Alueellinen verkkopalvelukonsepti
Vuoden 2011 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Yhteyshenkilön nimi : 
Sami Varjo
Puhelin : 
06-3253548
Sähköposti : 
sami.varjo@vaasa.fi
Kuvaus : 

Hanke jakautuu kolmeen osaan:

1)     Tavoitteena on luoda valtakunnallisesti monistettava alueellinen verkkopalvelustrategiapohja, jolla kirjastot voisivat parhaiten palvella alueen kirjastonkäyttäjiä tarjoten virikkeitä ja parempaa saatavuutta sekä elävöittää kirjaston palveluja. Verkkopalvelustrategia toimisi yhdistävänä tekijänä alueen asukkaille suunnattavissa palveluissa. Haasteena on verkkopalvelujen ja kokoelmien elävöittäminen, mihin etsitään toimintamalleja ja menetelmiä. Yksi tavoite on rakentaa yhteistyötä kirjastojen välille ja saada malli toimimaan joustavasti sekä etsiä uusia yhteistyökumppaneita kirjastojen ulkopuolelta.  Hanke edellyttää koulutusta ja henkilökunnan aktivoimista mukaan uudentyyppiseen työskentelytapaan, jolla voidaan rikastaa asiakkaiden kirjastokokemusta. Erilaiset teemapäivät ja oman osaamisen liittäminen sekä fyysiseen ympäristöön että verkkoympäristöön antavat uutta virtaa kirjaston arkeen. Erityisen tärkeää on palveluiden mobilisoiminen, joka mahdollistaa kirjaston ja asukkaiden välissä olevan kynnyksen madaltumisen sekä paremman saavutettavuuden. Uudet teknologiat tarjoavat hyvät työkalut kehittää kirjastoja sähköisesti.  

2)     Tavoitteena on selvittää millaisella mallilla alueellinen kirjastojen verkkopalvelu voidaan tuottaa sekä selvittää miten Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä on käytettävissä ja hyödynnettävissä alueellisen mallin luomisessa. Keskeinen asia on myös selvittää miten alueellinen palvelu voidaan liittää osaksi kansallisesta metadatapankkia – millaiset käytännöt ja reunaehdot.

3)     Suuret kirjastot hankkivat työvälineet verkkopalvelujen kehittämiseen, mutta alueiden pienet itsenäiset kirjastot ovat vaarassa syrjäytyä. Tavoitteena on tarjota verkkopalvelukonsepti alueelliseksi, jolloin se palvelee alueen asukkaita ja luo innostavan ympäristön osallistua ja jakaa sisältöjä. Ideana on tuottaa laajempi ja paljon rikkaampi verkkopalvelukokonaisuus kuin perinteinen verkkokirjasto – tavoitteena on rakentaa silta muiden toimijoiden tarpeet huomioiden, jolloin kirjasto voi aidosti toimia kansalaisen olohuoneena. Tähän liittyy keskeisesti verkkopalveluiden rakentaminen myös mobiiliympäristöön ja mm. paikkatiedon hyödyntäminen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Osat 1 ja 2: Hanke toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunginkirjasto – Kanta-Hämeen maakuntakirjaston, Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjaston, Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjaston, Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjaston, Turun kaupunginkirjaston – Varsinais-Suomen maakuntakirjaston ja Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa. Osa 3: Osa toteutetaan Pohjanmaan eli Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastojen kesken.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€95 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€95 500

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€85 000
 
okm
avi