Alueellinen e-kouluttaja
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Lindberg
Puhelin : 
0400 985 991
Sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
Kuvaus : 

Elektroniset aineistot ovat tulleet yleisiin kirjastoihin jäädäkseen. Niitä odotettiin kauan ja nyt näyttäisi siltä, että aineistot tulevat lisääntymään vuosittain ja tietoisuus niistä myös asiakkaiden suuntaan on leviämässä. On kuitenkin vielä suuri osa asiakkaita, jotka eivät tiedä, että kirjastot tarjoavat myös e- aineistoja ja tietokantoja sekä osassa kirjastoja myös laitteita niiden käyttöön ja että näiden kaikkien opastus kuuluu kirjastolle.

Pirkanmaan alueella on yhteensä 22 kuntaa ja kaupunkia, jotka kaikki ovat myös PIKI-kirjaston (yhteinen kirjastokimppa) jäseniä. Alueen kunnat ovat resursseiltaan hyvin erilaisia ja eri tasoisia, osassa e-aineisto- tietämys voi olla melko hyvällä tasolla, osassa sitä ei ole paljoakaan. Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tiedottaa alueen kirjastoja e-aineistojen kehittymisestä ja seuraa tilannetta valtakunnallisesti, mutta sielläkään ei ole riittävästi resursseja hoitaa koko alueen e-aineistotuntemusta, sitä hoidetaan tietopalvelun henkilökunnan voimin muiden töiden ohella.

E-aineistot vaativat käyttöä varten erilaisia ohjelmistoja ja alustoja. Laitteiden kirjo on laaja, asiakkailla itsellään voi olla hyvin monen tyyppisiä laitteita, ja henkilökunnan tulee hallita monet eri alustat ja ohjelmistot asiakkaiden opastusta varten. Kuitenkin tämän päivän kirjastossa henkilöstön tulee osata opastaa asiakkaita sujuvasti erilaisten aineistojen käyttöön. Tämä on yhtä tärkeää kuin kirjallisten sisältöjen avaaminen ja opastaminen, johon tähän asti on kirjastoissa keskitytty.

Elektronisten ja digitaalisten aineistojen markkinoinnissa olisi myös paljon tekemistä, ja niiden puitteissa kirjastot voisivat järjestää myös erillisiä e-näyttelyjä, esittelyjä ja tapahtumia perinteisten aineistonäyttelyiden rinnalle.

Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto hakee alueellista e-aineistokouluttajaa Pirkanmaan maakunnan alueelle. Kouluttaja kulkisi kunnasta kuntaan ja opastaisi vierihoitomenetelmää käyttäen alueen kirjaston henkilökunnan käyttämään, opastamaan, neuvomaan ja myös markkinoimaan e-aineistoja kirjastoissa. Tällä tavalla Pirkanmaan kirjastoissa saataisiin osaaminen tällä alueella hyvälle tasolle, ja asiakkaiden mielikuva kirjastosta myös ajankohtaisten aineistojen tarjoajana ja opastajana kasvaisi.

Myös kouluyhteistyö otetaan projektissa mukaan. Kirjaston henkilöstö opastetaan käyttämään esimerkiksi mobiilitehtäviä kirjastonkäytön opetuksessa. Projektin tuloksena kirjastoissa e-aineistot ja niiden käyttö otetaan mukaan myös kirjastonkäytön opetukseen eri luokka-asteilla ja myös opettajille laaditaan paketti e-aineistoista kirjastossa.

Kouluttaja olisi myös yhteydessä valtakunnalliseen Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin –ryhmään ja kävisi vuoropuhelua heidän kanssaan sekä päivittäisi omaa osaamistaan hankkeen ajan jatkuvasti.

Henkilön työpiste sijaitsee Tampereen kaupunginkirjastossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Ks. perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusmäärärahan kokonaissummasta johtuva harkinnanvaraisuus.

 
okm
avi