Alakoululaisten kirjavilmaatti
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-523 2210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota alakouluikäisille mediavinkkausta eri aineistolajeja hyödyntäen.  Hankkeen aikana alakouluikäisille tarjotaan vinkkaustunti, jonka aikana perehdytään kirjoihin, niistä tehtyihin käsikirjoituksiin ja elokuviin. Mediavinkkaustunti haastaa lapset pohtimaan eri medioiden välittämiä erilaisia tapoja esittää kerrottu tarina.

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia käsittelemään luettua tekstiä eri tavoin ja median keinoin. Lapset joutuvat pohtimaan ja kehittämään medialukutaitoaan, kuinka kirjoitettua tarinaa on muokattava, kun se välitetään erilaisen median kautta ja millaista työtä kirjan tarinan muokkaaminen elokuvan käsikirjoitukseksi vaatii. Hankkeen kautta pyrimme lisäämään myös lasten lukuinnostusta.

Hanke ajoittuu syksylle 2014 ja keväälle 2015 ja sen aikana on tarkoitus kohdentaa mediavinkkaustuokiot kaikille Kangasniemen kunnan alakouluryhmille. Hanke mahdollistaa videotykin hankkimisen kirjaston käyttöön sekä tarvittavan opetusmateriaalin muokkaamisen ryhmille.

Tidigare projekt: 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota alakouluikäisille mediavinkkausta eri aineistolajeja hyödyntäen. Kirjavilimaattitunti oli oppitunnin mittainen koostuen kirja ja elokuva-pareista, joista laadittiin ohjaajan materiaali sekä tehtävämoniste jaettavaksi oppilaille. Kirja-elokuvapareja oli neljä:

 

Timo Parvela: Ella ja Äf Yksi - elokuva Ella ja kaverit (suositus 0 - 3 -luokat)

Marko Leino: Joulutarina - elokuva Joulutarina (suositus 3 -6 -luokat)

 Roald Dahl: Jali ja suklaatehdas - elokuva Jali ja suklaatehdas (suositus 2 - 4 - luokat)

Gaiman, Neil: Coraline varjojen talossa - elokuva Coraline ja toinen todellisuus (suositus 5 - 6 ­­-luokat)

 

Oppitunnin aikana kirjavinkkari luki kirjoista otteita, ja tunnilla katsottiin elokuvien esittelytrailerit. Lukuotteiden lomassa oppilaille esitettiin kysymyksiä kirjojen teemoihin liittyen, ja pohdittiin yhdessä kirjallisuuteen ja elokuvan käsikirjoitukseen sekä kuvalliseen ja kirjalliseen kerrontaan liittyviä eroja. Oppilaiden keskuudessa syntyi vilkkaita keskusteluja elokuvien ja luettujen kirjojen eroista, päähenkilöistä ja tapahtumapaikkojen kuvauksista sekä elokuvien ikärajoista. Pohdittiin myös kirjojen ja elokuvien mainontaa ja markkinointia, sekä internetin tarjoamaa sisältöä kyseisiin kirjoihin ja elokuviin liittyen.

 

Hanke ajoittui lukuvuodelle 2014 - 2015 ja tavoitteena oli tavoittaa Kangasniemen koulujen kaikki alakouluryhmät. Opettajille lähetettiin aiheeseen liittyen tiedotekirje alkusyksystä 2014. Uudelleen kirjavilimaattia markkinoitiin opettajille kirjelmällä alkuvuodesta 2015. Tästä huolimatta kirjavilimaattitunneista olivat kiinnostuneita ainoastaan yksi kyläkoulu ja kolme kirkonkylän alakoulun luokkaa.

 2.12.2014    Kyläkoulun 0-2 - ja 3-6 –luokat (45 min)15 hlöä   Joulutarina

10.4.2015    Kirkonkylän 5-luokka (45 min)                17 hlöä    Coraline

17.4.2015    Kirkonkylän 2-luokka (45 min)                14 hlöä    Jali ja suklaatehdas

4.5.2015      Kirkonkylän 6-luokka (45 min)                17 hlöä    Coraline

Kirjavilimaattitunneille osallistujia oli näin ollen hankkeen aikana yhteensä 63 henkilöä.

 

Hankkeen myötä kirjastolla on käytettävissä valmis oppimateriaalipaketti ohjaajan materiaaleineen ja tehtävämonisteineen alakoululaisille. Hanke mahdollisti  oman videotykin hankkimisen kirjastolle. Videotykkiä voi jatkossa hyödyntää myös muissa yhteyksissä. Hanke ei tässä vaiheessa kuitenkaan tavoittanut kaikkia alakoululaisia, kuten alun perin oli tarkoitus. Kirkonkylän kouluilla kysyntää syntyi vasta, kun ensimmäiset tunnit oli pidetty 2- ja 6- luokkalaisille ja sana tuntien sisällöstä levisi opettajien keskuudessa. Tästä päättelimme, että hankkeen markkinointiin olisi hankkeen alussa ollut syytä panostaa enemmän. Markkinointi tapahtui täysin perinteisen kirjeen lähettämisellä sekä sähköpostin välityksellä opettajakohtaisesti. Opettajien viikkotapaamisessa kirjavinkkari esitteli myös muita kirjasto-kouluyhteistyöhön liittyviä asioita, joten kirjavilimaatin markkinointi jäi tuolloin lyhyeksi.

Tove Janssonin juhlavuoden kunniaksi kokosimme muumivinkkauspaketin alakouluikäisille. Muumivinkkaustunti on yhden oppitunnin mittainen (45 min) ja siihen sisältyy vinkkausta muumikirjoista, muumimusiikkia sekä diaesitys muumihahmoista. Lisäksi tunnin aikana keskusteltiin oppilaiden kanssa muumitelevisiosarjasta. Tunnilla vertailtiin kuvallisen ja kirjallisen tarinan eroja, tunnistettiin muumihahmoja sekä perehdyttiin muumihahmojen luojan Tove Janssonin elämään. Muumivinkkauspaketti tulee jatkossa olemaan myös osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Jatkoa ajatellen kirjastoon hankittiin 20 kpl Tove Janssonin Taikatalvi-kirjaa, jolloin jatkossa muumivinkkaustunnin jälkeen luokan oppilaat voivat lukea yhdessä vuorolukuna kirjaa yhteisenä projektina.

16.9. kyläkoulun 0-2 lk ja 3-6 lk Muumivinkkaus 2 x 45 min, yhteensä 23 hlöä
29.9. 2-lk Muumivinkkaus 2 x45 min, yhteensä 31 hlöä
6.10. 5-lk Muumivinkkaus 45 min, yhteensä 14 hlöä
7.10. kyläkoulun 0-2 lk ja 3-6 lk, Muumivinkkaus 2 x 45 min, yhteensä 15 hlöä

Fortsatta åtgärder: 

Perinteisille kirjavinkkaustunneille on Kangasniemellä kova kysyntä. Kirjavinkkaustoiminnan alkuaikoina tuntien kysyntä oli alkuun vähäistä, mutta sanan kiiriessä opettajien keskuudessa kirjavinkkaustuntien suosio kasvoi ja tällä hetkellä kirjavinkkaustunnit ovat vakituinen osa kirjasto-kouluyhteistyötoimintaamme. Myös kirjavilimaattitunnit tulevat olemaan jatkossa osa kirjastomme pysyvää kirjasto-kouluyhteistyötoimintaa, ja tunteja on alustavati jo kysyttykin opettajien taholta tuleville lukukausille.

Projektet börjar : 
01/08/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€8 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 767
Egen finansiering: 
€767
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
146henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on kokonaisuudessaaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014