Anders ja Melinda II-vaihe
År 2015 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Joni Virtanen, cop. Kokkolan kaupunginkirjasto
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7809 564
Bibliotekets e-postadress : 
susann.forsberg@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
FI0179377-8
Ansvarsperson : 
Tuomisto Sirpa
Telefonnummer : 
040-8065 139
E-post : 
sirpa.tuomisto@kokkola.fi
Projektbeskrivning : 

Kuvaus projektista

Anders ja Melinda II -vaiheessa tutkitaan Anders-tietokantaa teknisesti tietokantakyselyillä ja otoksilla, hankitaan Melindan vaatimat työkalut Anders- kirjastoille ja tehdään viimeiset koulutukset ja järjestelyt Melinda -luettelointia varten. Tietokantaan tehdään tutkimusten pohjalta korjauksia manuaalisesti ja joukkomuutostyökaluilla sekä mahdollisesti poistoajo. Tämän jälkeen tietokantaan tehdään ISBD -konversio ja mahdollisesti konversion avulla tehdään tietokantaan vielä korjauksia. Konversion jälkeen tietokannasta tehdään koeaineistosiirrot, joissa tutkitaan yhdessä Kansalliskirjaston kanssa tietokannan sopivuutta, jotta Melinda-ID:t voidaan ajaa kantaan ja kanta on valmis varsinaista aineistosiirtoa varten. Kun tietokanta on valmis lopullista aineistosiirtoa varten, asennetaan Melinda -luettelointipalikka kirjastojärjestelmään ja tehdään aineistosiirto Melindaan.

 

Projektin organisointiSidosryhmien kuvaus (Yhteistyökumppanit)

Sidosryhminä projektissa jatkavat Anders -kirjastojen johtajat sekä työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu luettelointi sekä Anders-kirjastojen omistajakunnat. Samoin sidosryhmiä ovat Anders -kirjastojen asiakkaat, kirjastojärjestelmätoimittaja, luettelotietojen toimittaja BTJ sekä mahdollinen ennakkotietueiden toimittaja, Kansalliskirjasto sekä muut yleiset ja tieteelliset kirjastot.

Vastuuhenkilöt

Projektin toteutumisesta Anders -kirjastojen osalta vastaavat Melinda -työryhmään nimetyt henkilöt sekä ohjausryhmä.

Projektin ohjaamineTavoitteet ja priorisointi

Projektin kokonaistavoitteena on Anders -kirjastojen yhteisen tietokannan aineiston siirto osaksi Melinda -tietokantaa, jolloin aineisto on koko kirjastokentän hyödynnettävissä ja toisaalta Anders -kirjastot voivat hyödyntää Melinda -kannan aineistoja täysimääräisesti omassa työssään.

Seuranta ja ohjaus

Kts. Vastuuhenkilöt lukua.

Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Projektin toteuttamiseen tarvitaan kaikkien Anders -kirjastoissa kuvailua tekevien työntekijöiden panos, jolloin Melindaan tehtävä kuvailu saadaan heti alusta lähtein osaksi luetteloijien työtä. Koeainesiirtojen tutkimisen nopeuttamiseen Anders -kirjastojen osalta palkataan kahden kuukauden ajaksi projektityöntekijä, jotta tietokantaan mahdollisesti vielä tehtävät korjaukset saadaan nopeasti tehtyä.

TekniikkaMenetelmät ja työkalut

Menetelminä käytetään tietokantakyselyitä, tietokannasta otettujen otosten analysointia, joukkomuutoksia sekä poistoajoa. Otosten analysointi vaatii erillisen katselmointiympäristön, jota Anders -kirjastojen ei ole järkevää hankkia itselleen vaan vuokrata vaadittavaksi ajaksi. Joukkomuutosten tekeminen tietokantaan sekä lopulta luettelointi Melindaan vaativat lisätyökalujen hankkimisen.

 

Dokumentointi

Projektin I vaiheen dokumentin täydentäminen niillä tiedoilla, mitä tietokannan tekninen tutkiminen tuottaa.

Vaiheet, aikataulu ja budjettiProjektin osittaminen

Projektin II -vaiheen osat ovat:

  1. Tietokannan tekninen tutkiminen tietokantakyselyllä ja kyselytulosten analysointi ja yhdistäminen I -vaiheen tutkimustuloksiin
  2. Tutkimustulosten pohjalta laadittu työsuunnitelma siitä, mitä töitä pitää tehdä vielä manuaalisesti, mitä voidaan tehdä joukkomuutostyökalulla, mitä pitää mahdollisti poistoajaa ja voidaanko jotakin korjata ISBD -konversiossa.
  3. ISBD -konversio.
  4. Rajapinta-asennukset
  5. Tietokannan osien tutkiminen varsinaista aineistosiirtoa varten sekä Melinda ID:n ajot kantaan.
  6. Varsinainen aineistosiirto Melindaan.

 

 

Tidigare projekt: 

Anders ja Melinda I-vaihe.

Projektet börjar : 
01/05/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€25 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0