Anders ottaa digin liki
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Kivioja
Puhelin : 
0408065140
Sähköposti : 
liisa.kivioja@kokkola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Anders-kirjastojen alueen ihmisten kansalais- ja mediataitoja ja päivittää henkilökunnan osaamista digiympäristössä. Toisena päätavoitteena on kehittää lasten ja nuorten lukutaitoa ja helpottaa sopivan lukemisen löytämistä niin digitaalisissa kuin perinteisissäkin raameissa. Hanke liittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakaskyselyyn vastanneiden määrä, lukudiplomin suorittaneiden oppilaiden määrä, tilaisuuksiin osallistuneiden määrä ja asiakaspalaute.

Kuvaus : 

Kirjastojen tehtävänä on kirjastolain mukaan tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Myös Yleisten kirjastojen suunta 2016 - 2020 -asiakirja painottaa sitä, että kirjastojen on osattava auttaa asiakkaitaan erilaisten verkkopalvelujen käytössä: yhä useammat yhteiskunnan palvelut ovat siirtyneet verkkoon, eikä niitä voi saavuttaa tai käyttää oikein ilman tarvittavia digitaitoja. Kirjaston yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea aktiivista kansalaisuutta ja selviytymistä digitaalisten palvelujen käytössä ja sähköisessä asioinnissa. Etenkin seniorit kaipaavat kansalaistaitojen ja mediataitojen kehittämistä ja ylläpitoa.

Hanke järjestää säännöllistä sähköisten palvelujen ohjausta osallistuvien kuntien kirjastoissa. Kuntien kirjastoyksiköissä kiertävä hanketyöntekijä kouluttaa asiakkaita verkkopalvelujen käyttöön pienryhmissä sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Pääpaino on julkisten palvelujen (pankki, Kela, Suomi.fi) sekä kirjaston omien sähköisten aineistojen käytön opastuksessa. Esimerkiksi lehdet alkavat enenevissä määrin siirtyä digiympäristöön, jolloin asiakkaat olisi saatava käyttämään niitä. Kokkolan kaupunginkirjasto hallinnoi hanketta ja palkkaa digineuvojan tehtävään työntekijän, jolta vaaditaan hyvää tietoteknistä osaamista, kouluttajan taitoja sekä verkkopalvelujen ja myös kirjaston toimintaympäristön tuntemusta.

Hankkeen aikana toteutetaan Anders-kirjastojen asiakkaille suunnattu kysely, jolla selvitetään käyttäjäkokemuksia verkkokirjastosta ja kirjaston e-aineistosta. Kyselyssä osallistetaan vastaajia kirjaston verkkopalveluiden kehittämiseen. Vastausten perusteella Anders-kirjastoissa kehitetään jatkohankkeena jokin kirjastoon liittyvä digipalvelu tai esimerkiksi digitalisoidaan kirjastojen kotiseutuaineistoa, joka voidaan julkaista Kirjastot.fi DIGI-palvelussa. Tässä voidaan hyödyntää paikallisten kotiseutuyhdistysten aktiivisuutta.

Kirjaston asiakkaiden käytössä tulee olla asiantuntevaa henkilöstöä. Henkilökunnan tulee olla sinut digitaalisten palvelujen kanssa, ja henkilökunnan on osattava neuvoa asiakkaita niin erilaisten laitteiden, julkisten palveluiden kuin kirjaston omien sähköisten aineistojen käytössä. Myös esimerkiksi Celian verkkopalvelujen käyttö ja uusien asiakkaiden rekisteröinti Celian palveluihin olisi hyvä kaikkien kirjaston asiakaspalvelussa työskentelevien osata. Hankkeeseen palkattava digineuvoja kartoittaa kirjastojen henkilökunnan koulutustarpeet ja perehdyttää kirjastojen henkilökunnan laitteistojen, aineistojen sekä sähköisten palvelujen käyttöön siten, että jatkossa kirjastojen henkilökunnalla on tarvittava osaaminen sekä palveluasenne sähköisten palvelujen käytön opastamiseen.

Parastaikaa lasten ja nuorten lukutaidon ja tekstinymmärtämisen heikentyminen herättää huolta. Hankkeen avulla halutaankin hakea tähän yhdenlaista ratkaisukeinoa toteuttamalla lukudiplomin uudistaminen digitaalisia keinoja hyödyntämällä sekä e-aineistoa hyväksikäyttäen. Myös uudistettu peruskoulun opetussuunnitelma peräänkuuluttaa monilukutaitoa ja aktiivista toimijuutta sekä vuorovaikutusoppimista, joihin uudistetulla lukudiplomilla päästään osaltaan kirjastojen puolelta vastaamaan.

Lukudiplomista luodaan olemassa olevia elävöitetympi, mukaansatempaavampi ja mielenkiintoisempi versio esimerkiksi vaikka tarjoamalla siinä lukuvinkkejä kirjavinkkausvideoiden avulla, tarjoilemalla kirjaesittelyjä tai –arvioita Kirjasampo.fi:ssä olevan Sivupiiri-nuortensivuston kautta sekä hyödyntämällä e-kirjoja ja/tai -äänikirjoja. Toteutettava digiympäristöä hyödyntävä lukudiplomi on suunnattu 1-9 –luokkalaisille. Anders-kirjastoilla ei ole ennestään yhtenäistä lukudiplomia.

Tarkoitus on toteuttaa lukudiplomi kirjastoalan opiskelijan/opiskelijoiden päättötyönä tai muuna opiskeluun liittyvänä tehtävänä sekä mahdollisuuksien mukaan ottaa lapset ja nuoret mukaan lukudiplomin koostamiseen. Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan esimerkiksi videointi- ja/tai animointityöpajoja. Uudistetusta lukudiplomista saadaan kirjastoille pysyvä ja tarpeellinen käytänne. Lukudiplomista luodaan sovellus tai muu helppokäyttöinen digiversio.

Hankkeen tiimoilta on myös tarkoitus saada Anders-kirjastoihin vierailemaan tubettaja tai muu digi- tai someympäristöstä nuorille tuttu henkilö, jonka kiinnostuksen kohteena on kirjallisuus ja/tai digitaaliset pelit. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018-31.12.2019.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000