset järjestöt ja yhdistykset.
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
30/04/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€15 000
Budget sammanlagt: 
€35 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000