Alueellinen e-kouluttaja
År 2015 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 152
33101
Bibliotekets telefonnummer : 
03 565 611
Bibliotekets e-postadress : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-kod : 
Fi-Tam
FO-nummer : 
0211675-2
Ansvarsperson : 
Pirkko Lindberg
Telefonnummer : 
0400 985 991
E-post : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
Projektbeskrivning : 

Elektroniset aineistot ovat tulleet yleisiin kirjastoihin jäädäkseen. Niitä odotettiin kauan ja nyt näyttäisi siltä, että aineistot tulevat lisääntymään vuosittain ja tietoisuus niistä myös asiakkaiden suuntaan on leviämässä. On kuitenkin vielä suuri osa asiakkaita, jotka eivät tiedä, että kirjastot tarjoavat myös e- aineistoja ja tietokantoja sekä osassa kirjastoja myös laitteita niiden käyttöön ja että näiden kaikkien opastus kuuluu kirjastolle.

Pirkanmaan alueella on yhteensä 22 kuntaa ja kaupunkia, jotka kaikki ovat myös PIKI-kirjaston (yhteinen kirjastokimppa) jäseniä. Alueen kunnat ovat resursseiltaan hyvin erilaisia ja eri tasoisia, osassa e-aineisto- tietämys voi olla melko hyvällä tasolla, osassa sitä ei ole paljoakaan. Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto tiedottaa alueen kirjastoja e-aineistojen kehittymisestä ja seuraa tilannetta valtakunnallisesti, mutta sielläkään ei ole riittävästi resursseja hoitaa koko alueen e-aineistotuntemusta, sitä hoidetaan tietopalvelun henkilökunnan voimin muiden töiden ohella.

E-aineistot vaativat käyttöä varten erilaisia ohjelmistoja ja alustoja. Laitteiden kirjo on laaja, asiakkailla itsellään voi olla hyvin monen tyyppisiä laitteita, ja henkilökunnan tulee hallita monet eri alustat ja ohjelmistot asiakkaiden opastusta varten. Kuitenkin tämän päivän kirjastossa henkilöstön tulee osata opastaa asiakkaita sujuvasti erilaisten aineistojen käyttöön. Tämä on yhtä tärkeää kuin kirjallisten sisältöjen avaaminen ja opastaminen, johon tähän asti on kirjastoissa keskitytty.

Elektronisten ja digitaalisten aineistojen markkinoinnissa olisi myös paljon tekemistä, ja niiden puitteissa kirjastot voisivat järjestää myös erillisiä e-näyttelyjä, esittelyjä ja tapahtumia perinteisten aineistonäyttelyiden rinnalle.

Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto hakee alueellista e-aineistokouluttajaa Pirkanmaan maakunnan alueelle. Kouluttaja kulkisi kunnasta kuntaan ja opastaisi vierihoitomenetelmää käyttäen alueen kirjaston henkilökunnan käyttämään, opastamaan, neuvomaan ja myös markkinoimaan e-aineistoja kirjastoissa. Tällä tavalla Pirkanmaan kirjastoissa saataisiin osaaminen tällä alueella hyvälle tasolle, ja asiakkaiden mielikuva kirjastosta myös ajankohtaisten aineistojen tarjoajana ja opastajana kasvaisi.

Myös kouluyhteistyö otetaan projektissa mukaan. Kirjaston henkilöstö opastetaan käyttämään esimerkiksi mobiilitehtäviä kirjastonkäytön opetuksessa. Projektin tuloksena kirjastoissa e-aineistot ja niiden käyttö otetaan mukaan myös kirjastonkäytön opetukseen eri luokka-asteilla ja myös opettajille laaditaan paketti e-aineistoista kirjastossa.

Kouluttaja olisi myös yhteydessä valtakunnalliseen Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin –ryhmään ja kävisi vuoropuhelua heidän kanssaan sekä päivittäisi omaa osaamistaan hankkeen ajan jatkuvasti.

Henkilön työpiste sijaitsee Tampereen kaupunginkirjastossa.

Projektet börjar : 
01/03/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€40 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€43 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Ks. perustelumuistio, http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusmäärärahan kokonaissummasta johtuva harkinnanvaraisuus.