Alueellinen eKirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kaarlenväylä 3, PL 15
90015
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Karhu
Puhelin : 
044 703 7330
Sähköposti : 
heidi.karhu@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Yleisten kirjastojen tehtävänä on edistää lukemista ja digitaalisten palvelujen käyttöä. Fyysisen aineistokokoelman lisäksi nykyaikainen kirjasto tarjoaa asukkaille myös e-aineistopalveluja. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisissä kirjastoissa e-kirjojen, e-lehtien ja tietokantojen tarjonta on varsin vaihteleva. E-aineistojen määrä voi koostua pelkästään ilmaisista tietokannoista tai kattaa sekä e-lehdet, -kirjat, että hintavat tietokannat. Yleisten kirjastojen tehtävänä on toteuttaa tasavertaiset palvelut kaikille, mutta e-aineistoissa tämä ei toteudu. Hankkeen tavoitteena on lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä alueellista eKirjastoa, jonka myötä asukas saa käyttöönsä samat e-aineistot riippumatta siitä missä päin Pohjois-Pohjanmaata tai Kainuuta hän asuu.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Hankkeessa selvitetään millainen yhteinen eKirjasto sopisi kaikille yleisille kirjastoille Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
- Kartoitetaan millaisia palveluita eKirjasto sisältää, paljonko eKirjasto maksaa asukasta kohti ja sitoutetaan alueen kirjastot palvelun käyttäjiksi.
- Rakennetaan yhteinen alueellinen eKirjasto, joka sisältää tasavertaisen a-aineistokokoelman kaikille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun asukkaille.
- Koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa opastamaan ja markkinoimaan eKirjaston palveluita asiakkaille.
- Tuotetaan yhteistä markkinointimateriaalia alueen kirjastoille
- Vuonna 2019 alueellinen eKirjasto palvelee kaikkia asukkaita Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa.

Kuvaus : 

Yleiset kirjastojen tehtävänä on edistää lukutaitoa. Tätä tuetaan muun muassa kirjavinkkauksilla, aineistoesittelyillä, kirjallisuustapahtumilla ja kattavalla fyysisellä kirja-, lehti- ja musiikkikokoelmalla. Yleisten kirjastojen tehtävänä on myös edistää digitaalisten palvelujen käyttöä ja tarjota asukkaille e-aineistopalveluja. Viimeisen vuosikymmenen aikana e-aineistojen määrä on pikkuhiljaa kasvattanut osuuttaan kirjastojen valikoimassa. Kirjaston koosta ja budjetista riippuen e-aineistojen määrä ja laatu vaihtelee. E-aineistoja ostetaan vuosittaisilla sopimuksilla FinElib neuvottelujen kautta tai yksittäisiltä palveluntarjoajilta. E-aineiston hinta määräytyy useimmiten kunnan asukasluvun mukaan. Mitä enemmän asukkaita on sitä halvempi hinta on suhteessa asukasmäärään. Jo tämän vuoksi pienillä kunnankirjastoilla on vaikeuksia tuottaa e-aineistopalveluita asukkaille. Moni kirjaston käyttäjä omistaa toisen kunnan kirjastokortin pelkästään eri kunnasta saatavien e-aineistojen vuoksi. Yleisten kirjastojen tehtävissä on määritelty tasavertaiset palvelut asukkaille, e-aineistojen kohdalla tämä ei toteudu.
Meillä on visio! Tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisillä kirjastoilla on yhteinen alueellinen eKirjasto, jonka kautta taataan samat e-aineistopalvelut käyttäjän asuinkunnasta riippumatta. Alueen kirjastojen kanssa neuvotellaan yhteinen hinta/asukas, johon kirjastot sitoutuvat. Hankkeessa neuvotellaan ja määritellään yhteisen eKirjaston sisältö, käyttöperiaatteet, mahdollinen julkaisualusta, koulutus ja markkinointi sekä vuosittainen eKirjaston aineistojen uusiminen. Hanketta varten perustetaan alueellinen ohjausryhmä, jonka tehtävä on seurata hankkeen etenemistä, ohjata hanketyöntekijää, sekä tehdä päätöksiä hankkeessa määriteltyjen asioiden saavuttamiseksi.
Hankkeeseen palkataan 12 kuukaudeksi hanketyöntekijä. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu:
- Selvittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisten kirjastojen e-aineistotilanne
- Selvittää millaisia valtakunnallisia e-aineistoneuvotteluita ja –suunnitelmia on meneillään
- Määritellä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisten kirjastojen kanssa e-aineistoihin käytettävä hinta/asukas, johon kirjastot vuosittain sitoutuvat
- Neuvotella yhteinen e-aineistopaketti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisille kirjastoille
- Kouluttaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisten kirjastojen henkilökuntaa e-aineistojen käytössä sekä erilaisten lukulaitteiden käytössä.
- Kartoittaa millä tavoin yhteinen eKirjasto näkyy asiakkaille? Onko eKirjasto kunkin kirjaston omilla sivuilla, onko sillä oma kotisivu tai alusta?
- Luoda e-aineistojen markkinointisuunnitelma ja materiaaleja yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa.
- Luoda jatkumo ja toimintakulttuuri alueelliselle eKirjastolle

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€47 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 320
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 020
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€47 700
 
okm
avi